OAK byulleteni jurnali


OAK Bulleteni

OAK Bulleteni” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 9-sentyabrdagi 421-sonli qarori asosida chop etiladi.

OAK Bulleteni” jurnalida izlanuvchilarning dissertatsiya tadqiqotlari mavzulari, dissertatsiya annotatsiyasi bilan birgalikda doktorlik dissertatsiyalari himoya qilinishi, talabgorlarga fan doktori ilmiy darajasi berilishi hamda ilmiy unvonlar berilishi to‘g‘risidagi axborot va boshqa ma’lumotlar, shuningdek, oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazishda ochiqlik va oshkoralikni ta’minlash maqsadida OAK faoliyati masalalari yoritiladi.   


Qaytish