OAK sayti
 
13 iyun 2016

Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини либераллаштиришнинг давлат-ҳуқуқий йўналишлари», 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.Yu79.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Азизхўжаев Алишер Аббосович, юридик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 16.07.2013. Tar.Yu. 30.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. ю.ф.д., доц. Ў.Х.Мухамедов, ю.ф.д., профессор Е.Д.Кутибаева, ю.ф.д. Х.Т.Маматов.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат юридик университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Мустафаева Нодира Абдуллаевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри «Мустамлака ва совет даври тарихшунослигида Ўзбекистоннинг ХХ аср  маданияти», 07.00.07 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тарих фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Tar162.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, Тошкент давлат шарқшунослик институти ҳузуридаги Шарқ қўлёзмалари маркази, 22.12.2015.Tar.01.06

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Иноятов Қутлуғжон Ҳамдамович, тарих фанлари доктори, профессор, Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори, профессор. Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Абдураупов Рустам Рамзовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

такомиллаштириш», 08.00.13 – Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA 0000211/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.I170.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Вахабов Алишер Васикович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Д.Н.Рахимоваиқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.Қ.Абдурахмонов, иқтисодиёт фанлари доктори; Д.Х.Суюнов, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Палуанова Халифа Дарибаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Инглиз, ўзбек, рус ва қорақалпоқ, тилларида экологик терминларнинг деривацион-семантик принциплари» 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA № 0000079/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil263

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Боқиева Гуландом Ҳисомовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.: И.А. Сиддиқова филология фанлари доктори; С.Х. Мухаммедова филология фанлари доктори; Ғ.М. Хошимов филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жаҳон иқтисоди ва дипломатия университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Қувватова Дилрабо Хабибовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «ХХ аср иккинчи ярми ўзбек достончилигининг тараққиёт хусусиятлари», 10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти.

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Fil121

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раҳимжонов Нўъмон Каримович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 08.06.2016Fil.33.01рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, Ҳасанов Шавкат Аҳадович, филология фанлари доктори, Сабирдинов Акбар Ғафурович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Джуманова Дилбар Рахимовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сўзнинг тил алоқа жараёнидаги фонологик модели», 10.00.06 – Қиёсий тилшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/В2014.5.Fil.223

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш.., илмий даражаси ва унвони. Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети. 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.. Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Бакиров Поён Уралович, филология фанлари доктори;  Хашимова Дильдархон Уринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот номи:  Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: илмий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Ахмеджанов Карим Бакиджановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит методологиясини такомиллаштириш», 08.00.07 - «Молия. Бухгалтерия ҳисоби» (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2.I.483.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Н.Ф. Каримов, иқтисод фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент Ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент Молия институти, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. А.К. Ибрагимов, иқтисод фанлари доктори, профессор; М.Қ. Пардаев, иқтисод фанлари доктори, профессор; Р.Д. Дусмуродов, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Турдиева Ойдин Зафардиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ҳозирги замон эрон ҳикоянавислигининг ғоявий-эстетик хусусиятлари ва жанр динамикаси». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.Fil32

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Р.Иномхўжаев, филология фанлари доктори, профессор; Ҳ.Ҳомидий, филология фанлари доктори, профессор; Д.Салоҳий, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Омонов Қудратулла Шариповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Туркий расмий услубнинг юзага келиши ва такомили (илк ва ўрта асрлар)». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil245

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Ҳ. Дадабоев, филология фанлари доктори, профессор; Б.Пери, Будапешт Этвош Лоран университети профессори (Венгрия), филология фанлари доктори; С.Аширбоев, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Садикова Лола Ренатовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўрта Тянь-Шаннинг геодинамик ҳолатлари ва мис маъданлашуви», 04.00.01–умумий ва минтақавий геология(геология-минералогия фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/B2016.1.GM26.

Илмий маслаҳатчи: Кустарникова Алла Алексеевна, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Абдуллаев Рахмат Нуруллаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Турапов Мирали Камалович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Колдаев Александр Александрович, геология-минералогия фанлари доктори

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<