OAK sayti
 
08 apr 2016

ХАЙДАРОВА Дилдора Кадировнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қон томир генезли меъёрий когнитив бузилишларда клиник нейровизуализация параллеллари». 14.00.13 – неврология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Tib59.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.А.Скоромец тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ш.Ш.Магзумова тиббиёт фанлари доктори, профессор; Г.А. Дущановав тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети» Олий касб-хунар таълими давлат бюджет таълим муассасаси (Москва, Россия Федерацияси).           

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...          

07 apr 2016

Абдуллаева Чарос Абдуджалиловнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали юрак етишмовчилигида эндотелий дисфункцияси: клиник-генетик ва фармакотерапевтик жиҳатлари», 14.00.06 – кардиология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib29.

Илмий маслаҳатчи: Камилова Умида Кабировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Константинос Тсиуфис, тиббиёт фанлари доктори;  Афина Университети  профессори, Ярмухамедова Гулнора Хабибовна, тиббиёт фанлари доктори,доцент, Абдуллаев Тимур Атаназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вестчестер Тиббиёт Маркази   (Нью Йорк, АҚШ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 apr 2016

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини нашр қилиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган нашрларда илмий мақолалар чоп этиш тўғрисида

Вазирлар Маҳкамасининг 2012 йил 28 декабрдаги 365-сон қарори билан тасдиқланган «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси тўғрисидаги низом»да ОАКга докторлик диссертацияларининг асосий илмий натижаларини эълон қилиш учун тавсия этиладиган етакчи илмий журналлар ва нашрлар, жумладан, электрон илмий-техник журналлар рўйхатини белгилаш вазифаси юклатилган. Мазкур вазифа ижроси юзасидан «Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини нашр қилиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхати» ишлаб чиқилди ва чоп этилди.

31 mart 2016

Убайдуллаева Зухра Ибрагимовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Донорликнинг асосий параметрларига боғлиқ доимий плазмадонорларда биокимёвий кўрсаткичлар», 14.00.29 – гематология ва трансфузиология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: Guvohnoma  LA № 0006525.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/Б2016.1.Тib497.

Илмий маслаҳатчи: Бугланов Анатолий Аюшевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент вакцина ва зардоблар илмий текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013Tib17.02 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Сулейманова Дилорa, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Cabantchik Z.Ioav, тиббиёт доктори, фалсафа доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.М. Сеченов номли биринчи Москва университети (РФ).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

30 mart 2016

Радкевич Мария Викторовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Автомобиль-йўллар комплексининг ҳаво муҳитига таъсирини баҳолаш», 11.00.05 – Атроф- муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т380.

Илмий маслаҳатчи: Салохиддинов Абдулхаким Темирхужаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.G.32.01.

Расмий оппенентлар: Базаров Бахтиёр Имамович, техника фанлари доктори, профессор; Бахритдинов Баходир Арифович, география фанлари доктори, профессор; Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2016

Джунусова Ляззат Рысхановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Комбинациялаштирилган сув тайёрлаш қурилмаси орқали Оролбўйи шароитида сувнинг сифатини ошириш технологияси», 05.05.04 «Саноат иссиқлик энергетикаси» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т250.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Олмаота энергетика ва алоқа университети ва Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01. 

Илмий маслаҳатчи: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Кремков Михаил Витальевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Клычев Шавкат Исакович, техника фанлари доктори, профессор; Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: “Uzelektrsozlash” унитар корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2016

Абильдинова Сауле Кианбековнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Автоном тизимнинг иссиқлик таъминотида ва чўкка сув иситгич қозонларининг ишлаш тартибида иссиқлик насосларини ишлатиш технологияси», 05.05.04-«Саноат иссиқлик энергетикаси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т249.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Олмаота энергетика ва алоқа университети ва Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01. 

Илмий маслаҳатчи: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Зоҳидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик; Мирзаев Шавкат Мустакимович, техника фанлари доктори,  профессор;  Искандаров Зафар Самандарович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Issiqlikelektrloyiha» очиқ акциядорлик жамияти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2016

Сафаров Жасур Эсиргаповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Топинамбур туганаги ва наъматак меваси таркибидаги биофаол моддаларни сақлаган ҳолда қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш»,  02.00.16 – кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т322.

Илмий маслаҳатчи: Норқулова Карима Тўхтабаевна, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ҳамда Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01. 

Расмий оппонентлар: Эшкувватов Бегмамат Тешаевич, техника фанлари доктори, профессор; Мухиддинов Джалолиддин Насирович, техника фанлари доктори, профессор; Нурмухамедов Хабибулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2016

Шигакова Фания Анваровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Опий гиёҳвандликнинг гендер хусусиятида шаклланиш жараёни, ривожланиши, кечиши ва реабилитация тадбирларни ишлаб чиқиш», 14.00.18 – психиатрия ва наркология  (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Guvohnoma  LA № 20130301/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Tib242  

Илмий маслаҳатчи: Ходжаева Назира Исламовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Ю.П.Сиволап тиббиёт фанлари доктори, И.М. Сеченов номидаги Биринчи Москва давлат тиббиёт институтининг профессори, У.Х.Алимов тиббиёт фанлари доктори профессор, М.Л.Аграновский тиббиёт фанлари доктори профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогов номидаги Россия давлат тиббиёт университети.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

29 mart 2016

Азизова Раъно Баходировнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Идиопатик ва симптоматик эпилепсияда клиник-нейроиммунологик паралеллар », 14.00.13 – Неврология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим изланувчилар институтини тамомлаган.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib51.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рахимбаева Гульнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: А.А. Скоромец тиббиёт фанлари доктори профессор, Ш.Ш. Магзумова тиббиёт фанлари доктори профессор, А.Т. Джурабекова тиббиёт фанлари доктори профессор.

Етакчи ташкилот: С.Д.Асфендияр номли Козокистон миллий тиббиет университети.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<