OAK sayti
 
06 iyun 2016

Халлиева Гулноз Искандаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «XX аср рус шарқшунослигида ўзбек мумтоз адабиёти тадқиқи» 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва   таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015 / В 2015.1.Fil 325

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: И.Ч.Ҳаққулов, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: М.С.Имомназаров, филология фанлари доктори, профессор; Д.И.Салоҳий, филология  фанлари доктори, профессор; Б.Н.Каримов, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот:  Шарқ қўлёзмалари институти (Санкт-Петербург)

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

03 iyun 2016

Элмуродов Бозорбой Актамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бузоқ ва қўзиларнинг аралаш бактериал касалликларининг патоморфологик диагностикаси ҳамда қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш», 16.00.02-ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси. ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветерианрия фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.V.21.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ибодуллаев Фатхулло Ибодуллаевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти, Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013Qx/V25.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Дилмуродов Насриддин Бабақулович, ветеринария фанлари доктори; Илясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори; Тешаев Шуҳрат Жумаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2016

Каримов Масъуд Убайдулла ўғлининг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосида юқори самарали супер- ва гиперпластфикаторлар олиш ва қўллаш», 02.00.14 –Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Т554.

Илмий маслаҳатчи: Джалилов Абдулахат Турапович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01.

Расмий оппенентлар: Қодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Искандарова Мастура, техника фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Фан ва тараққиёт» ДУК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 iyun 2016

Муратова Нигора Джураевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Репродуктив ёшдаги аёлларда бачадон миомасини даволаш тактикасини танлашга замонавий ёндашувлар», 14.00.01 – Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib10

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Зуфарова Шахноза Алимджановна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт 
институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Леваков Сергей Александрович тиббиёт фанлари доктори, профессор; Пахомова Жанна Евгеньевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик В.И.Кулаков номидаги акушерлик, гинекология ва перинатология илмий маркази» Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси)

Диссертация йўналиши:амалий ахамиятга молик...

30 may 2016

Қамбаров Хусан Джахангировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий доривор ўсимлик хомашёси асосида юрак қон-томир ва седатив таъсирга эга дори воситалари технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /фармацевтика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Far9.

Илмий маслаҳатчи: Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти, Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Сагдуллаев Баходир Тахирович, техника фанлари доктори; Қориева Ёқут Саидқосимовна, фармацевтика фанлари доктори; Тўхтаев Ҳаким Раҳмонович, фармацевтика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат қилиш  бош бошқармаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 may 2016

Рахимова Дилорам Алимовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали ўпкаланган юракда ўнг қоринчанинг структур-функционал ҳолати ва нейрогуморал, вегетатив факторларнинг бошқарилиши» (патогенетик ва терапевтик хусусиятлари), 14.00.06 – Кардиология, 14.00.05 – Ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Tib205

Илмий маслаxатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Аляви Анис Лютфуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович, тиббиёт фанлари  доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА  академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт маркази ва Республика ихтисослаштирилган терапия ва тиббий реабилитация илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ярмухамедова Гульнора Хабибовна, тиббиёт фанлари доктори; Захидова Машхура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аралов Неъмат Равшанович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аxамиятга молик...

27 may 2016

Баракаев Нусратилла Ражабовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Дон маҳсулотларини саралаш ва фракцияларга ажратиш технологик машиналарини яратиш», 02.00.16–Кимё технологияси ва озиқ-овқат ишлаб чиқариш жараёнлари ва аппаратлари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т286.

Илмий маслаҳатчи: Бахадиров Ғайрат Атаханович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Негматов Сойибжон Содиқович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги; Гулямов Шухрат Манапович, техника фанлари доктори, профессор; Артиков Асқар Артикович, техника фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот номи: Бухоро мухандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 may 2016

Ирисметов Муроджон Эргашевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Тизза бугимини ёзувчи контрактураларининг диагностикаси, даволаш ва реабилитацияси», 14.00.22 – Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib452

Илмий маслаҳатчи: Азизов Мирхаким Жавхарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар: Орлецкий Анатолий Корнеевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Байбеков Искандар Мухамедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Жураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Республика травматология ва ортопедия илмий-амалий маркази» Давлат ташкилоти Беларус Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 may 2016

Аминов Хабибулла Джалалитдиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги симптоматик эпилепсияда нур тадқиқот усулларининг ташхисий аҳамияти», 14.00.19 – Клиник радиология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib439

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониИкрамов Адхам Ильхамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Лукьянченко Александр Борисович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Зарединов Дамир Арифович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Убайдуллаева Зебинисо Алишеровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пневмония билан касалланган болаларда цефалоспорин қатори антибиотикларидан оқилона фойдаланишга фармакоиқтисодий ёндашув», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Far2.

Илмий маслаҳатчи: Зайнутдинов Хикматилла Суннатович, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Асадов Саъдулла Исматович, фармацевтика фанлари доктори; Тростянский Дмитрий Валерьевич, иқтисодиёт фанлари доктори; Джубатова Роза Спановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Дори воситалари ва тиббий техника сифатини назорат қилиш Бош бошқармаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<