Муминова Гулмира Баходировнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 20:37 | ko'rishlar soni: 30

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ахборот коммуникация хизматлари бозорини ривожлантиришда  инновацион маркетинг стратегияларидан фойдаланиш», 08.00.11 – Маркетинг (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Iqt69.

Илмий раҳбар: Бекмурадов Адхам Шарипович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.16.01.

Расмий оппонентлар: Расулев Дилмурод Мирзаахмедович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Шарифходжаев Усмон Улфатович, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Мардонов Бахтиёр Тешаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 19:48 | ko'rishlar soni: 24

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўғри тишли цилиндрик тишли ғилдиракларга кесиб думалатувчи асбоблар ёрдамида ишлов беришдаги аниқликни ошириш», 05.02.05 – Механик ва физик-техник ишлов бериш технологиялари ва жараёнлари. Станоклар ва асбоб-ускуналар (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Т173.

Илмий раҳбар: Аликулов Джавлон Ергешович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Умаров Толиб Умарович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Ходжибергенов Давлатбек Турганбекович, техника фанлари доктори, профессор (Қозоғистон Республикаси).

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Кенжабоев Шукуржон Шариповичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 19:48 | ko'rishlar soni: 22

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Эгилувчан бўғинли ва қайишқоқ элементли ричагли механизмларнинг конструктив схемаларини ва ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш», 05.02.02-Механизм ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Т246.

Илмий раҳбар: Джураев Анвар Джураевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-қурилиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.28.02.2018.Т.03.04.

Расмий оппонентлар: Алимухамедов Шавкат Пирмухамедович, техника фанлари доктори, профессор; Махкамов Қобил Хамдамович,техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Давлат Мустафаевич, техника фанлари доктори, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик..

Batafsil
Эрматов Баҳодир Содиқовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 19:29 | ko'rishlar soni: 18

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғарбий Европа мамлакатлари адабиётларида Амир Темур сиймоси (сарчашмалар, тасаввур ва талқинлар)», 10.00.04–Европа, Америка ва Австралия халқлари тили ва адабиёти (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 2017.1.DSc/Fil32.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Тўхлиев Боқижон, филология фанлари доктори, профессор; Бақоева Муҳаббат,филология фанлари доктори, профессор; Қосимов Абдуғапур, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети...

Batafsil
Аҳмедова Дилфуза Рафукжановнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 19:29 | ko'rishlar soni: 22

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Форс тили сўз туркумларининг газета матнларидаги функционал ва услубий хусусиятлари», 10.00.05–Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.DSc/Fil84

Илмий маслаҳатчи: Қуронбеков Ахмадқул, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университети, Ўзбекистон миллий университети, DSc. 27.06.2017.Fil.21.01.

Расмий оппонентлар: Хамроев Жумақулфилология фанлари доктори, профессор, Искандарова Шарифа филология фанлари доктори, профессор, Тешабаева Дилфуза Муминовна филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат Ўзбек тили ва адабиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Абдулазизова Шоира Каримовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 19:00 | ko'rishlar soni: 16

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Сурхон-Шеробод водийси ва унинг атрофини ўраб турган тоғлардаги қуруқлик моллюскаларининг биологик хилма-хиллиги», 03.00.06–Зоология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/B190.

Илмий раҳбар: Пазилов Абдуваеит, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гулистон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Зоология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.29.08.2017.В.52.01.

Расмий оппонентлар: Кучбоев Абдурахим Эргашевич, биология фанлари доктори, профессор; Эшова Холиса Саидовна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Тажибаев Сойиб Самижоновичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:59 | ko'rishlar soni: 13

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): “Ўсмир яккакурашчиларнинг комплекс тайёргарлигида ҳаракатли ўйин­ларни қўллаш методикасини илмий-педагогик асослаш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.DSc/Ped74.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Шарипова Дилара Жуманиязовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Рўзиев Ахролджон Ахмедович, педагогика фанлари доктори, профессор; Алламуратов Шухрат Иноятович, биология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Джумаева Гулноза Примовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:52 | ko'rishlar soni: 15

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўрта толали ғўза навлари селекциясида мураккаб дурагайлашнинг самарадорлиги», 06.01.05– Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx277.

Илмий раҳбар: Холмуродова Гўзал Рўзиевна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Эргашев Ибрагим Ташкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ризаева Сафия Мамедовна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Туфлиев Нодирбек Хушвақтовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:52 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг тоғолди, яйлов ва чўл ҳудудларида зарарли чигирткаларга қарши кураш мажмуини яратиш», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Qx58.

Илмий маслаҳатчи: Гаппаров Фуркат Ахатович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кимсанбаев Хужамурат Хамрокулович, биология фанлари доктори, профессор; Аманов Шухрат Бахтиёрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, катта илмий ходим; Шамуратова Нагима Генжемуратовна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Зоология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

Batafsil
Шукуров Хушвақт Мамасалиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
> Himoya haqida e'lonlar
Kecha, 18:51 | ko'rishlar soni: 19

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Уруғ мевали боғларда учрайдиган сўрувчи зараркунандаларнинг биоэкологияси ва уларга қарши ҳимоя қилиш тизимини ишлаб чиқиш», 06.03.01–Ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Qx312.

Илмий раҳбар: Юсупов Абдусалим Холбоевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Торениязов Елмурат Шерниязович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Бобобеков Қаландар Бобобекович, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

Batafsil