OAK sayti
 
26 noy 2015

Абдуллаев Алишер Абдумаляновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон ғўза гермплазмаси коллекциясининг Gossypium barbadense L. тури вакилларини молекуляр тавсифлаш ва ассоциатив карталаштириш», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика  (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В125.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ва Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти ҳузуридаги 16.07.2013.В.15.01. рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслахатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Мухамедов Рустам Султанович, биология фанлари доктори, профессор; Турдиқулова Шахлохон Уткуровна, биология фанлари доктори; Пратов Ўктам, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Худайберганова Дурдона Сидиковнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини», 10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Fil216

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.П. Ҳожиев, филология фанлари доктори, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Фанлар академияси Тил ва адабиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тил ва адабиёт институти, Фарғона давлат университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Fil.01.05 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: М.М. Қурбонова, филология фанлари доктори,  профессор, С.Х. Муҳамедова, филология фанлари доктори, Ш.Р. Усмонова, филология фанлари доктори

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Муҳибова Ульпатхон Учқуновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бобурийлар даври бҳакти адабиёти» 10.00.05  Осиё ва Афика халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Fil.243.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.М. Маннонов, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Б.Тўхлиев, филология фанлари доктори, профессор; Р.Иномхўжаев, филология  фанлари доктори; Ш. Сирожиддинов, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот:  Алишер Навоий  номидаги давлат Адабиёт музейи.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

26 noy 2015

Каримов Моҳир Маърифовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали буйрак етишмовчилиги бор беморларда алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни қўллашнинг самарадорлиги», 14.00.05– ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib.24.

Илмий маслаҳатчи: Даминов Ботир Тунгунпулатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Гадаев Абдиғаффор, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ройтман Александр Польевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Андижон тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 noy 2015

Бабоев Саидмурат Кимсанбоевич докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон шароитида буғдойни биофортификациялаш ва сариқ занг касаллигига чидамли навлар яратиш», 03.00.09 – Умумий генетика (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В110.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўсимлик ва хайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти  16.07.2013.В.15.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абзалов Мирадхам Фузайлович, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор, Ахмедов Жамолхон Ходжонович, биология фанлари доктори; Давронов Қахрамон Давронович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Геномика ва Биоинформатика маркази.

Диссертация йўналиши амалий аҳамиятга молик...

25 noy 2015

Шахова Ирина Александровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бош мия жарохати бўлган беморларда бурун халқум компонентли ноинвазив махаллий гипотермияси», 14.00.37–анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Tib.307.

Илмий маслаҳатчи: Аваков Вячеслав Ервандович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Мюнг Ха Юн, тиббиёт фанлари доктори, профессор; К.Э. Махкамов, тиббиёт фанлари доктори; Э.А. Сатвалдиева, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Индже университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Негматова Комила Сайибжановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Самарадор композицион кимёвий реагентларни яратиш ва улар асосида бурғулаш эритмаларини олиш», 02.00.07 – композицион, лок-бўёқ ва резина материаллари кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: техника фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т113.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рахмонбердиев Г., кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети «Фан ва тараққиёт» давлат унитар корхонаси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ибодуллаев А., техника фанлари доктори, профессор; Хамраев С.С., кимё фанлари доктори, профессор; Умаров А.В., техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

24 noy 2015

Мамарахимов Бунёд Икрамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг бирламчи уруғчилигини такомиллаштириш», 06.01.05–«Селекция ва уруғчилик» ихтисослиги (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx114

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Козубаев Шуҳрат Саттарджанович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: А.А.Нариманов, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; С.М.Ризаева, биология фанлари доктори, профессор; Р.И.Сиддиқов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Шамсиев Акмал Садирдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қатор орасини мулчалаб суғориш орқали ғўзанинг сув истеъмолини мақбуллаштириш», 06.01.02 – «Мелиорация ва суғорма деҳқончилик» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx98.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Безбородов Александр Германович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/b.24.01.

Расмий оппонентлар: Қ.М.Мирзажонов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; М.Х.Хамидов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; А.Исашев, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Уразова Марина Батировнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3/5Ped.04.01

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Совершенствование технологии подготовки будущего педагога профессионального образования к проектировочной деятельности» («Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаштириш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш») (13.00.05 –Касб таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Н.А. Муслимов,педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013-ped.04.01 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.Р. Ходжабоев,  педагогика фанлари доктори; профессор; Л.Ю. Ломакина, педагогика фанлари доктори, профессор; Э.И. Рузиев,педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<