OAK sayti
 
16 mart 2018

Захидов Улуғбек Баситовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зўрайиб борувчи миопияда ювенил глаукомани клиник ташхис мезонлари ва давоси», 14.00.08–Офтальмология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib55.

Илмий маслаҳатчи: Набиев Абдували Мирзаалиевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Юсупов Амин Азизович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Еричев Валерий Петрович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сhonnam National University Hospital International medical centre  (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Алиева Нигора Рустамовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Юқори инсоляцияли минтақада болалардаги ичак касалликларида Д витаминининг аҳамияти», 14.00.09–Педиатрия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib60.

Илмий маслаҳатчи: Камилова Алтиной Турсунбаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSc.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Шамсиев Фазлитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Кондратьева  Елена Ивановна (Россия Федерацияси), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги  Педиатрия ва болалар хирургияси илмий маркази (Қозоғистон Республикаси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Байжанов Аллаберган Кадировичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус терапия самарадорлигининг клиник-патогенетик жиҳатлари ва уни оптималлаштириш», 14.00.10–Юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib73/

Илмий маслаҳатчи: Мусабаев Эркин Исакович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Вирусология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.01.

Расмий оппонентлар: Атабеков Нурмат Саттиниязович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Вафакулов Садилло, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайкулова Гульнара Каримовна, тиббиёт фанлари доктори

Етакчи ташкилот: ОИТСга қарши курашиш ва профилактикаси бўйича федерал илмий-услубий марказ (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Бекенова Гулчехра Тулегеновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Стационар шароитда ревматоид артритни даволашда қўлланиладиган дори воситалар структураси ва уларнинг клиник-фармакологик аудити», 14.00.05–Ички касалликлар ва 14.00.17–Фармакология ва клиник-фармакология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib27.

Илмий раҳбарлар: Ризамухамедова Машхура Закировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мавлянов Искандар Рахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.02.

Расмий оппонентлар: Каюмов Улугбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Даминова Лола Тургунпулатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Ботиров Муроджон Турғунбоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биологик суюқликларнинг кристалланиш жараёнида структуравий ўз-ўзини ташкил қилиши ва уларнинг организм касалликлари ҳақида ахборот бериши», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib4.

Илмий раҳбар: Карабаев Мухаммаджон, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси Фарғона филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Кулманова Муножат Усмановна, тиббиёт фанлари доктори; Қўчқорова Любовь Салижоновна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Искандаров Санжарбек Турсунбековичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳимояланган ер сабзавотчилигини ривожлантиришнинг иқтисодий асосларини такомиллаштириш», 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt92.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Равшан Вахидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ва Тошкент Давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.I.10.03

Расмий оппонентлар: Эгамбердиев Фамонқул Турсунқулович,иқтисодиёт фанлари доктори, профессор,Сагдиллаева Зульфия Асаналиевна иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Муратова Шохиста Ниматуллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ёқилғи-энергетика мажмуасини иқтисодий-экологик ривожлантириш», 08.00.03–Саноат иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:В2017.1.PhD/Iqt10.

Илмий раҳбар: Алимходжаев Собир Рахимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги DSc.27.06.2017.I.16.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Карриева Якутджан Каримовна, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Сайдахмедов Хикматулла Махкамович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Тайлакова Шахноза Норбековнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўқувчи-ёшлар маънавиятини оммавий ахборот воситалари асосида такомиллаштириш (телекўрсатувлар, радиоэшиттиришлар ва интернет хабарлари мисолида)», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Рed38.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий- тадқиқот институти.

Илмий раҳбар: Қуронов Муҳаммаджон, педагогика фанлари доктори, профессор.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Раҳимов Бахтиёр Худойбердиевич, педагогика фанлари доктори, доцент; Халилова Шаҳноза Турғуновна, педагогика фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Андижон давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Каххоров Аваз Жамоловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Ўзбекистон автомобиль транспорти тизимида инновацион маркетинг фаолиятини такомиллаштириш», 08.00.11–Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Iqt 232.

Илмий раҳбар: Фаттахов Адихамжон Азизович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Равшан Зокирович, иқтисодиёт фанлари доктори; Зоҳидов Азамат Аъзамович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 mart 2018

Тожибоева Хилолахон Махмутовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогика таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped39.

Илмий раҳбар: Эгамбердиева Турғуной Ахмаджоновна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи: Тошкент давлат педагогика университети, DSc.27.06.2017.Ped.26.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дильяра Джуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Исломов Илёс Норматович, тарих фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<