OAK sayti
 
28 noy 2015

Камалов Ойбек Ахматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бозор иқтисодиёти шароитида маҳсулот етказиб бериш бўйича шартномавий муносабатларни такомиллаштириш», 12.00.03 − Фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: юридик фанлар номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu38.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Н.С. Нарматов, юридик фанлар доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 16.07.2013.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Р.Ж.Рўзиев, юридик фанлар доктори, профессор; К.О.Синдаров, юридик фанлар доктори; И.И.Насриев, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Ахметов Адилбек Агабековичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шўрланган ерларда тупроққа экишдан олдин ишлов берувчи ротацион иш органли комбинациялашган машинани яратиш», 05.07.01 – Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтганлиги ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: (30.09.2014/В 2014.5.Т.354).

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль-йўллар институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти ва Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Т.07.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Байметов Рустам Исаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозаевич, техника фанлари доктори;  Аскарходжаев Тулкин Ишонович, техника фанлари доктори;  Эргашев Исмоил Ташкентович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Токент давлат аграр университети

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Саидов Абдусобиржон Абдурахмоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси давлат божхона қўмитасининг автоматлаштирилган бошқарув тизимини яратиш усуллари», 05.01.02–Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2014/В2014.5.Т296.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Набиев Озод Маликович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:  Мусаев Мухамаджон Махмудович, техника фанлари доктори, профессор; Нурмухаммедов Толалиддин Рамзиддинович, техника фанлари доктори, профессор; Бабаев Игбал Алиджанович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети .

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 noy 2015

Бекназарова Саида Сафибуллаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ахборот русурсларига TIAV-мультимедиа тизимларида ахборот ресурсларига дискрет-узлуксиз ишлов бериш жараёнларини моделлаштириш усуллари», 05.01.04-Ҳисоблаш машиналари, мажмуа ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим тадқиқотчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.T299.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абдурахманов Кахор Паттахович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Зайнидинов Хакимжон Насридинович техника фанлари доктори, профессор;  Игнатьев Никалай Александрович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Гуломов Шухрат Маннапович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Новосибирск давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Искандарова Шоҳиста Фехрузовнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи). “Ўсимликлар хом ашёлари асосида биологик фаол қўшимчаларнинг таркиби,  технологияси ва сифат меъёрларини ишлаб чиқиш”, 15.00.01 – дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришига лаёқати бўйича тест синовлардан ўтгани ҳақида маълумот: /фармацевтика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйҳатга олинган рақам. 30.06.2015/В2015.2.Far29Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. А.Н.Юнусходжаев, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи. Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами. Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01 .

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Х.К.Джалилов, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Ф.Ф.Урманова, фармацевтика фанлари доктори, профессор;  Т.Содиқов техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи. Тошкент кимё технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Пулатова Лола Таирхановна докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Цефалоспорин антибиотиклар, наркотик моддаларнинг физик-кимёвий, иммунологик хусусиятлари ва уларни синфлаш», 02.00.09–Товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш;  03.00.12–Биотехнология (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: биология фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т276

Илмий маслахатчилар: И.Р.Аскаров, кимё фанлари доктори, профессор; Ш.С.Ташмухамедова, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Олий ҳарбий божхона институти, Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.Икрамов кимё фанлари доктори, профессор; Ш.У.Турдикулова, биология фанлари доктори, доцент; Р.Т.Туляганов биология  фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «ЎзСТАНДАРТ» агентлиги, Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш илмий-тадқиқот институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Абдурахмонов Олим Рустамовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): Модда алмашинишни жадаллаштириш орқали нефть-газ конденсати аралашмаларини сувсиз ҳайдаш технологиясининг илмий асосларини такомиллаштириш, 02.00.08 – Нефть ва газ кимёси ва технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришига лаёқати бўйича тест синовлардан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.T464.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети, Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 16.07.2013.Т.08.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даража ва унвони: Абидова Мухаббат Фазыловна, кимё фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Сайдахмедов Игамберди Мухтарович, техника фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахмонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: ОАЖ «УзЛИТИНефтгаз».

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Ёдгорова Дилбара Мустафаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Галлий арсениди асосидаги фотосезгир кўпқатламли тузилмаларни тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.Т265.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Абдулазиз Вахитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар:Абдукадыров Мухитдин Абдурашитович, техника фанлари доктори, профессор; Алиев Райимжон, техника фанлари доктори, профессор; Тагаев Марат Баймуратович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети. 

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Дадамирзаев Муҳаммадон Ғуломқодировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Яримўтказгичлардаги деформацион эффектлар динамикасива p-n-ўтишдаги иссиқ заряд ташувчиларнинг электр юритувчи кучи», 01.04.10–ярим ўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.FM163.

Илмий маслаҳатчи: Шамирзаев С.Х., физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика-техника институти ва Наманган муҳандислик-педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Э.З.Имамов физика-математика фанлари доктори, профессор; Р.Я.Расулов физика-математика фанлари доктори, профессор; Р.А.Аюханов физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

27 noy 2015

Арипджанова Дилафруз Уктамовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Жун ва аралаш матолардан аёллар кийимларини ишлаб чиқаришнинг комплекс технологиясини яратиш», 05.06.04 – «Тикувчилик буюмлари технологияси ва костюм дизайни» (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В.2014.3-4.Т67.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Алимова Халимахан, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Жилисбаева Раушан Оразовна, техника фанлари доктори, профессор; Нигматова Фотима Усмановна, техника фанлари доктори; Ахмедходжаев Хамид Турсунович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<