OAK sayti
 
26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РЕЙМОВ Ахмед Мамбеткаримович: «Марказий Қизилқум фосфоритлари асосида фосфорли ва мураккаб азотфосфорли ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.13– Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент, Навои кўч., 32-уй, тел: (+99871) 244-79-20, факс: (+99871) 244-79-17, e-mail: tkti@mail.uz) (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

САЙДАХМЕДОВ Сардорбек Игамбердиевич: «Муқобил хом ашё ресурсларидан фойдаланиб мотор ёнилғиларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.08) - Тошкент кимё-технология институти (100011, Тошкент ш., Навоий кўчаси, 32-уй. Тел.: (99871) 244-79-20; факс: (99871) 244-79-17, txti-info@mail.ru ) (диссертация рус тилида).

26 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

МАМАТХАНОВ Ахматхон Умарханович:«Rhaponticum carthamoides, Silene praemixta, Ajuga turkestanica ва Ferula tenuisecta ўсимликларидан олинган экдистероидлар ва терпеноид спиртларининг мураккаб эфирлари асосида дори воситаларининг субстанцияларини олиш технологияларини яратиш» (02.00.10) – Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси  Биоорганик кимё институти (100125, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўчаси, 83-уй. Тел.: 262 35 40, факс (99871) 262 70 63; е-mail:  mahmud@mail.ru), (диссертация рус тилида).

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБИРОВ Рустам Абдуллаевич: «Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш » (01.02.04) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Теl.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида).

 

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХМАНОВ Гулмурза: «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» (01.04.07) – ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети (100214, Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, ЯФИ; тел.: 289-31-41, факс 150-30-80, е-mail: info@inp.uz) (диссертация рус тилида)

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБЕД Нодира Сойибжоновна: «Самарали конструкцион композицион полимер материалларни  яратиш ва улардан пахтани қайта ишлаш машиналари деталларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.07, 05.02.01) - Умумий ва ноорганик кимё институти (100170, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўчаси,  77 а-уй. Тел: 262-56-60, fax: 262-79-90, e-mail: ionxanruz@mail.ru) (диссертация рус тилида).

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

СУЛТАНОВ Тахиржон Закирович«Иншоотнинг фазовий ва чизиқсиз деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг мустаҳкамлик ишончлилигини баҳолаш назарияси ва усуллари» (05.23.07 ва 01.02.03) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида). 

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУЛЛАЕВА Лагия Мирзатуллаевна: «Тузилмалар характерини прогнозлаш ва тухумдонлар  хавфсиз эпителиал ўсмаларида асоратлари олдини олиш» (14.00.01) - Тошкент педиатрия тиббиёт институти.Тошкент ш. Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси, 223.  Тел./Факс:  (+99871) 262-33-14, e-mail: tashpmi@gmail.com  (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РАХИМОВ Давран Ганиевич: «Қўзғатилган хос сонлар масалаларини регуляризациялаш усули билан ечиш» (01.01.02) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Tошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: 998-71-227-12-24, факс:  998-71-246-53-21, 246-02-24, e-mail: nauka@nu.uz ) (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ТЎХТАЕВ Ҳаким Рахманович: “Дориларнинг дисперс системаларини коллоид- кимёвий хоссалари ва технологик параметрларини сирт-фаол моддалар ёрдамида бошқариш” (15.00.01 ва 15.00.02) Тошкент фармацевтика институти (100015, Тошкент, Ойбек кўч., 45  Тел./факс: (99871) 256-37-38,  е-mail: www.pharmi@bec.com.uz), (диссертация рус тилида)

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<