OAK sayti
 
31 yan 2017

Хамдамов Хабибуло Аблокуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистонда шохли моллар бруцеллёзининг эпизоотологияси, замонавий олдини олиш ва қарши курашиш чоралари», 16.00.03–Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветеринария фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.V.23.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Хайит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Муртазин Булат Файзирахманович, ветеринария фанлари доктори, профессор; Вафакулов Садилло, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ряснянский Игорь Викторович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий- тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 yan 2017

Матчанов Алимжон Давлатбоевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Лабдан дитерпеноидлари ҳосилалари синтези, глицирризин кислотаси ва самарали гемостатик дори воситаларини яратиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К74.

Илмий маслаҳатчи: Далимов Давранбек Нигманович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, Ўсимлик моддалари кимёси институти, 14.07.2016.K/В/T.13.01.

Расмий оппонентлар: Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор; Дусматов Азиз Файзаматович, фармацевтика фанлари доктори, доцент; Абдулладжанова Нодира Гуломжановна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 yan 2017

Гулмуродов Рисқибой Абдиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистоннинг марказий ва жанубий минтақаларида буғдой касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.Qх190.

Илмий маслаҳатчи: Хасанов Батир Ачилович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 14.07.2016.Qx.22.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Шамиль Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Юсупова Махпуза Нумановна,  қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ ҳўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 yan 2017

Буриев Искандар Астановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қашқадарё вилояти шароитида районлаштирилган ғўза навлари ҳосилдорлигини ошириш технологияларини такомиллаштириш», 06.01.08–Ўсимликшунослик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx131.

Илмий маслаҳатчи: Назаров Ренат Саидович,қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Андижон қишлоқ хўжалик институти ва Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/В.24.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Джамолхон Ходжахонович, биология фанлари доктори; Сатипов Ғайибназар Матвафоевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ибрагимов Одилжон Олимжонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 yan 2017

Аманов Ойбек Анваровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Республиканинг жанубий минтақалари шароитига мос, серҳосил ва дон сифати юқори бўлган юмшоқ ва қаттиқ буғдой навларини яратиш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA №0002504/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.Qх196.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлари илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 14.07.2016.Qx.22.01.

Расмий оппонентлар: Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобоев Саидмурод Кимсанбаевич, биология фанлари доктори; Атабаева Халима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 yan 2017

Пардаев Олим Мамаюнусовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳсулотларни сақлаш ва сотиш хизматлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш», 08.00.05–Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA № 0001447/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.11.2016 / B2016.4.I67.

Илмий маслаҳатчи: Туйчиев Алишер Жураевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хушматов Норқул Садуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Ёрқин Абдуллаевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Osami Arakava, Hirosaki университети, профессор (Япония).

Етакчи ташкилот: «Ўзбекозиқовқатхолдинг» холдинг компанияси

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Муминов Шухрат Манаповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оёқ ва чаноқ веналарида шошилинч жарроҳлик ёрдам», 14.00.34–Юрак ва қон-томир хирургияси (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib521.

Илмий маслаҳатчи: Асамов Равшан Эркинович, тиббиёт фанлари доктори,  профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази (РШТЁИМ).

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Тае-Вон Квон, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Корея Республикаси); Владимир Васильевич Сорока, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Санкт-Петербург, Россия); Акмал Абдуллаевич Ирназаров, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Парасельс университети (Зальцбург, Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Вохидов Улуғбек Нуридиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сурункали полипозли риносинуситларнинг клиник-иммунологик хусусиятлари ва уларни даволаш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.11.2016/В2016.4.Tib20.

Илмий маслаҳатчи: Хасанов Улуғбек Саидакрамович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Kwang Hyun Kim, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рязанцев Сергей Валентинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Хитцинг госпитали ва Розенхюгель неврологик маркази (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Жўраева Малоҳат Муҳаммадовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Француз ва ўзбек эртакларида модаллик категориясининг лингвокогнитив, миллий-маданий хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Талабгор илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати буйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот /LA № 0001597/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Fil146.

Илмий маслаҳатчи: Ёқубов Жамолиддин Абдувалиевич, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти,14.07.2016.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Турниёзов Неъмат Қаюмович, филология фанлари доктори, профессор; Вероника Кастилотти, филология фанлари доктори, профессор (Франсуа Раблэ университети, Франция); Шомусаров Шорустам Гиясович, филология фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 yan 2017

Исаков Жанабай Якыпбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда кредит самарадорлигини ошириш», 08.00.07–Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисодиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I28.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент молия институти, 14.07.2016.I.31.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахмонов Олим Қаландарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Бурханов Актам Усманович, иқтисодиёт фанлари доктори; Исмаилов Алишер Агзамович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<