OAK sayti
 
05 iyul 2016

Аманов Шухрат Бахтиёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Лалми ҳудудларда етиштирилаётган мойли экинларнинг зараркунандалари ва уларга қарши кураш мажмуини такомиллаштириш», 06.01.09-ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами LA № 0000504/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Qx87.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Гаппаров Фурқат Ахатович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хўжаев Шомил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Юсупова Махпуза Нумановна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2016

Сидиков Исамидин Хакимовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ноаниқлик шароитида динамик объектларни бошқариш жараёнларини интеллектуаллаштириш моделлари ва алгоритмларини яратиш», 05.01.08 – «Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Т309.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ҳамда Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Игамбердиев Хусан Закирович техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бекмуратов Тулкин Файзиевич техника фанлари доктори, профессор, академик; Адилов Фарух Тулкунович техника фанлари доктори; Назаров Улуғбек Султонович техника фанлари доктори, профессор.   

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2016

Ахмедов Акром Бурхановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:“Пластина ва ясси қобиқларнинг ноклассик масалаларини сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш”, ихтисослик шифри - 01.02.04 – Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5. FM 136.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш

Илмий маслаҳатчи: Рашидов Турсунбой, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Абдусатторов Абдусамат Абдусатторович, техника фанлари доктори, профессор; Хусанов Бахтиёр Эргашбоевич, физика–математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил Иброхимович, физика–математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

04 iyul 2016

Нурмуродов Салохиддин Дусмуродовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Вольфрамнинг ультрадисперс кукунларидан конструкцион материаллар яратиш», ихтисослик шифри - 05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: техника фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т313.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: Джумбаев Алижон Бекишевич, техника фанлари доктори, профессор; Михридинов Рискидин Михридинович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат  кончилик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2016

Маликов Зафар Маматкуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:- “Аэродинамика жараёнлари  асосида юқори самарали марказдан қочма чанг тутгичларни ишлаб чиқиш”, ихтисослик шифри - 01.02.05 – Суюқлик ва газ механикаси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.1.Т463.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш қошидаги бир марталик кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ризаев Анвар Абдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Равшанов Нормахмад, техника фанлари доктори, профессор; Шокиров Анвар Одилович, техника фанлари доктори, профессор; Василевский Эдуард Борисович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат  кончилик институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

28 iyun 2016

Мадартов Бахром Кувандиковичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғўзанинг генетик келиб чиқиши узоқ бўлган дурагайлар асосида сув танқислигига чидамли селекцион ашёлар яратиш», 06.01.05 – Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома: LA №0003691/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx112.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ким Роберт Григорьевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Нариманов Абдужалил Абдусамадович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ризаева Сафия Мамедовна биология фанлари доктори, профессор; Эргашев Ибрагим Ташкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

24 iyun 2016

Нуралиев Фахриддин Муродиллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Электромагнит майдонларнинг юпқа электр ўтказувчан жисмларнинг деформацион ҳолатига таъсир этиш жараёнларини R-функция усулида математик моделлаштириш», 05.01.07 – «Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т302.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назиров Шодманкул Абдирозикович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Каипбергенов Батырбек Тулепбергенович техника фанлари доктори, профессор; Мухамедиева Дилноз Тулкуновна техника фанлари доктори, профессор; Нармурадов Чори Бегалиевич физика-математика фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот: И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефть ва газ университетининг Тошкентдаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

22 iyun 2016

Шокирова Садоқатхон Мухамматсолиевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ҳомиланинг бачадон ичи инфекцияланишида келиб чиқадиган асоратларни аниқлаш ва прогноз қилишни такомиллаштириш», 14.00.01- акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: № 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib12.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Аюпова Фарида Мирзаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Соловьева Алина Викторовна тиббиёт фанлари доктори, профессор; Султанов Саидазим Носирович тиббиёт фанлари доктори, профессор; Юлдашев Носир Мухамеджанович биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи:  ФДК «Академик В.И.Кулаков номли акушерлик, гинекология ва перинатология илмий маркази» (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий  ахамиятга молик...

20 iyun 2016

Сафаров Баходирхон Шахриёровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш», 08.00.05 –хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.I68.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Тухлиев Искандар Суюнович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти ҳузуридаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. И.Иватов  иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; К.Д. Мирзаев, иқтисодиёт фанлари доктори,  профессор; М.А.Махкамова, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Г.В.Плеханов номидаги Россия иқтисодиёт университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 iyun 2016

Ощепкова Юлия Игоревнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Nigella sativaнинг антимикроб пептидлари структураси, биологик фаоллиги ва улар асосида фармацевтик композиция яратиш», 02.00.10 – Биоорганик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувохнома, LA №0001972/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.К49.

Илмий маслаҳатчи: Вешкурова Ольга Николаевна, кимё фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Ташмухамедов Мирожиддин Салахович, кимё фанлари доктори, профессор; Салимов Баходир Тахирович, кимё фанлари доктори, профессор; Азизов Умурхан Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<