OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБИРОВ Рустам Абдуллаевич: «Мураккаб юкланишдаги материалларнинг деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда пластикликнинг математик моделларини ривожлантириш » (01.02.04) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Теl.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида).

 

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХМАНОВ Гулмурза: «Металл  оксидлари  билан  легирланган  ишқорсиз қўрғошин-силикат  шишалар  структураси  ва транспорт  хоссаларининг  ўзига  хос  жиҳатлари» (01.04.07) – ЎзР ФА Ядро физикаси институти ва Ўзбекистон Миллий университети (100214, Тошкент ш., Улугбек шахарчаси, ЯФИ; тел.: 289-31-41, факс 150-30-80, е-mail: info@inp.uz) (диссертация рус тилида)

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБЕД Нодира Сойибжоновна: «Самарали конструкцион композицион полимер материалларни  яратиш ва улардан пахтани қайта ишлаш машиналари деталларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш» (02.00.07, 05.02.01) - Умумий ва ноорганик кимё институти (100170, Тошкент ш., Мирзо Улуғбек кўчаси,  77 а-уй. Тел: 262-56-60, fax: 262-79-90, e-mail: ionxanruz@mail.ru) (диссертация рус тилида).

25 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

СУЛТАНОВ Тахиржон Закирович«Иншоотнинг фазовий ва чизиқсиз деформацияланишини ҳисобга олган ҳолда грунтли тўғонларнинг мустаҳкамлик ишончлилигини баҳолаш назарияси ва усуллари» (05.23.07 ва 01.02.03) – Тошкент давлат техника университети (100095, Тошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; fax: (99871) 227-10-32; e-mail: tadqiqitchi@tdtu.uz), (диссертация рус тилида). 

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУЛЛАЕВА Лагия Мирзатуллаевна: «Тузилмалар характерини прогнозлаш ва тухумдонлар  хавфсиз эпителиал ўсмаларида асоратлари олдини олиш» (14.00.01) - Тошкент педиатрия тиббиёт институти.Тошкент ш. Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси, 223.  Тел./Факс:  (+99871) 262-33-14, e-mail: tashpmi@gmail.com  (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

РАХИМОВ Давран Ганиевич: «Қўзғатилган хос сонлар масалаларини регуляризациялаш усули билан ечиш» (01.01.02) – Ўзбекистон Миллий университети (100174, Tошкент ш., Олмазор тумани, Университет кўчаси, 4-уй. Тел.: 998-71-227-12-24, факс:  998-71-246-53-21, 246-02-24, e-mail: nauka@nu.uz ) (диссертация рус тилида).

24 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

ТЎХТАЕВ Ҳаким Рахманович: “Дориларнинг дисперс системаларини коллоид- кимёвий хоссалари ва технологик параметрларини сирт-фаол моддалар ёрдамида бошқариш” (15.00.01 ва 15.00.02) Тошкент фармацевтика институти (100015, Тошкент, Ойбек кўч., 45  Тел./факс: (99871) 256-37-38,  е-mail: www.pharmi@bec.com.uz), (диссертация рус тилида)

21 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

БАБАДЖАНОВ Азам Хасанович«Жигар циррози билан беморларда ҳаёт прогнозини интеграл баҳолаш ва портосистем шунтлашнинг концептуал асослари» (14.00.27) - академик В.Вохидов номли Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази (100115, Тошкент ш., Фарход кўч., 10. Тел.: (99871) 277-69-10; факс: (99871) 277-26-42; e-mail: cs.75@mail.ru), (диссертация рус тилида).

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

 ЗАРИПОВ Орипжон Олимович: «Стохастик бошқарув объектлари ҳолатини мунтазам адаптив баҳолаш усуллари ва алгоритмлари» (05.13.07) – Тошкент давлат техника университети ва ЎзР ФА Энергетика ва автоматика институти (100095, Тошкент, Университет кўчаси 2-уй. Тел.: (99871) 246-46-00; факс: (99871) 227-10-32; e-mail: tstu_info@tdtu.uz), (диссертация рус тилида)

18 noy 2014

Докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

АБДУРАХИМОВ Мингжигит Каттабекович: «Ўзбекистоннинг тоғолди ва шўрланган тупроқлари шароитида картошка етиштириш технологияси ва уруғчилигини такомиллаштириш» (06.01.08) -Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти (Манзил: 111202, Тошкент вилояти, Қибрай тумани,  Оққовоқ, ПСУЕАИТИ. Тел.: (+99895) 142-22-36; факс: (99871) 150-61-37;

e-mail: g.selek@qsxv.uzpaxtauz@mail.ru ), (диссертация ўзбек тилида)

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<