Хамракулова Муборак Хакимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:30 | ko'rishlar soni: 2

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Соя ва пахта мойларини рафинациялаш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T889.

Илмий раҳбар: [Кадиров Юлдашхон], техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Исабаев Исмаил Бабаджанович, техника фанлари доктори, профессор; Серкаев Қамар Пардаевич, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Тошкент ёғ-мой комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Реймов Каржаубай Даулетбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:29 | ko'rishlar soni: 2

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кальцинацияланган сода ишлаб чиқариш чиқиндиси дистилляция суюқлиги асосида Орол денгизининг қуриган туби шўр тупроқларини маҳкамловчи восита олиш технологиясини яратиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси, 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Т864.

Илмий раҳбарлар: Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Закиров Бахтиёр Собиржанович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Реймов Ахмед Мамбеткаримович, техника фанлари доктори, катта илмий ходим; Кулдашева Шахноза Абдулазизовна, кимё фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятига молик...

Batafsil
Холматжанов Бахтияр Махаматжановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:28 | ko'rishlar soni: 2

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Минтақавий атмосфера циркуляцияси, унинг Ўрта Осиё иқлимининг ўзгариши ва Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида ҳавонинг ифлосланишига таъсири хусусиятлари», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология  (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Gr12.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Аъло Каюмходжаевич, география фанлари доктори, профессор; Арушанов Михаил Львович, география фанлари доктори; Тлеумуратова Бибигуль Сарибаевна, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Ибрагимов Абдусаттар Тургуновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:27 | ko'rishlar soni: 2

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пойабзал таги учун полимер материалларининг олиниши ва физик-кимёвий хоссалари», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.DSc/Т267.

Илмий маслаҳатчилар: Рафиков Атҳам Салимович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Кодиров Тўлқин Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Мухамедиев Мухтар Ганиевич кимё фанлари доктори, профессор; Собиров Баҳодир Бойпўлатович техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Исмойилов Алишер Исройиловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:26 | ko'rishlar soni: 3

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Картошка тезпишар ва ўрта тезпишар навларининг жадаллашган бирламчи уруғчилик технологиясини такомиллаштириш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Qх251.

Илмий раҳбар: Остонақулов Тоштемир Эшимович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Нариманов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Қодирхўжаев Ориф Қодирхўжаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Амирқулов Отабек Сайдуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Bugun, 14:25 | ko'rishlar soni: 4

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Чидамли навларни танлаш асосида буғдойни сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.PhD/Qх251.

Илмий раҳбар: Пўлатов Зарип Асламович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Қашқадарё филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Ходжаев Шамил Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Анорбаев Азимжон Раимқулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
“Китоблар замон тўлқинларида сузувчи ва ўзининг қимматбаҳо юкини авлоддан-авлодга авайлаб элтувчи тафаккур кемаларидир”
> Yangiliklar
Kecha, 17:57 | ko'rishlar soni: 41

  Раҳбарларни ўзи таълим олган мактаб кутубхонасига китоблар совға қилиш ташаббуси 19 март куни ёшлар маънавиятини ошириш, уларнинг бўш вақтини ташкил этишда кўмак бериш, ёшлар орасида китоб ўқишни тарғиб қилишга бағишланган йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган эди.

    Бугунги кунда китобхонлик маданияти ва ёшлар маънавиятини ошириш бўйича ижтимоий акция мамлакатимиз бўйлаб кенг амалга оширилмоқда.

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси раҳбарияти (А.Юсупов, А.Шермухамедов) ҳамда ходимлари (Б.Шамуратов, Ю.Иноятова, М.Саипова, А.Хўжакулов, А.Шамсиев, К.Тўхтабеков, Р.Мирсаатов, З.Исроилов, Э.Бозоров, Б.Алавитдинов, С.Абдурахмонов) ушбу ижтимоий акцияга фаол иштирок этган ҳолда ўзлари ўқиган умумий ўрта таълим мактаб кутубхоналарига ўзбек ва жаҳон адабиёти дурдоналаридаги китоблардан совға қилдилар (№92 (Тошкент), №45 (Тошкент), №28 (Нукус), №160 (Тошкент), №274 (Тошкент), №33 (Нурота тумани), №52 (Қўшрабод тумани), №203 (Тошкент), №154 (Тошкент), №54 (Бахмал тумани), №4 (Қарши), №138 (Тошкент), №200 (Тошкент)).

   Ушбу ижтимоий акция бундан кейин ҳам фаол давом эттирилади. https://t.me/attestatsiya    https://www.facebook.com/oakuzbekistan/

Batafsil
Расулова Мухсина Розиковнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:07 | ko'rishlar soni: 22

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ЛОР-аъзолари жароҳатларининг суд-тиббий баҳоланиши», 14.00.24–Суд тиббиёти(тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Tib438.

Илмий раҳбар: Индиаминов Сайит, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.

Расмий оппонентлар: Гиясов Зайнитдин Асомитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Жахонгир Фазлитдинович. тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Кадиров Шавкат Номановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:05 | ko'rishlar soni: 20

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш», 14.00.16–Нормал ва патологик физиология, 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib181.

Илмий маслаҳатчилар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эгамов Юлдашали Сулаймонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Зокиров Ёркин Узуевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Усмонов Махмуд  Мансурович, тиббиёт фанлари доктори; Оспанов Орал Базарбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон).

Етакчи ташкилот: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат стоматология тибббиёт  университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

 

Batafsil
Абдуллаев Дилмурод Шарифовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 16:03 | ko'rishlar soni: 21

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cурункали юрак етишмовчилигига чалинган беморларда тарқалган пародонтитни комплекс даволашни такомиллаштириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib496.

Илмий раҳбар: Ризаев Жасур Алимжанович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Аржанцев Андрей Павлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Оренбург давлат тиббиёт институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

 

Batafsil