OAK sayti
 
25 yan 2016

Рахимов Бахтиёржон Неъматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оптик толали алоқа тизимлари асосида механик конструкция ҳусусиятларини назорат қилиш ва диагностикалаш усуллари», 05.04.02 – Радиотехника қурилмалари ва тизимлари, радионавигация, радиоалоқа ва телевидения. Мобиль, толали оптик алоқа тизимлари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим тадқиқодчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.T536

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Абдулазиз Муминович, техника фанлари доктори, профессор; Клычев Шавкат Илхамович, техника фанлари доктори; Усманов Темур Бекмурадович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

25 yan 2016

Иногамов Акмал Муратовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Оптик толаларни камёб ер элементлари билан модификациялаш усуллари ва уларнинг спектрал тавсифи», 05.04.02 – Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение тизимлари ва қурилмалари. Мобиль, тола-оптик алоқа тизимлари ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.T329

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раджабов Тельман Дадаевич, физика-математика фанлари доктори, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Абдукаюмов Абдурашид Абдулхаирович, техника фанлари доктори, профессор; Бахромов Саъдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Рахимов Неъматжон, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «UNICON.UZ» фан-техника ва маркетинг тадқиқотлари маркази давлат унитар корхонаси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик ...

22 yan 2016

Абдурахманова Гулнора Каландаровнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик бизнесда аҳолини Муносиб меҳнат тамойиллари асосида иш билан таъминлашни такомиллаштириш», 08.00.10 – Демография. Меҳнат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот:иқтисод фанлари номзоди

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I77.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: З.Я.Худойбердиев, иқтисод фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01.

Расмий оппонентлар: М.Л.Турсунходжаев, иқтисод фанлар доктори, профессор; А.А.Исажонов, иқтисод фанлар доктори, профессор; Р.А.Галиахметов, иқтисод фанлар доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2016

Назаров Шарофиддин Ҳакимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон минтақалари рақобатдошлигини оширишнинг методологик асосларини такомиллаштириш», 08.00.12 – минтақавий иқтисодиёт (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисод фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.I340.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Содиқов А.М., иқтисод фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,16.07.2013.I.03.01

Расмий оппонентлар: М. Абдусалямов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Б. Рузметов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Е.А. Коломак, иқтисод фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 yan 2016

Болтаев Ганжабой Сапаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Плазма ҳолатидаги, органик ва кластерли муҳитларнинг ночизиқли оптик хусусиятлари», 01.04.11 – лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим-изланувчи (Ион-плазма ва лазер технологиялари институтининг 2013 йил 7 февралдаги 17-Ш(Д) буйруқдан кўчирма).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM200.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ганеев Рашид Аширович, физика-математика фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:З.Т.Азаматов, физика-математика фанлари доктори; Д.Б.Юсупов, физика-математика фанлари доктори; Н.Н.Низамов, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

21 yan 2016

Нурматова Наргиза Фатхуллаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда сурункали гепатит В ва лямблиоз инвазияси: ўзаро таъсири, ташхис ва даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.09-педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /мустақил изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 27.03.2014/Б2014.2.Tib334

Илмий маслаҳатчи: Иноятова Флора Ильясовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти ҳузуридаги 16.07.2013. Тib. 18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Туйчиев Лазиз Нодирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фазлитдин Сайфиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Осипова Светлана Олеговна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Болалар инфекцияси илмий-текшириш институти федерал тиббий-биологик агентлиги» федерал давлат бюджет ташкилоти (Санкт-Петербург).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 yan 2016

Ризаева Севара Миргуламовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали пародонтитнинг клиник-морфологик асослари ва даволашда янги усуллар ишлаб чиқиш», 14.00.21–стоматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib446

Илмий маслаҳатчи: Ирсалиев Хуснитдин Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.17.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Андреас Шульте, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Г.И. Лукина, тиббиёт фанлари доктори; Н.Л. Хабилов, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ёнсей университети стоматология институти (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 yan 2016

Ғафуров Жахонгир Кабуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Йигириш технологик жараёнларининг хусусиятларини инобатга олиб ипнинг механик кўрсаткичларини прогноз қилиш ва баҳолаш», 05.06.02 – «Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 3030.09.2014/В2014.5.Т340.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 16.07.2013.T.06.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Жуманиязов Кадам, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Ашнин Николай Михайлович, техника фанлари доктори, профессор; Султанов Карим Султонович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Нaмaнгaн муҳaндислик-технология институти.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 yan 2016

Узоқов Ғулом Норбоевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Мева-сабзавот омборлари иссиқлик-совуқлик таъминоти тизимининг энергетик самарадорлигини ноанъанавий энергия манбаларидан фойдаланиб ошириш усуллари»,  05.05.04-«Саноат иссиклик энергетикаси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.Т468.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши муҳандислик- иқтисодиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Ромэн Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мухиддинов Джалолиддин Носирович, техника фанлари доктори, профессор; Авезов Раббанақул Рахмонович, техника фанлари доктори,  профессор;  Искандаров Зафар Самандарович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон ФА Ион-плазма ва лазер технологиялари институти қошидаги махсус конструкторлик технологик бюроси.

Диссертация йўналишиназарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 dek 2015

Омарова Галия Едильбековнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қишлоқ хўжалик экинларини географик ахборот тизимларидан фойдаланган ҳолда ресурстежамкор суғориш усуллари, техникаси ва технологиясининг асослари (Қозоғистон Республикаси жанубий ва жанубий-шарқий ҳудудлари мисолида)», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx98.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Серикбаев Бакир Серикбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Тошкент архитектура-қурилиш институти ва Тошкент темир йўл муҳандислари институти, 16.07.2013.Т.23.01.

Расмий оппонентлар: Икрамов Рахимжан Каримович, техника фанлари доктори, профессор; Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори; Кошкаров Серикбай Иманбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<