OAK sayti
 
14 iyun 2016

Азизов Бахадир Садиковичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «ОИВ/ОИТСли беморларда терининг бактериал зарарланиши», 14.00.11 – дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/В2014.5.Tib409

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Исмаилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бутов Юрий Сергеевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Сабиров Улуғбек Юсуфханович, тиббиёт фанлари доктори; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат тиббиёт-стоматология университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Аминов Хабибулла Джалалитдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги симптоматик эпилепсияда нур тадқиқот усулларининг ташхисий аҳамияти», 14.00.19 – Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib439

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониИкрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рашидов Зафар Рахматуллаевич, тиббиёт фанлари доктори; Зарединов Дамир Арифович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Мурадов Шуҳрат Одиловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жанубий Ўзбекистоннинг арид ҳудудларида сув барқарорлигини назарий асослаш», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.Т470.

Илмий маслаҳатчи: Ҳамраев Наджим Раҳимович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.G.32.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик кенгаш.

Расмий оппенентлар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Чембарисов Эльмир Исмаилович, география фанлари доктори, профессор; Шохидов Абдуборий Фаттахович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Нишанова Озода Джалолитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек этномаданиятининг эстетик моҳияти ва функциялари», 09.00.02 – Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (Эстетика), (фалсафа фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /фалсафа фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.F45.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.F.01.04 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Саифназаров Исмоил Саифназарович, фалсафа фанлари доктори, профессор Юлдашев Мухаммадилхом Мамаюнусович, фалсафа фанлари доктори, Ғайбуллаев Отабек Мухаммадиевич, фалсафа фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи:Тошкент давлат педагогика университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Янгиев Асрор Абдихамидовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Юқори босимли гидроузелларда уюрма шахтали сув ташлагичлар конструкциясини, ҳисоблаш асосларини такомиллаштириш ва уларнинг фойдаланиш давридаги ишончлилиги», 05.09.06 – Гидротехника ва мелиорация қурилиши (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т363

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Тошкент архитектура-қурилиш институти ва Тошкент темир йўл мухандислари институти, 16.07.2013.Т.23.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бакиев Машариф Рузметович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гловацский Олег Яковлев, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Мурадулло Мухаммадиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ҳикматов Фазлиддин, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 iyun 2016

Саматов Бахром Таджиахматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чизиқли, интеграл ва турли хил чегараланишли қувиш-қочиш масалалари», 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/B2015.3-4.FM 228.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети хузурудаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Азамов Абдулла Азамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:  Югай Лев Павлович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Мўминов Ғуломжон Мадаминович, физика-математика фанлари доктори; Тўхтасинов Мўминжон, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия халқлар дўстлиги университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Исмаилова Гулноза Сайдиганиходжаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда маҳаллий давлат ҳокимияти ва ўзини ўзи бошқариш органлари фаолиятини либераллаштиришнинг давлат-ҳуқуқий йўналишлари», 12.00.02 – Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.Yu79.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Азизхўжаев Алишер Аббосович, юридик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 16.07.2013. Tar.Yu. 30.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. ю.ф.д., доц. Ў.Х.Мухамедов, ю.ф.д., профессор Е.Д.Кутибаева, ю.ф.д. Х.Т.Маматов.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат юридик университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Мустафаева Нодира Абдуллаевнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри «Мустамлака ва совет даври тарихшунослигида Ўзбекистоннинг ХХ аср  маданияти», 07.00.07 – Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тарих фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Tar162.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, Тошкент давлат шарқшунослик институти ҳузуридаги Шарқ қўлёзмалари маркази, 22.12.2015.Tar.01.06

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Иноятов Қутлуғжон Ҳамдамович, тарих фанлари доктори, профессор, Исҳоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори, профессор. Эргашева Юлдуз Алимовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Абдураупов Рустам Рамзовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

такомиллаштириш», 08.00.13 – Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA 0000211/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.I170.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Вахабов Алишер Васикович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Д.Н.Рахимоваиқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.Қ.Абдурахмонов, иқтисодиёт фанлари доктори; Д.Х.Суюнов, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Палуанова Халифа Дарибаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Инглиз, ўзбек, рус ва қорақалпоқ, тилларида экологик терминларнинг деривацион-семантик принциплари» 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувоҳнома, LA № 0000079/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil263

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Боқиева Гуландом Ҳисомовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони.: И.А. Сиддиқова филология фанлари доктори; С.Х. Мухаммедова филология фанлари доктори; Ғ.М. Хошимов филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жаҳон иқтисоди ва дипломатия университети

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<