OAK sayti
 
26 yan 2017

Муминов Шухрат Манаповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оёқ ва чаноқ веналарида шошилинч жарроҳлик ёрдам», 14.00.34–Юрак ва қон-томир хирургияси (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib521.

Илмий маслаҳатчи: Асамов Равшан Эркинович, тиббиёт фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази (РШТЁИМ).

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Тае-Вон Квон, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси); Владимир Васильевич Сорока, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Санкт-Петербург, Россия); Акмал Абдуллаевич Ирназаров, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Парасельс университети (Зальцбург, Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Вохидов Улуғбек Нуридиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сурункали полипозли риносинуситларнинг клиник-иммунологик хусусиятлари ва уларни даволаш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.11.2016/В2016.4.Tib20.

Илмий маслаҳатчи: Хасанов Улуғбек Саидакрамович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Kwang Hyun Kim, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рязанцев Сергей Валентинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Хитцинг госпитали ва Розенхюгель неврологик маркази (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Жўраева Малоҳат Муҳаммадовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Француз ва ўзбек эртакларида модаллик категориясининг лингвокогнитив, миллий-маданий хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Талабгор илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати буйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот /LA № 0001597/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Fil146.

Илмий маслаҳатчи: Ёқубов Жамолиддин Абдувалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти,14.07.2016.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Турниёзов Неъмат Қаюмович, филология фанлари доктори, профессор; Вероника Кастилотти, филология фанлари доктори, профессор (Франсуа Раблэ университети, Франция); Шомусаров Шорустам Гиясович, филология фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Исаков Жанабай Якыпбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда кредит самарадорлигини ошириш», 08.00.07–Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисодиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I28.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент молия институти, 14.07.2016.I.31.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Олим Қаландарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Бурханов Актам Усманович, иқтисодиёт фанлари доктори; Исмаилов Алишер Агзамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Абдушукуров Бахтиёр Бўроновичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қисаси Рабғузий» лексикаси», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В 2014.5.Fil234.

Илмий маслаҳатчи: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти,14.07.2016.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Cодиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор; Нуриева Фануза Шакуровна, Қозон федерал университети профессори, филология фанлари доктори; Ҳусанов Нишонбой Абдусатторович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 yan 2017

Самиева Гулноза Уткуровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Болаларда стенозли ларинготрахеитларни комплекс ташхислаш, даволаш ва олдини олишни такомиллаштириш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib348.

Илмий маслаҳатчи: Карабаев Хуррам  Эсанкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Евгениус Лесинкас, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Литва); Тулебаев Райс Кажкенович, Қозоғистон Республикаси Фанлар академияси академиги, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллаева Нигора Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Корея Миллий университети (Корея Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 yan 2017

Куролов Кобулжон Кулмановичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Бозор муносабатлари шароитида иқтисодий таълим тизимининг такомиллашуви қонуниятлари», 08.00.01–Иқтисодиёт назарияси (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA № 0001725/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.I447.

Илмий маслаҳатчи: Тухлиев Нурислом, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, 14.07.2016.I.03.01.

Расмий оппонентлар: Абулқосимов Хасан Пирназарович,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор;Набиев Элшод Ғаниевич, иқтисодиёт  фанлари доктори, профессор; Маматов Ахматжон Атажанович,иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 yan 2017

Рўзиев Шерзод Ибадуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қандли диабетда дерматоглификани экспертли баҳолаш», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /гувоҳнома LA № 0000399/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib131.

Илмий маслаҳатчи: Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.03.

Расмий оппонентлар: Тереза Магалхаес, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Португалия); Гиясов Зайнитдин Асамутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исмаилов Сайдиганиходжа Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Cамарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

07 yan 2017

Хван Олег Иннокентиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи): «Қорин ва қорин орти бўшлиғи аъзолари жароҳатларини суд-тиббий баҳолаш», 14.00.24–Суд тиббиёти (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA № 0000455/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Tib130.

Илмий маслаҳатчи: Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.03.

Расмий оппонентлар:Дуарте Нуно Виейра (Португалия), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гиясов Зайнитдин Асамутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рашидов Зафар Рахматуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Суд фанлари ва токсикология миллий институти (Испания).

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик.

29 dek 2016

Эшонходжаев Отабек Джураевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Трахеянинг чандиқли торайиши билан беморларнинг жарроҳлик даволаш ва реабилитациясига мультимодал ёндашув», 14.00.27 – Хирургия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib277.

Илмий маслаҳатчи: Назиров Феруз Гафурович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар: Паршин Владимир Дмитриевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хакимов Мурад Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Н.И.Пирогов номидаги миллий тиббий хирургия маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<