OAK sayti
 
13 iyun 2016

Абдураупов Рустам Рамзовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

такомиллаштириш», 08.00.13 – Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA 0000211/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.I170.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Вахабов Алишер Васикович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Д.Н.Рахимоваиқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.Қ.Абдурахмонов, иқтисодиёт фанлари доктори; Д.Х.Суюнов, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Палуанова Халифа Дарибаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Инглиз, ўзбек, рус ва қорақалпоқ, тилларида экологик терминларнинг деривацион-семантик принциплари» 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA № 0000079/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil263

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Боқиева Гуландом Ҳисомовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.: И.А. Сиддиқова филология фанлари доктори; С.Х. Мухаммедова филология фанлари доктори; Ғ.М. Хошимов филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жаҳон иқтисоди ва дипломатия университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Қувватова Дилрабо Хабибовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «ХХ аср иккинчи ярми ўзбек достончилигининг тараққиёт хусусиятлари», 10.00.01 – Ўзбек тили. Ўзбек адабиёти.

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Fil121

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раҳимжонов Нўъмон Каримович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 08.06.2016Fil.33.01рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони:: Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори, Ҳасанов Шавкат Аҳадович, филология фанлари доктори, Сабирдинов Акбар Ғафурович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Джуманова Дилбар Рахимовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сўзнинг тил алоқа жараёнидаги фонологик модели», 10.00.06 – Қиёсий тилшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/В2014.5.Fil.223

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш.., илмий даражаси ва унвони. Боқиева Гуландом Хисамовна, филология фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жахон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети. 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.. Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Бакиров Поён Уралович, филология фанлари доктори;  Хашимова Дильдархон Уринбаевна, педагогика фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот номи:  Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: илмий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Ахмеджанов Карим Бакиджановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Хўжалик юритувчи субъектларда ички аудит методологиясини такомиллаштириш», 08.00.07 - «Молия. Бухгалтерия ҳисоби» (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2.I.483.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Н.Ф. Каримов, иқтисод фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент Ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент Молия институти, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. А.К. Ибрагимов, иқтисод фанлари доктори, профессор; М.Қ. Пардаев, иқтисод фанлари доктори, профессор; Р.Д. Дусмуродов, иқтисод фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Турдиева Ойдин Зафардиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ҳозирги замон эрон ҳикоянавислигининг ғоявий-эстетик хусусиятлари ва жанр динамикаси». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.Fil32

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Р.Иномхўжаев, филология фанлари доктори, профессор; Ҳ.Ҳомидий, филология фанлари доктори, профессор; Д.Салоҳий, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Омонов Қудратулла Шариповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Туркий расмий услубнинг юзага келиши ва такомили (илк ва ўрта асрлар)». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil245

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Ҳ. Дадабоев, филология фанлари доктори, профессор; Б.Пери, Будапешт Этвош Лоран университети профессори (Венгрия), филология фанлари доктори; С.Аширбоев, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Садикова Лола Ренатовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўрта Тянь-Шаннинг геодинамик ҳолатлари ва мис маъданлашуви», 04.00.01–умумий ва минтақавий геология(геология-минералогия фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/B2016.1.GM26.

Илмий маслаҳатчи: Кустарникова Алла Алексеевна, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Абдуллаев Рахмат Нуруллаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Турапов Мирали Камалович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Колдаев Александр Александрович, геология-минералогия фанлари доктори

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Мавлянов Фарход Шавкатовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги обструктив уропатияларни даволашда қўлланилган реконструктив операциялардан кейин буйраклар функционал ҳолатини прогнозлаш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Тиб.295

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ахмедов Юсуфжон Махмудович, тиббиёт фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Поддубный Игорь Витальевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Бахтиер Бердиалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Дипломдан кейинги таълим Россия медицина академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Арипходжаева Гулнозахон Зайнитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали вирусли гепатит С: метаболик адаптация, даволаш самарадорлигининг патогенетик асослари», 14.00.10-юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/Б2014.3-4.Tib40.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Илхамджан Асамович Касимов, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи:Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Hubert Blum (Германия), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Вильдан Хайруллаевич Фазылов, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Эркин Исакович Мусабаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<