OAK sayti
 
04 iyun 2015

БАБОМУРАДОВ Озод Жўраевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Суст шаклланган жараён ва объектларни мақсадли мониторингида маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш усуллари ва модификацияланган алгоритмларини ишлаб чиқиш», 05.01.02- Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.T465

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бекмуратов Тулкун Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Расмий оппонентлар:  техника фанлари доктори, профессор М.А.Рахматуллаев, техника фанлари доктори, профессор Х.З.Игамбердиев, техника фанлари доктори, профессор Ш.Х.Рахимов.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

03 iyun 2015

ИСАҚОВ Абдусаид Жалиловичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Агросаноат комплексини қайта ташкил этиш шароитида энергетик сервис», 05.05.07- Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Т334.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Муратов Хаким Махмудович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Республикаси ФА Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Расмий оппонентлар:   А.Мухаммадиев, техника фанлари доктори, профессор; Т.С.Камалов, техника фанлари доктори, профессор; А.Юсубалиев, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

02 iyun 2015

ТАШКЕНБАЕВА Умида Алишеровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тери аллергик васкулитларини комплекс даволашнинг патогенетик аспектлари», 14.00.11 – дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib416.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ваисов Адхам Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: С.М.Бахрамов, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РАМН академиги; С.С.Арифов тиббиёт фанлари доктори, Р.А.Сабирова. тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Киров номидаги ҳарбий-тиббиёт академияси (Санкт-Петербург шаҳри).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

02 iyun 2015

РИЗАЕВ Жасур Алимджановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Комплекс социал-гигиеник текширувлар  асосида ўзбекистон аҳолиси орасида пародонт касалликлари профилактикаси, концепцияси ва дастурини ишлаб чиқиш», 14.00.33 – жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib513.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониБабаджанов Абдужаббор Саттарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш  институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентлар: Jin Young Choi MD, professor, Ш.Т.Искандарова, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ш.Ш.Магзумова, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Евдокимов номидаги Москва тиббий стоматология   университети (Москва).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

02 iyun 2015

ЯКУБОВ Сабир Халмурадовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Муҳандислик конструкциялари ва қурилмаларини лойиҳалаштиришнинг автоматлаштирилган тизимида конструкторлик ва технологик ечимларини синтез ва таҳлил қилиш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.08 – технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т310.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: -

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Расмий оппонентлар: Т.Ф.Бекмуратов, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги; Т. Юлдашев, техника фанлари доктори, етакчи илмий ходим; У.С.Назаров, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялар университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

29 may 2015

САДИКОВ Алимджан Заировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алкалоидларни ўсимлик хом ашёсидан ишлаб чиқариш технологияларини мақбуллаштириш (Дитерпен, изохинолин, индол, пирролизидин ва стероид синфларига оид алкалоидлар мисолида)», 02.00.10 – Биоорганик кимё (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.T278.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сагдуллаев Шамансур Шахсаидович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон миллий университети. 16.07.2013 К.В.Т.13.01.

Расмий оппонентлар: техника фанлари доктори, академик Глушенкова Анна Ивановна, техника фанлари доктори Сагдуллаев Баходир Тахирович, фармацевтика фанлари доктори Урманова Флюра Фаридовна.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

26 may 2015

ХОДЖИЕВ Данияр Шамуратовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib485.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Релапаротомия: даволаш-диагностика жараёнида замонавий услублар ва ёндашувлари», 14.00.27–хирургия (тиббиёт фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониНазиров Феруз Гафурович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия марказива Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Tib.20.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Д.М.Красильников тиббиёт фанлари доктори, профессор; А.М.Хаджибаев тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ш.Х.Хашимов тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Мудофаа вазирлиги «С.М.Киров номидаги Ҳарбий-тиббий академияси» олий касбий таълимнинг федерал бюджет ҳарбий таълим муассасаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

19 may 2015

ШАМСИЕВ Жамшид Азаматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib298.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда эхинококкозни жарроҳлик даволаш натижалари ва рецидив профилактикасини яхшилаш йўллари», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:  Акилов Хабибулло Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Н.С. Стрелков тиббиёт фанлари доктори профессор, 
С.В. Минаев тиббиёт фанлари доктори профессор, Н.Ш. Эргашев тиббиёт фанлари доктори профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети (Москва).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

16 may 2015

ХАДЖИБАЕВ Фарход Абдухакимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib82.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Яхши сифатли механик сариқликни хирургик даволашда эндобилиар амалиётларнинг роли ва ўрни», 14.00.27–хирургия (тиббиёт фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониКаримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ва Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01

Расмий оппонентлар: MD, professor Kim Jae Kyu; т.ф.д., профессор Чжао А.В.; т.ф.д., профессор Девятов А.В.

Етакчи ташкилот: Сеул миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

14 may 2015

Докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар РЎЙХАТИ

 Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган  илмий нашрлар РЎЙХАТИнинг нашр қилинганлигини маълум қилади.

 

 Ушбу РЎЙХАТни ОАК бухгалтериясидан олишингиз мумкин.

 Телефон: 233-11-43

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<