OAK sayti
 
29 okt 2015

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Олий аттестация комиссияси ва Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси қўшма мажлиси ҳақида

  Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясида жорий йилнинг 28 октябрь куни  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 октябрдаги 07/09-06-2-сон топшириғида белгиланган вазифалар, жумладан, 2015 йилниниг III чорак якунлари ҳамда ижро интизомини мустаҳкамлаш бўйича топшириқлари ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, Олий аттестация комиссияси ва Фан ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитасининг қўшма мажлиси ўтказилди.

07 sen 2015

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида ўтказилган семинар тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида   жорий йилнинг 3-5 сентябр кунлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Комплекс мажлисининг 109-сон баёнида (09.07.2015 й., №07-07-1-4) белгиланган вазифалар, жумладан, «Илмий салоҳият» дастуридаги ОТМ/ИТМ илмий салоҳияти мониторингини кафедра ва нашр ишларини эътиборга олган ҳолда такомиллаштириш топшириқлари ижроси юзасидан ишчи амалий семинар ўтказилди...

13 iyul 2015

Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари раҳбарларига

 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Маданият, таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий муҳофаза масалалари Комплекси мажлисининг 7-сон баёни (19.01.2015 й., №07-07-1-1) билан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясига олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари (ОТМ/ИТМ) илмий салоҳияти мониторинги бўйича «Илмий салоҳият» дастурий маҳсулотини яратиш ҳамда салоҳият мониторингини юритиш вазифаси юклатилган. Ўзбекистон Республикаси ОАК томонидан ОТМ/ИТМ илмий салоҳияти мониторинги натижалари бўйича маълумотнома 2015 йил 1 июнь ҳолатига Вазирлар Маҳкамасига тақдим этилди...

25 iyun 2015

Нурмонов Сувонқул Эрхоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фаол водородли органик бирикмаларни каталитик виниллаш», 02.00.14–«Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т471.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Икромов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Махсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Рахмонов Тойир Зойировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий газни комплекс тозалаш учун юқори самарадор ускуналарни яратиш», 02.00.08 –«Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисослиги (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т271.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат  техника  университети ва Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Икромов Абдувахоб Икрамович, техника фанлари доктори, профессор; Хамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.М.Губкин номидаги Россия давлат  нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Маматов Шерзод Машрабжановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cабзавот ингредиентларини қуритиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17– «Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т472.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Додаев Қучқор Одилович, техника фанлари доктори, доцент.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Маннанов Улуғбек Васикович, техника фанлари доктори, профессор; Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

17 iyun 2015

БАЗАРОВ Соли Раҳматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қизилқум шароитида сур ранг қоракўл қўйларини  урчитишнинг селекцион-генетик асосларини такомиллаштириш», 06.02.01-«Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015./В2015.2.Qx183.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Юсупов Суратбек Юнусович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Х.И.Укбаев, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; М.Э.Аширов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Ш.Р.Умаров, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Шакиров Заир Саатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг Аzospirillum авлодига мансуб ассоциатив бактериялари ва ксерофит дуккакли ўсимликларининг туганак бактериялари», 03.00.04 – «Микробиология ва вирусология» ихтисослиги (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.В89

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ва Микробиология институти ҳузуридаги 16.07.2013. В.01.03 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ходжибаева Санабар Мирзаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Юнусханов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедова Захро Рахматовна, биология фанлари доктори, профессор; Исмаилов Зафар Файзуллаевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик ва ҳайвонат олами генофонди институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Сейтназаров Атаназар Рейпназаровичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст навли фосфоритларни кимёвий ва механокимёвий фаоллаштириш усуллари билан бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – «Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техник фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т281.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Беглов Борис Михайлович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Сайдахрал, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Исмоилов Насрулла Патхуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Жуманиязов Махсуд Жаббиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзоғирнефтгазкимёлойиҳа» институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Эшметов Иззат Дўсимбатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон кўмирлари сувли дисперсиялари асосида янги турдаги ёқилғи яратиш технологияси», 02.00.11–«Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т17.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич кимё фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Аминов Собир Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<