OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
12 apr 2019

Азизов Икромжон Шадибаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “XIX асрнинг сўнгги чораги – XX асрнинг бошларида Бухоро амирлиги солиқ тизими”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2014.3-4.PhD/Tar33.

Илмий раҳбар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти. DSc.06.01.2018. Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Бабаджанов Бахтияр Мираимович, тарих фанлари доктори; Аминов Бобур Бомуродович, тарих фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент молия институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Назарова Нодира Шариповнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тамаки етиштирувчиларнинг стоматологик статуси ва уларда даволаш-профилактика тадбирларини такомиллаштириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Tib286.

Илмий рахбар: Камилов Хайдар Пазилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Амхадова Малкан Абдурашидовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Боймуродов Шухрат Абдужалилович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Узоқ Шарқ давлат медицина университети (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Баймаков Сайфиддин Рисбаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўткир ичак тутилишида ичак етишмовчилиги синдроми ва уни коррекция қилиш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/Tib206.

Илмий маслаҳатчи: Каримов Шавкат Ибрагимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Затевахин Игорь Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РФ ФА академиги; Тешаев Октябрь Рухуллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хаджибаев Фарход Абдухакимович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Токай марказий госпитали (Япония).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Исмаилов Отабек Мирхалиловичнинг техника фанлари доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ишлаб чиқариш мажмуалари ҳимояланган интегрирлашган бошқариш тизимларининг автоматлаштирилган лойиҳалаш усуллари ва алгоритмлари», 05.01.08–Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.DSc/T244.

Илмий маслаҳатчи: Юсупбеков Нодирбек Рустамбекович, техника фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Игамбердиев Хусан Закирович, техника фанлари доктори, профессор, академик; Каримов Мажит Маликович, техника фанлари доктори, профессор. 

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 apr 2019

Райимжонова Одинахон Содиқовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Назорат ва бошқариш системалари учун газ оқимларининг параметрларини гибрид ўзгартиргичларини такомиллаштириш», 05.03.01- Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқ бўйича)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/T315.

Илмий раҳбар: Шипулин Юрий Геннадьевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи:Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университетининг Фарғона филиали.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Сиддиков Илхомжон Хакимович, техника фанлари доктори, профессор; Ўлжаев Эркин, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

10 apr 2019

Болибекова Мавжуда Мардиевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кесим ва гапнинг ўзбек ва инглиз тилларидаги лингвистик талқини», 10.00.06–Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В.2017.2.PhD/Fil150.

Илмий раҳбар: Джумабаева Жамила Шариповна, филология фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Самарқанд давлат чет тиллар институти, Андижон давлат университети, DSc.26.04.2018.Fil.01.10.

Расмий оппонентлар: Хошимов Ғанижон Мирзахмедович, филология фанлари доктори, профессор; Раупова Лайло Рахимовна, филология фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат чет тиллар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Ибрагимов Жасурбек Хабибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда битишмали ичак тутилиши диагностикаси, даволаш ва профилактикасини оптималлаштириш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Tib414.

Илмий раҳбар: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Махачев Башир Магомедович тиббиёт фанлари доктори; Арипова Назира Уктамовна тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот; Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Астрахань давлат тиббиёт университети Федерал давлат олий таълим ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Жалилова Сурайё Абдухалимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бачадон бўйни касалликларини эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олишда ҳамшира ролини оптималлаштиришнинг илмий асослари», 14.00.23–Ҳамширалик ишини ташкил этиш (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib369.

Илмий рахбар: Рустамова Хамида Елемесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппоненлар: Салиходжаева Рихси Камиловна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент; Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт инситути.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Нигматова Ирода Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алмашинув прикус даврида тиш қаторининг иккиламчи деформациясини ташхислаш, даволаш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib219.

Илмий раҳбар: Нигматов Рахматулла, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc. 28.12.2017. Tib. 59.01.

Расмий оппонентлар: Алиева Рена Курбановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Озарбайжон); Хабилов Нугмон Лукманович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.Я.Горбачевский номидаги Тернополь давлат тиббиёт университети (Украина)...

08 apr 2019

Эргашева Гулчеҳра Туробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)”, 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San41.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Рустамбек Самигович, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси, PhD.29.11.2017.San.54.01.

Расмий оппонентлар: Тулаходжаева Мухаббат Турабовна, санъатшунослик фанлари доктори; Носирова Юлдуз Мирхамидовна, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Санъатшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<