OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
30 sen 2016

Намозов Фазлиддин Баҳромовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда қисқа навбатлаб экиш тизимларини такомиллаштириш (Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида)», 06.01.01–«Умумий деҳқончилик. Пахтачилик», (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA 0002285/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Qx211.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Халиков Баходир Мейликович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Андижон қишлоқ хўжалик институти ва Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/В.24.01 (бир марталик).

Расмий оппонентлар: Мирзажонов Қирғизбой Мирзажонович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Орипов Разоқ Орипович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Ибрагимов Одилжон Олимжонович қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Андижон қишлоқ хўжалик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

27 sen 2016

Ишназаров Ойбек Хайрилаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Минерал хомашё ресурсларни қайта ишлашда энергия тежамкор технологияларни ишлаб чиқиш (кон-металлургия саноат мисолида)», 05.05.01–«Энергетика тизимлари ва мажмуалари» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / техника фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.T675

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Илмий-техника маркази» МЧЖ.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-техника маркази» МЧЖ 14.07.2016.Т.02.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Камалов Толяган Сиражиддинович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Арипов Назиржон Мукарамович, техника фанлари доктори, профессор;Tetyana Morozyuk, фанлари доктори, профессор (Германия); Алимходжаев Камолиддин Тиллаходжаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Олмалиқ кон-металлургия комбинати»акциядорлик жамияти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

26 sen 2016

Абдуллаев Икрам Искандаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Термитлар популяцияларининг экологияси ва уларнинг табиий ҳамда урбанлашган экотизимлардаги аҳамияти», 03.00.06 – зоология (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.B.91.

Илмий маслаҳатчи: Хамраев Аловиддин Шамсиддинович, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 14.07.2016.В.15.01.

Расмий оппенентлар: Сулаймонов Ботиржон Абдушукирович, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедов Мадаминбек Хатамович, биология фанлари доктори, профессор; Дадаев Сайдулла,биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

21 sen 2016

Керуенов Турганбай Аразмедовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «ХIХ аср қорақалпоқ шеъриятида миф ва ривоятларнинг қўлланилиши», 10.00.03 – Қорақалпоқ тили, қорақалпоқ адабиёти (филология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: LA № 0001057, Мустақил изланувчи.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/В2016.2Fil453.

Илмий маслаҳатчининг фамилияси, исми, шарифи, илмий даражаси ва унвони: Жаримбетов Қурбанбай Кудайназарович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 14.07.2016.Fil.05.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Алламберганов Кенгесбай, филология фанлари доктори, профессор; Каримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори; Баҳадирова Саригул,  филология фанлари доктори,  профессор.

Етакчи ташкилот:   Урганч  давлат  университети.

Диссертация йўналиши:  назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 sen 2016

Мирсаатов Равшанбек Муминовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Пиллалар сифатини назорат қилишга мўлжалланган статистик усулларни ва автоматлаштирилган қурилмаларни ишлаб чиқиш», 05.03.01 – «Асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /физика-математика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.06.2015/B2015.2.Т535.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент автомобиль йўлларини лойиҳалаштириш, қуриш ва фойдаланиш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва «Илмий-теxника маркази» маъсулияти чекланган жамият  ҳузуридаги 14.07.2016.T.02.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Юсупов Ахмаджон Юсупович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Мухитдинов Мухсин Муминович, техника фанлари доктори, профессор; Хакимов Ортигали Шарипович, техника фанлари доктори, профессор; Сединин Валерий Иванович, техника фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

19 sen 2016

Арзикулов Фарходжон Нематжоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бэр типидаги Йордан оператор алгебралари ва уларнинг ўлчовли операторлар назариясига татбиқлари», 01.01.01 – Математик анализ (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5. FM 120.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 14.07.2016.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Аюпов Шавкат Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, академик.

Расмий оппонентлар: Кусраев Анатолий Георгиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Зокиров Ботир Сабитович, физика-математика фанлари доктори; Кудайбергенов Каримберган Кадирбергенович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Россия фанлар академияси Сибирь бўлими Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

19 sen 2016

Гуляев Ринат Амировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пахта тозалаш корхоналарида пахта хомашёси ва толани намлашнинг комплекс технологиясини яратиш усуллари», 05.06.02–«Тўқимачилик материаллари технологияси ва хомашёга дастлабки ишлов бериш» (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / техника фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т342.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Paxtasanoat ilmiy markazi» акциядорлик жамияти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, 14.07.2016.Т.06.01.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Лугачев Анатолий Евгеньевич, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Корабельников Андрей Ростиславович, техника фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Мурадов Рустам Мурадович, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиев Давлат Мустафаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: «Ўзстандарт» агентлиги Стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш илмий тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

16 sen 2016

Ахмедов Акром Бурхановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Пластина ва ясси қобиқларнинг ноклассик масалаларини сонли ечиш усулларини ишлаб чиқиш», ихтисослик шифри – 01.02.04– Деформацияланувчи қаттиқ жисм механикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5. FM 136.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети ҳузуридаги 16.07.2013.T/FM.02.02 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Хусанов Бахтиёр Эргашбоевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сафаров Исмоил Иброхимович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Индиаминов Равшан Шукурович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 sen 2016

Апаков Юсупжон Пулатовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Учинчи тартибли каррали характеристикали тенгламалар назариясига доир ва уч ўлчовли фазодаги айрим масалалар», ихтисослик шифри - 01.01.02–Дифференциал тенгламалар ва математик физика (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM87.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Наманган муҳандислик-педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 14.07.2016.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Джураев Тўхтамурот Джураевич  , физика-математика фанлари доктори, академик.

Расмий оппонентлар:Джаналиев Мувашархан Танабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Ўринов Ахмаджон Қўшоқович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Амалий математика ва автоматлаштириш институти, РФА Федерал давлат бюджет илмий ташкилоти. 

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

16 sen 2016

Турдиева Нилуфар Мўминовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зарафшон водийсида қаттиқ буғдой етиштириш технологиясини такомиллаштириш», 06.01.08 «Ўсимликшунослик» (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx133.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: -

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Андижон қишлоқ хўжалик институти ва Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти, 14.07.2016.Qx/В.24.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ўразматов Назиржон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори; Авлиякулов Аваз Эранкулович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Назаров Ренат Саидович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<