OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
05 iyul 2017

Бахранов Лазизжон Эркиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бадиий танқидчиликнинг илмий-рационал жиҳатлари ва унинг тасвирий санъатдаги инъикоси», 09.00.02–Онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси, (эстетика).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Fal2.

Илмий раҳбар:Қорабоев Усмон Ҳосилович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами:  Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.F.01.05.

Расмий оппонентлар:Норқулов Дўстмурод Тошпўлатович, фалсафа фанлари доктори, профессорКаримов Баҳодир Нурметович, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Эркабоев Улугбек Инаятиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Квантловчи магнит майдонида яримўтказгичлардаги осцилляция ҳодисаларига ҳарорат ва босим таъсири», 01.04.10–Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/ FM 3.

Илмий раҳбар: Гулямов Гафур, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: «Физика-Қуёш» ИИЧБ Физика-техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети, DSc.27.06.2017.FM/T.34.01.

Расмий оппонентлар: Мамадалимов Абдугафур Тешабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик;  Аюханов Рашид Ахметович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети...

05 iyul 2017

Тожиева Зулхумор Назаровнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг ҳудудий хусусиятлари», 11.00.02–Иқтисодий ва ижтимоий география (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/G1.

Илмий маслаҳатчи: [Солиев Абдусами Солиевич], география фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.G.01.06

Расмий оппонентлар: Қаюмов Абдуҳаким Абдухамидович, география фанлари доктори, профессор; Умурзақов Баходир Хамидович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Умаров Есенғали Қурбанович, география фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Тиляков Акбар Буриевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Қўшма шикастларда чаноқ суяклари ностабил синишларини ташхислаш ва даволашни яхшилаш йўллари», 14.00.22–Травматология ва ортопедия  (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.DSc/Tib12.

Илмий маслаҳатчи: Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази, Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01.

Расмий оппонентлар: Лазарев Анатолий Федорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Ходжанов Искандер Юнусович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хамраев Алишер Шахобович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Москва шаҳрининг соғлиқни сақлаш давлат бюджет муассасаси «Москва шаҳри соғлиқни сақлаш департаментининг Н.В.Склифосовский номидаги тез ёрдам илмий-тадқиқот институти».

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 iyul 2017

Хамдамов Хабибуло Аблокуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистонда шохли моллар бруцеллёзининг эпизоотологияси, замонавий олдини олиш ва қарши курашиш чоралари», 16.00.03–Ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси (ветеринария фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc /V1.

Илмий маслаҳатчи: Салимов Хайит Салимович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ветеринария илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.V.12.02.

Расмий оппонентлар: Ряснянский Игорь Викторович, биология фанлари доктори; Вафакулов Садилло, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Муртазин Булат Файзирахманович, ветеринария фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Эпидемиология, микробиология ва юқумли касалликлар илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Ризаев Камал Саидакбаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўткир деструктив панкреатит ташхиси ва давосини такомиллаштириш», 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам:B2017.1.DSc/Tib15.

Илмий маслаҳатчи: Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази, Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Старков Юрий Геннадьевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хакимов Мурад Шавкатович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.И.Джанелидзе номидаги Тез тиббий ёрдам илмий-текшириш институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Ходжаева Нозима Хайруллаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Биологик объектларга нейтрон-эгаллаб олиш терапияси таъсирини ўрганиш», 14.00.19–Клиник радиология (тиббиёт фанлари).      

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib1.

Илмий раҳбар: Наврузов Саримбек Наврузович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Тютин Леонид Абрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси), Фазылов Акрам Акмалович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Радиология тиббий илмий маркази (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Хужаназаров Илхом Эшкуловичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда тирсак бўғими посттравматик деформацияларда дифференциал хирургик ёндашув», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib13.

Илмий маслаҳатчи: Ходжанов Искандар Юнусович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Травматология ва ортопедия илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.49.01

Расмий оппонентлар: Меркулов Владимир Никалаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Джураев Ахрор Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Золотова Наталья Никалаевна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Г.И.Турнер номидаги болалар ортопедияси илмий-текшириш институти Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

04 iyul 2017

Джумабаев Давлатбай Халиллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Функцияларни аналитик давом эттириш ва сингуляр чегарали соҳаларда махсус интегралларнинг тадқиқи», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/FM1.

Илмий маслаҳатчи: Худайберганов Гулмирза, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти, Самарқанд давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.FM/T.34.01 рақамли бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Кытманов Александр Мечиславович,  физика-математика фанлари доктори, профессор; Шаимқулов Баходир Аллабердиевич, физика-математика фанлари доктори; Имомкулов  Севдиёр Акромович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети...

04 iyul 2017

Хакимов Рустамжон Махмудовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Спин қийматлари тўплами чекли бўлган моделлар учун лимит Гиббс ўлчовлари», 01.01.01– Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/ FM 1.

Илмий раҳбар: Розиков Ўткир Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Математика институти, Наманган давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Лакаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор;  Рахимов Абдуғофир Абдумажидович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<