OAK sayti
 
26 okt 2016

Шарипов Анваржон Солиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қатламли кўпхилликлар изометриялари гуруҳи», 01.01.04–Геометрия ва топология (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5. FM 132.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.FM.01.01.

Илмий маслаҳатчи: Нарманов Абдигаппар Якубович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Vakhtang Lomadze, физика-математика фанлари доктори, профессор (Тбилиси давлат университети, Грузия); Бешимов Рузиназар Бебутович, физика-математика фанлари доктори; Рахимов Абдугафур Абдумаджитович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Удмурт давлат университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

24 okt 2016

Зиядуллаев Одилжон Эгамбердиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ароматик ацетилен спиртлари ва уларнинг винил эфирлари синтези», 02.00.03–Органик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2.К138.

Илмий маслаҳатчи: Икрамов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти, Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Абдушукуров Анвар Кабирович, кимё фанлари доктори, профессор; Мухиддинов Баходир Фахриддинович, кимё фанлари доктори, профессор; Азизов Умархон Мухтарович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Рашидова Дилбар Каримовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Полимер системалар билан капсулалаш жараёнининг ғўза ўсимлиги ва уруғлик чигитнинг ривожланишига таъсири», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик,  (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари  номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/В2014.5.Qх117.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 14.07.2016.Qx.22.01.

Расмий оппонентлар: Нариманов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ибрагимов Паридун Шукурович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абзалов Миратхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Бакиров Бахтиярнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Сигирларда оқсил-углевод-липид алмашинувининг бузилиши ва жигар дистрофияси», 16.00.01–ҳайвонлар диагностикаси, терапияси ва хирургияси (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветеринария фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/B2014.5.V.19.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Норбоев Курбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Элмуродов Бозорбой Ахтамович, ветеринария фанлари доктори; Аралов Нематилла Равшанович, тиббиёт фанлари доктори; Ильясов Азиз Саидмуродович, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Эшбуриев Бахтияр Маматқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бўғоз сигирларнинг эндемик микроэлементозлари, уларнинг оқибатлари ва профилактика чора-тадбирлари», 16.00.01–«Ҳайвонлар диагностикаси, терапияси ва хирургияси» (ветеринария фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /ветеринария фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/B2014.5.V.20.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Норбоев Курбон Норбоевич, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Дилмуродов Насриддин Бобоқулович, ветеринария фанлари доктори; Тоиров Эркин Санатович, тиббиёт фанлари доктори; Муртазин Булат Файзирахмонович, ветеринария фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Бухоро тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Джумабаева Жамила Шариповнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи): «Ўзбек ва инглиз тилларида лексик ҳамда стилистик градуонимия», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil253.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сайфуллаева Раъно Рауфовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016 Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Комбон Обояни (АҚШ), филология фанлари доктори, профессор; Искандарова Шарифа Мадалиевна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 okt 2016

Насиров Абдурахим Абдимуталиповичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи):  «Француз, ўзбек ва рус тилларидаги провербиал фразеологизмларнинг семантик-стилистик ва миллий-маданий хусусиятлари», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирматилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: LA № 0000368.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 20.02.2014/В 2014.3-4.Fil148.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маматов Абди Эшонкулович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.Fil.09.01.

Расмий оппонентлар: Мирзаев Ибодулло Камолович, филология фанлари доктори, профессор; Бакиров Поён Уралович, филология фанлари доктори, профессор; Менглиев Бахтиёр Ражабович, филология фанлари доктори, профессор. 

Етакчи ташкилот: Версаль академияси (Франция).

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

18 okt 2016

Бекчанов Давронбек Жумазаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Поливинилхлорид асосида азот ва фосфор тутган ионитларнинг олиниши ва физик-кимёвий хоссалари», 02.00.04–Физик кимё, 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA № 0000941/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.K85.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Рахмонбердиев Гаппор, кимё фанлари доктори, профессор; Рўзимурадов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2016

Батошов Авазбек Рисқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жануби-шарқий Қизилқум қолдиқ тоғларининг флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/В2016.3.В174.

Илмий маслаҳатчи: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Мадумаров Толибжон Абдумаликович, биология фанлари доктори, профессор; Мавлонов Хударган, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2016

Имомқулов Қутбиддин Боқижоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Кам энергия сарфлаб тупроққа ишлов берадиган машиналарни яратиш», 05.07.01–«Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т77.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, 14.07.2016.Т.07.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор; Ахметов Адилбек Агабекович, техника фанлари доктори; Муродов Нусрат Муртазаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «BMKB-Аgromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<