OAK sayti
 
22 iyun 2016

Шокирова Садоқатхон Мухамматсолиевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланишида келиб чиқадиган асоратларни аниқлаш ва прогноз қилишни такомиллаштириш», 14.00.01- акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib12.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Аюпова Фарида Мирзаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Соловьева Алина Викторовна тиббиёт фанлари доктори, профессор; Султанов Саидазим Носирович тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Носир Мухамеджанович биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи:  ФДК «Академик В.И.Кулаков номли акушерлик, гинекология ва перинатология илмий маркази» (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий  ахамиятга молик...

20 iyun 2016

Сафаров Баходирхон Шахриёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.05 –хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.I68.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Тухлиев Искандар Суюнович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. И.Иватов  иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; К.Д. Мирзаев, иқтисодиёт фанлари доктори,  профессор; М.А.Махкамова, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 iyun 2016

Ощепкова Юлия Игоревнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Nigella sativaнинг антимикроб пептидлари структураси, биологик фаоллиги ва улар асосида фармацевтик композиция яратиш», 02.00.10 – Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувохнома, LA №0001972/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.К49.

Илмий маслаҳатчи: Вешкурова Ольга Николаевна, кимё фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Ташмухамедов Мирожиддин Салахович, кимё фанлари доктори, профессор; Салимов Баходир Тахирович, кимё фанлари доктори, профессор; Азизов Умурхан Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 iyun 2016

Набиева Умида Пулатджановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «В ва С сурункали вирусли гепатитларда   аутоиммун холатлар шаклланишининг иммунопатогенетик хусусиятлари», 14.00.36 – аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib529.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Иммунология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Иммунология институти ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Тib.16.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: С.Б.Калимолдаева тиббиёт фанлари доктори; С.Бабаходжаев  тиббиёт фанлари доктори, профессор; Л.Н.Туйчиев тиббиёт фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот номи: Россия Федерал тиббий-биологик агентлиги «Иммунология институти» Давлат илмий маркази (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Азизов Бахадир Садиковичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «ОИВ/ОИТСли беморларда терининг бактериал зарарланиши», 14.00.11 – дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/В2014.5.Tib409

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Исмаилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бутов Юрий Сергеевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Сабиров Улуғбек Юсуфханович, тиббиёт фанлари доктори; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббиёт-стоматология университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Аминов Хабибулла Джалалитдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги симптоматик эпилепсияда нур тадқиқот усулларининг ташхисий аҳамияти», 14.00.19 – Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib439

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониИкрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рашидов Зафар Рахматуллаевич, тиббиёт фанлари доктори; Зарединов Дамир Арифович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Мурадов Шуҳрат Одиловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жанубий Ўзбекистоннинг арид ҳудудларида сув барқарорлигини назарий асослаш», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.Т470.

Илмий маслаҳатчи: Ҳамраев Наджим Раҳимович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.G.32.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик кенгаш.

Расмий оппенентлар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Чембарисов Эльмир Исмаилович, география фанлари доктори, профессор; Шохидов Абдуборий Фаттахович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Нишанова Озода Джалолитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек этномаданиятининг эстетик моҳияти ва функциялари», 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика), (фалсафа фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /фалсафа фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.F45.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.F.01.04 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор Юлдашев Мухаммадилхом Мамаюнусович, фалсафа фанлари доктори, Ғайбуллаев Отабек Мухаммадиевич, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:Тошкент давлат педагогика университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Янгиев Асрор Абдихамидовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Юқори босимли гидроузелларда уюрма шахтали сув ташлагичлар конструкциясини, ҳисоблаш асосларини такомиллаштириш ва уларнинг фойдаланиш давридаги ишончлилиги», 05.09.06 – Гидротехника ва мелиорация қурилиши (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т363

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Тошкент архитектура-қурилиш институти ва Тошкент темир йўл мухандислари институти, 16.07.2013.Т.23.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бакиев Машариф Рузметович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гловацский Олег Яковлев, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Мурадулло Мухаммадиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ҳикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Саматов Бахром Таджиахматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чизиқли, интеграл ва турли хил чегараланишли қувиш-қочиш масалалари», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/B2015.3-4.FM 228.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети хузурудаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Азамов Абдулла Азамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:  Югай Лев Павлович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Мўминов Ғуломжон Мадаминович, физика-математика фанлари доктори; Тўхтасинов Мўминжон, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия халқлар дўстлиги университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<