OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
13 iyun 2016

Турдиева Ойдин Зафардиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ҳозирги замон эрон ҳикоянавислигининг ғоявий-эстетик хусусиятлари ва жанр динамикаси». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.Fil32

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Маннонов Абдураҳим Муталович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Р.Иномхўжаев, филология фанлари доктори, профессор; Ҳ.Ҳомидий, филология фанлари доктори, профессор; Д.Салоҳий, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Жиззах давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Омонов Қудратулла Шариповичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Туркий расмий услубнинг юзага келиши ва такомили (илк ва ўрта асрлар)». 10.00.05 – Осиё ва Африка халқлари тили ва адабиёти ихтисослиги бўйича (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий- педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /филология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Fil245

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Содиқов Қосимжон Позилович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат шарқшунослик институти, 16.07.2013.Fil.09.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони. Ҳ. Дадабоев, филология фанлари доктори, профессор; Б.Пери, Будапешт Этвош Лоран университети профессори (Венгрия), филология фанлари доктори; С.Аширбоев, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Садикова Лола Ренатовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўрта Тянь-Шаннинг геодинамик ҳолатлари ва мис маъданлашуви», 04.00.01–умумий ва минтақавий геология(геология-минералогия фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/B2016.1.GM26.

Илмий маслаҳатчи: Кустарникова Алла Алексеевна, геология-минералогия фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геология ва геофизика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Навоий давлат кончилик институти, Тошкент давлат техника университети, Минерал ресурслар илмий-тадқиқот институти, Сейсмология институти, Ўзбекистон нефть ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти, Геология ва геофизика институти, 16.07.2013.GM/T.10.01.

Расмий оппенентлар: Абдуллаев Рахмат Нуруллаевич, геология-минералогия фанлари доктори; Турапов Мирали Камалович, геология-минералогия фанлари доктори, профессор; Колдаев Александр Александрович, геология-минералогия фанлари доктори

Етакчи ташкилот номи: «Олмалиқ тоғ-металлургия комбинати» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Мавлянов Фарход Шавкатовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болалардаги обструктив уропатияларни даволашда қўлланилган реконструктив операциялардан кейин буйраклар функционал ҳолатини прогнозлаш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Тиб.295

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ахмедов Юсуфжон Махмудович, тиббиёт фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Поддубный Игорь Витальевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Бахтиер Бердиалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Дипломдан кейинги таълим Россия медицина академияси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Арипходжаева Гулнозахон Зайнитдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сурункали вирусли гепатит С: метаболик адаптация, даволаш самарадорлигининг патогенетик асослари», 14.00.10-юқумли касалликлар (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: №30.09.2014/Б2014.3-4.Tib40.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Илхамджан Асамович Касимов, тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассаса номи:Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Hubert Blum (Германия), тиббиёт фанлари доктори, профессор; Вильдан Хайруллаевич Фазылов, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Эркин Исакович Мусабаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Абдуллаев Шерзод Сайдуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Турли хилдаги нефропатияларда кардиоренал  муносабатларни прогнозлаш ва ташхислаш хамда уларни коррекция қилиш йўллари», 14.00.05 – ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/В2015.2.Tib.669.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Даминов Ботир Тургунпулатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Kim Soon-Bae, тиббиёт фанлари доктори, профессор,  Маргус Лембер, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Хамраев Аброр Асрарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Fundación Jiménes Díaz илмий тадқиқот институти (Испания).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Муталов Шухрат Ахмаджоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашёдан янги сорбентлар ва реагентлар асосида оқава сувларни тозалашнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш», 11.00.05–Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.K121.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хамраев Сайфулла Садуллаевич, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Шурыгин Вячеслав Владимировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Шўрланиш шароитида нўхатнинг ўсиши ва ривожланишини кучайтиришда ҳамда уларнинг илдиз касалликларини биологик назорат қилишда ризосфера микроорганизмларининг роли», 03.00.04–Микробиология ва вирусология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.В162.

Илмий маслаҳатчи: Давранов Қахрамон, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ва Микробиология институти, 16.07.2013.В.01.03.

Расмий оппенентлар: Хасанов Батир Ачилович, биология фанлари доктори, профессор; Ходжибаева Санабар Мирзаевна, биология фанлари доктори, профессор; Атабаева Халима Назаровна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 iyun 2016

Халикова Малохат Бабамурадовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «G.tomentosum турининг генетик потенциали ва унинг маданийлашган турларни (G.hirsutum L., G.barbadense L.) қимматли-хўжалик белгилари билан бойитишдаги аҳамияти», 06.01.05-селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx122

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сайдалиев Хакимжон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Нариманов Абдужалил Абдусаматович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Ходжаев Шамиль Турсунович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Абзалов Миратхам Фузаилович, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик....

13 iyun 2016

Мамбетназаров Амангелди Бисенбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон Республикасида суғориладиган ерларини гидромодул районлаштиришни ва янги ғўза навларининг суғориш тизимларини такомиллаштириш», 06.01.02-мелиорация ва суғорма деҳқончилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома LA №0002271/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Qx212.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Авлиякулов Аваз Эронкулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qх/D.24.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Мирзажонов Қирғизали Мирзажонович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Хамидов Мухаммадхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Исашев Анваржон, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<