OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
18 okt 2016

Бекчанов Давронбек Жумазаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Поливинилхлорид асосида азот ва фосфор тутган ионитларнинг олиниши ва физик-кимёвий хоссалари», 02.00.04–Физик кимё, 02.00.06–Юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA № 0000941/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.K85.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев Мухтаржан Ганиевич, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.К.01.02.

Расмий оппонентлар: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Рахмонбердиев Гаппор, кимё фанлари доктори, профессор; Рўзимурадов Олим Нарбекович, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 okt 2016

Батошов Авазбек Рисқуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Жануби-шарқий Қизилқум қолдиқ тоғларининг флораси», 03.00.05 – Ботаника (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/В2016.3.В174.

Илмий маслаҳатчи: Тожибаев Комилжон Шаробитдинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Фурқат Орунбаевич, биология фанлари доктори, профессор; Мадумаров Толибжон Абдумаликович, биология фанлари доктори, профессор; Мавлонов Хударган, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

11 okt 2016

Имомқулов Қутбиддин Боқижоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Кам энергия сарфлаб тупроққа ишлов берадиган машиналарни яратиш», 05.07.01–«Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т77.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, 14.07.2016.Т.07.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Маматов Фармон Муртозевич, техника фанлари доктори, профессор; Ахметов Адилбек Агабекович, техника фанлари доктори; Муродов Нусрат Муртазаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «BMKB-Аgromash» АЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

06 okt 2016

Султонов Ўктамбек Абдулғаниевичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи): «Тошкент вақф хўжалигида анъаналар, ислоҳотлар ва муаммолар (XVI–XX аср бошларига оид тарихий ҳужжатлар асосида)», 07.00.07–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тарих фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Tar32.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш, илмий даражаси ва унвони: Бабаджанов Бахтиёр Мираимович, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти ҳузуридаги Шарқ қўлёзмалари маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-методик марказ, Тарих институти, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, Тошкент давлат шарқшунослик институти ҳузуридаги Шарқ қўлёзмалари маркази, 14.07.2016.Таr.01.06 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Исхоқов Мирсодиқ Мирсултонович, тарих фанлари доктори, профессор; Агзамова Гулчеҳра Азизовна, тарих фанлари доктори; Флориан Шварц (Германия), тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент ислом университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 okt 2016

Рузиев Зафар Райимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертацияси мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи): «Фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ваколатлари (конституциявий-ҳуқуқий таҳлил)», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Yu31.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш, илмий даражаси ва унвони: Жалилов Шуҳрат Илҳомович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 14.07.2016.Yu 30.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раҳимов Фаҳри Хайдарович, юридик фанлар доктори, профессор; Тошқулов Журабой Ўринбаевич, юридик фанлар доктори, профессор; Турсунов Ахтам Саломович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги қошидаги Юристлар малакасини ошириш маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

06 okt 2016

Ахмаджон Адилжанович Абдужаббаровнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Аксиал-симметрик компакт гравитацион объектлар атрофидаги заррачалар ва электромагнит майдонлар», 01.03.01–астрономия  ва 01.04.02–назарий физика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.FM31.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти ва Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 14.07.2016.FM.01.05 рақамли илмий кенгаш асосида бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Ахмедов Бобомурат Жураевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Мусаханов Мирзаюсуф Мирзамахмудович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Туракулов Зафар Ялкинович, физика-математика фанлари доктори; Абишев Медеу Ержанович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Физика институти (Чехия Республикаси Опава шаҳри).

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 okt 2016

Жуманова Миясар Ортиковнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ангрен қўнғир кўмири асосида комплекс ўғитлар ва ўсимликлар ўсиш стимуляторларини олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA № 0001042/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 31.03.2016/В2016.1.Т474.

Илмий маслаҳатчи: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат техника университети, 14.07.2016.K/T.14.01.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Сайдиахрал, кимё фанлари доктори, профессор, ЎзР Фанлар академияси академиги; Жуманиязов Махсуд Жаббиевич, техника фанлари доктори, профессор; Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 okt 2016

Дехканов Зулфикахар Киргизбаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Марказий Қизилқум фосфоритларини этанол иштирокида нитрат кислотали бойитиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома, LA№0001352/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Т561.

Илмий маслаҳатчи: Намазов Шафоат Саттарович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат техника университети, 14.07.2016.K/T.14.01.

Расмий оппонентлар: Джусипбеков Умирзак Жумасилович, техника фанлари доктори, профессор, Қозоғистон Республикаси Миллий Фанлар Академияси мухбир аъзоси; Эркаев Актам Улашевич, техника фанлари доктори, профессор; Хамракулов Зохид Абдусамадович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: «Аммофос-Максам» АЖ.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 okt 2016

Худаяров Бердирасул Мирзаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ғўзапояли далаларни пуштага экиш учун тайёрлашнинг илмий-техникавий ечимлари», 05.07.01–«Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. Қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.16/В2016.2.Т361.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, Тошкент давлат техника университети, Тошкент ирригация ва мелиорация институти, Қишлоқ хўжалигини механизациялаш ва электрлаштириш илмий-тадқиқот институти, Тошкент шаҳридаги Турин политехника университети, 14.07.2016.Т.07.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маматов Фармон Муртазоевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тўхтақўзиев Абдусалим, техника фанлари доктори, профессор; Байбобоев Набижон Ғуломович, техника фанлари доктори, профессор; Ахметов Адилбек Агабекович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «БМКБ-Агромаш» АЖ.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 okt 2016

Шарипов Авез Тўймуродовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Маҳаллий хомашёлар асосидаги олтингугурт сақловчи дори воситаларни ишлаб чиқиш ва стандартлаш», 
15.00.02 – Фармацевтик кимё ва фармакогнозия (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Far26.

Илмий маслаҳатчи: Аминов Сабирджан Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 14.07.2016.Far.21.01.

Расмий оппонентлар: Дусматов Азиз Файзаматович, фармацевтика фанлари доктори; Урманова Флюра Фаридовна, фармацевтика фанлари доктори, профессор; Рахмонбердиева Раъно Каримовна, кимё фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик ...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<