OAK sayti
 
04 may 2015

ЮЛДАШЕВ Акмал Акрамовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib490

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Оёқ-қўл йирик сегментларининг қон айланиши бузилишли мураккаб жарохатлари: хирургик ва патофизиологик тамойилари», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асамов Равшан Эркинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01

Расмий оппонентлар: тиббиёт фанлари доктори, профессор Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор Асилова Саодат Убаевна, тиббиёт фанлари доктори Хашимов Шухрат Хуршидович

Етакчи ташкилот: Н.В.Склифосовский номидаги Тез ёрдам илмий-тадқиқот институти, Москва, Россия Федерацияси

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

29 apr 2015

Мирзаев Бахадир Суюновичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т358

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон шароитида тупроқ эрозиясига қарши ишлов берадиган технологиялар ва техник воситаларни такомиллаштириш», 05.07.01-Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларни механизациялаш (техника фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент автомобил-йўллари институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Т.07.01.

Расмий оппонентлар:  т.ф.д., проф. А.Тўхтақўзиев, т.ф.д., проф. Т.И.Аскарходжаев, т.ф.д., проф. Б.П.Шаймардонов.

Етакчи ташкилот: «Ўзагромашсервис» уюшмаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

22 apr 2015

Давлат рўйхатидан ўтказилган ҳужжатлар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/7-сонли «Талабгорларнинг илмий ва илмий-педагогик фаолиятга лаёқатини аниқлаш бўйича тест ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2664 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/8-сонли «Докторлик диссертацияси ва диссертация авторефератини расмийлаштириш қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида»ги қарори.

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2665 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси Раёсатининг 2015 йил 20 мартдаги 214/9-сонли «Докторлик диссертациялари илмий натижаларининг амалиётга жорий қилинишини баҳолаш бўйича услубий кўрсатмаларни тасдиқлаш ҳақида»ги қарори.

 

2015 йил 14 апрелда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 2666 (2015 йил 20 апрелдан кучга кирди).

 

17 apr 2015

ХАМРАЕВ Атаджан Каримовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib515

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри« Орол бўйи минтақасида силнинг дорига турғун шаклларининг тарқалишини ҳисобга олган ҳолда силга қарши ёрдамни такомиллаштириш», 14.00.33–Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ва Тошкент педиатрия медицина институти Нукус филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01

Расмий оппонентлар: тиббиёт фанлари доктори, профессор Искандарова Шахноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори Шарипова Мадина Каримовна, тиббиёт фанлари доктори Парпиева Наргиза Нусратовна

Етакчи ташкилот: Андижон Давлат тиббиёт институти

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

16 apr 2015

НУРИЛЛАЕВА Наргиза Мухтархановнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлариномзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014./Б2014.5.Tib.367

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Соғлиқни сақлашнинг бирламчи бўғини шароитида юрак ишемик касаллигининг кўп омилли профилактикаси», 14.00.06 – Кардиология (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гадаев Абдигаффор Гадаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: т.ф.д., профессор, академик Р.Г. Оганов, т.ф.д. доц. Ярмухамедова Г.Х., т.ф.д., проф. Шомансурова И.А.

Етакчи ташкилот: И.М. Сеченов номидаги Биринчи Москва Давлат Тиббиёт Университети, Россия

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

08 apr 2015

АСИЛОВА Мухайё Убаевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014./Б2014.5.Tib.403

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда болалар вирусли диареялари клиникаси, ташхиси ва молекуляр-генетик хусусиятлари», 14.00.10 - юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Эркин Исакович Мусабаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02

Расмий оппонентлар: MD. PhD, MPH, Professor Andrej Grjibovski, т.ф.д. доц.Таджиев Б.М., т.ф.д., проф. Вафакулова С.Х.

Етакчи ташкилот: Болалар юқумли касалликлари Россия Федерацияси илмий-текшириш институти, Санкт-Петербург

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

02 apr 2015

ХАСАНОВА Лола Эмильевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib449

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қари ва кекса ёшдаги аёлларда тарқалган пародонтитнинг кечиши, патогенетик даволаш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониМелькумян Тимур Владимирович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар: т.ф.д., проф. Баек Ил Ким, т.ф.д., доц. Г.И.Лукина, т.ф.д., доц. С.С.Гулямов

Етакчи ташкилот: Брюссель эркин Университети (Бельгия)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

30 mart 2015

БОЗОРОВ Эркин Ҳожиевичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математикафанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.FM156

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «3.25 А ГэВ/с импульсли кислород ядроларининг протонлар билан ўзаро таъсирларида парчаланиш жараёнлари ва 3–300 ГэВ энергияли π,р,α,C(С) - ва р(16О,20Ne) -тўқнашувларида протонлар ҳосил бўлиш механизмлари», 01.04.08 Атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси. Тезлаштирувчи техника (физика-математика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониЮлдашев Бехзод Садикович, физ.-мат.ф.д., проф., Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: “Физика-Қуёш” илмий ишлаб-чиқариш бирлашмаси Физика-техника институти ва Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.FM.11.01

Расмий оппонентлар: физ.-мат.ф.д., проф. Р.Ледницки, физ.-мат.ф.д., проф. Н.Буртебаев, физ.-мат.ф.д. С.В.Артемов.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Амалий физика илмий текшириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

20 mart 2015

ХАНХАДЖАЕВА Нилуфар Рахимовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Т352.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Икки игнадонли трикотаж машиналарида матоларнинг янги ассортиментларини олиш технологиясини яратиш», 05.06.02–Тўқимачилик материаллари технологияси ва ҳом ашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари бўйича).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мукимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 16.07.2013.Т.06.01.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

 

16 mart 2015

Докторлик диссертацияси мавзулари ва тегишли аттестация тадбирларига оид ҳужжатларни расмийлаштириш ишлари тўғрисида

 Вазирлар Маҳкамаси Маданият, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий муҳофаза масалалари Комплексининг  2014  йил 7 октябрдаги мажлиснинг 203-сонли баёни (13.10.2014 й., №07-07-1-18) билан ОАКда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш ҳамда тақдим этиладиган ҳужжатлар сонини оптималлаштириш юзасидан берилган топшириқлар ижроси бўйича мақсадли илмий-ташкилий ва дастурий таъминот ишлари амалга оширилди. Жумладан, докторлик диссертацияси мавзуларига оид ҳужжатларни расмийлаштириш ишларининг электрон ҳужжат айланиш тизими асосида ташкил этиш дастурий таъминоти ишлаб чиқилди. Мазкур дастурий маҳсулот асосида 2015 йилдан бошлаб, докторлик диссертацияси мавзуларини рўйхатдан ўтказиш ишларини тўлиқ электрон ҳужжат айланиш тизими асосида ташкил этиш имконияти яратилди...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<