OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
24 may 2016

Максудова Фируза Хуршидовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Диклофенак натрий дори препаратларининг таркиби ва технологиясини такомиллаштириш, уларнинг биофармацевтик кўрсаткичларини баҳолаш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Far13.

Илмий маслаҳатчи: Кариева Ёқут Саидкаримовна, фармацевтика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Садиков Турғун, техника фанлари доктори; Юнусова Халида Маннановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Зайнутдинов Умаржон Насрутдинович, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Цеомашко Наталья Евгеньевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Биологик фаол моддалар скрининги ва моноклонал антитаналар олиш учун ҳужайра культураларидан (нормал ва хатарли трансформацияланган) фойдаланиш», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / Гувохнома, LA №0000614/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В69.

Илмий маслаҳатчи: Азимова Шахноз Садиковна, биология фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик моддалари кимёси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти ва Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.K/B/T.13.01.

Расмий оппенентлар: Ахунов Али Ахунович, биология фанлар доктори, профессор; Далимова Сурайё Нугмановна, биология фанлар доктори, профессор; Саитмуратова Огилжон Худайбергеновна, биология фанлар доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент фармацевтика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 may 2016

Ашурова Дилфуза Ташпулатовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси регионларида беш ёшгача бўлган болаларнинг ўсиш ва ривожланиш хусусиятлари», 14.00.09 – Педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib388.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ахмедова Дилором Ильхамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шамсиев Ф.М., тиббиёт фанлари доктори, профессор; Долгов В.В., тиббиёт фанлари доктори; Каримджанов И.А., тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Академик И.П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети» федерал давлат бюджет ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

23 may 2016

Редькин Павел Витальевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Когерент нурланишнинг юқори гармоникалари резонанс генерациясига кўпэлектронли эффектлар ва заррачалар концентрациясининг таъсири», 01.04.11 – Лазер физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: (Гувоҳнома рақами LA № 0000394).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM117.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ганеев Рашид Аширович, физика-математика фанлари доктори.

Расмий оппонентлар:Усманов Тимур Бекмурадович физика-математика фанлари доктори, профессор; Юсупов Джавдат Бакиджанович физика-математика фанлари доктори; Азаматов Закир Тахирович физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 may 2016

Хамракулов Зоҳидбек Абдусамадовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хом ашёлар асосида кальций-магний хлоратли дефолиант олишнинг технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA №0002365/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Т562.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Тухтаев Сайдиахрал, кимё фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор; Усманов Султан Усманович, техника фанлари доктори, профессор; Жуманиязов Махсуд Жаббиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 may 2016

Воҳидова Нойира Раҳимовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Bombyx mori хитозани полимерметаллкомплекслари ва хитозанбарқарорлаштирилган d-элементлар нанозаррачаларининг синтези, хоссалари ва қўлланилиши», 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар; 02.00.12–Нанокимё, нанофизика ва нанотехнология (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.К16.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Рашидова Сайёра Шарафовна, кимё фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети, 16.07.2013.K/T.14.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Джардималиева Гулжиан Искаковна, кимё фанлари доктори, профессор; Бабаев Туйғун Мирзааҳмедович, кимё фанлари доктори, профессор; Умаров Абдусалом Вахитович, техникафанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Биоорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 may 2016

Хушвакова Нилюфар Журакуловнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда ирсий носиндромал нейросенсор гарангликнинг клиник ва молекуляр генетик жиҳатлари», 14.00.04–оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: тиббиёт фанлар номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib349

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониХакимов Абдумалик Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бюнг Йоон Чой, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Косяков Сергей Яковлевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Маткулиев Хаитбой Маткулиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Вена Тиббиёт Университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 may 2016

Анорбаев Азимжон Раимкуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Агробиоценозда тунламлар популяцияси сонини бошқаришда трихограмма (Hymenoptera: Trichogrammatidae) турларининг аҳамияти», 06.01.09–ўсимликларни ҳимоя қилиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами LA 0002548/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Qx230.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сулаймонов Ботиржон Абдушукуровичбиология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx.22.01.

Расмий оппонетларнинг  Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Азимов Джалалиддин Азимович, биология фанлари доктори, профессор, академик; Махмудходжаев Нажмиддин Мавлянходжаевич, биология фанлари доктори, профессор; Шамуратова Нагима Генжемуратовна,қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2016

Ибрагимова Марета Мухарбековнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сульфонилмочевина ҳосилаларига мансуб айрим антидиабетик препаратларнинг кимё-токсикологик хоссалари», 15.00.02 – фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /фармацевтика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Far21.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти, Тошкент шаҳар суд-тиббий экспертиза бюроси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Таджиев Мансур Азизович, фармацевтика  фанлари доктори, профессор; Зайнутдинов Ҳикмат Суннатович, фармацевтика  фанлари доктори, профессор; Искандаров Алишер Искандарович, тиббиёт  фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 may 2016

Юсупалиев Баходир Кахрамановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи бўғини – қишлоқ врачлик пунктлари фаолиятини аккредитациялашнинг услубий ёндошуви ва тиббий-ташкилий чора-тадбирларини такомиллаштириш», 14.00.33 – Жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлашда менежмент (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: LA №0001275-сон гувохнома.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Tib289

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Асадов Дамин Абдурахимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Магзумова Шахноза Шахзадэевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Бабаджанов Абдумурат Саттарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Худайбергенов Абдулла Маткаримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<