OAK sayti
 
05 may 2016

Юлдашев Мақсуджон Абдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Халқ таълими ходимларининг малакасини оширишда таълим сифати менежментини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Ped73.

Илмий маслаҳатчи: У.И.Иноятов, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Ped.04.01.

Расмий оппонентлар:п.ф.д., профессор Қуронов Муҳамаджон, п.ф.д., профессор Абдуқодиров Абдуқаҳҳор,п.ф.д., профессор Сазали Юсуф (Sazali Yusoff, Малайзия).

Етакчи ташкилот:Чоннам Миллий Университети, Корея Республикаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Ходжаев Бегзод Худойбердиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Умумтаълим мактаби ўқувчиларида тарихий тафаккурни модернизациялашган дидактик таъминот воситасида ривожлантириш», 13.00.01 – «Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент» (педагогика фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: педагогика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4Ped.47

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Эгамбердиева Нодира Мелибаевна, педагогика фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги 16.07.2013 Ped.04.01рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Қуронов Мухаммаджон, педагогика  фанлари доктори, профессор Исаев Илья Федорович, педагогика фанлари доктори, профессор, Адизов Бахтиёр Рахмонович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозон федерал университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 may 2016

Абдурахмонов Отабек Бахтиёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бурун-ҳалқум ангиофибромасини ташхислаш ва даволашнинг клиник-патогенетик хусусиятлари», 14.00.04 – Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib19.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониДжаббаров Карим Джаббарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Кванг Хьюн Ким, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Поляков Владимир Георгиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Касымов Кабул Касымович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Грац Тиббиёт Университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Досмухамедова Мухайё Хуснитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Деҳқон ва фермер хўжаликларида сермаҳсул моллар гуруҳларини яратиш, подалар ва ресурстежамкор технологияларни такомиллаштириш», 06.02.03-хусусий зоотехния, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx44.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Носиров Убайдулла Насруллаевичқишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Кахаров Абдусаттор, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобоқулов Насилло Асадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдалниязов Бахтияр Алимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Шакиров Қахрамон Жўрабаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида голштин ва флегфих симментал зотларининг иқлимга мослашиш, наслдорлик ва маҳсулдорлик сифатларини такомиллаштириш», 06.02.03-хусусий зоотехния, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx46.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Носиров Убайдулла Насруллаевичқишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бобоқулов Насилло Асадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Холмирзаев Дўсмухаммад, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абдалниязов Бахтияр Алимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:  Ипакчилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Базарова Сайёра Абдубаситовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Эндотелий фаолияти ва иммунитет кўрсаткичларини ўзаро таъсирини ўрганиш асосида бронхиал астма давосини такомиллаштириш», 14.00.05 – ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/B2016.1.Tib22.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Аляви Анис Лютфуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гариб Виктория Фирузовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Романов Владимир Викторович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Аброр Асрорович,  тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Leading International VisionHospital» клиникаси (Туркия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

03 may 2016

Семенов Денис Ивановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Суюқликларда тартиб параметрининг флуктуациялар динамикаси ҳамда уларнинг оптик ва акустик ҳодисаларда намоён бўлиши», 01.04.05 – «Оптика» ихтисослиги (физика-математика фанлари). Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.FM85.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш

Илмий маслаҳатчи: Сабиров Леонард Мухамеджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Коххаров Абдумуталиб Мамажонович, физика-математика фанлари доктори; Азаматов Зокиржон Тохирович, физика-математика фанлари доктори; Астанов Салих Хусенович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 apr 2016

Шорустамов Мухаммад Тоджалиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Чаноқ косачаси шикастлари ва асоратларини даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.22 – Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педогагик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани  ҳақида маълуот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Дисертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib252

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Каримов Муродулла Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Лазарев Анатолий Фёдорович, тиббёт фанлари доктори, профессор; Джураев Ахрор Махмудович, тиббёт фанлари доктори, профессор; Золотова Наталья Николаевна, тиббёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: академик Г.А.Илизаров номидаги «Травматология ва ортапедия тикланиши»  Россия илмий маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 apr 2016

Исмаилов Алишер Агзамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси пул тизимини мустаҳкамлашнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш» 08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: гувоҳнома LA № 0000299.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I136.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Т.И. Бобакулов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент Ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент Молия институти, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентлар: О.К. Иминов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Ф.И. Мирзаев, иқтисод  фанлари доктори; А.У. Бурханов, иқтисод фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 apr 2016

Докторлик диссертацияси ва диссертация авторефератларида кўчирмачилик (плагиат) ҳолатини аниқлашнинг электрон экспертизасини жорий этиш ҳақида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон «Олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом»да белгиланган вазифалар, жумладан, олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрларни аттестациядан ўтказишнинг барча босқичларида холисликни, шунингдек, фан доктори илмий даражасини олиш учун ҳимоя қилинган диссертацияларнинг давлат экспертизасининг сифатини таъминлаш юзасидан мақсадли тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада докторлик диссертациялари ва нашр ишларида кўчирмачилик (плагиат) ҳолатининг олдини олиш бўйича муайян тадбирлар амалга оширилди...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<