OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
24 noy 2015

Жамолдинова Одинахон Расуловнанинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /педагогика фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Ped95

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ёшлар соғлом турмуш маданиятини ривожлантиришда узвийлик ва узлуксизлик тамойиллари амал қилишининг  педагогик механизмларини такомиллаштириш», 13.00.01 – Педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари).

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: О.М.Мусурманова, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жиззах давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги фан доктори илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Рed.04.01 рақамли илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: М.Қуронов, педагогика фанлари доктори, профессор, Г.В.Новикова, педагогика фанлари доктори, психология фанлари доктори, профессор, С.Т.Турсунов, педагогика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Яхшимуратов Алишер Бекчановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Даврий коэффициентли дифференциал операторлар учун тескари масалалар ва уларнинг татбиқлари», 01.01.02 – «Дифференциал тенгламалар ва математик физика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.FM91.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Урганч давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хасанов Ақназар Бекдурдиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Тахиров Жозил Останович, физика-математика фанлари доктори; Касимов Шакирбай Гаппарович, физика-математика фанлари доктори; Дурдиев Дурдимурод Қаландарович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бошқирд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

24 noy 2015

Нематов Шерзод Қаландаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фотосинтетик тизимларда хлорофилл флуоресценциясининг спектрал-кинетик характеристикалари», 01.04.05 – «Оптика» ихтисослиги (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: / физика-математика фанлари номзоди /.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.FM198.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ион-плазма ва лазер технологиялари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарканд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Захидов Эркин Агзамович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Бахрамов Сагдулла Абдуллаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Жумабаев Абдувохид Жумабаевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Юсупов Джавдат Бакиджанович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий  аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ГАФУРОВА Дилфуза Анваровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Полиакрилонитрил толаси асосида анионит, поликомплексонлар ҳосил бўлиши ва хоссаларининг физик кимёвий хусусиятлари», 02.00.04-физик кимё; 02.00.06-юқори молекуляр бирикмалар (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: кимё фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К65.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедиев М.Г. кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: А.С.Сидиков кимё фанлари доктори; А.С.Рафиков кимё фанлари доктори, профессор; А.А.Агзамходжаев кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети қошидаги “Фан ва тараққиёт” ДУК

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик ...

21 noy 2015

ШАРИПОВА Висолатхон Хамзаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шошилинч операциялар периоперацион даврида мультимодал аналгезия адекватлигини клиник-патогенетик асослаш», 14.00.37– Анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббий фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib533

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабиров Джурабой Маъруфбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар: Джонг Ку Ёнг, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ю.С. Полушин, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Т.С.Агзамходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий Университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик ...

25 iyun 2015

Нурмонов Сувонқул Эрхоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фаол водородли органик бирикмаларни каталитик виниллаш», 02.00.14–«Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т471.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Икромов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Махсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Рахмонов Тойир Зойировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий газни комплекс тозалаш учун юқори самарадор ускуналарни яратиш», 02.00.08 –«Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисослиги (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т271.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат  техника  университети ва Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Икромов Абдувахоб Икрамович, техника фанлари доктори, профессор; Хамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.М.Губкин номидаги Россия давлат  нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Маматов Шерзод Машрабжановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cабзавот ингредиентларини қуритиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17– «Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т472.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Додаев Қучқор Одилович, техника фанлари доктори, доцент.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Маннанов Улуғбек Васикович, техника фанлари доктори, профессор; Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

17 iyun 2015

БАЗАРОВ Соли Раҳматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қизилқум шароитида сур ранг қоракўл қўйларини  урчитишнинг селекцион-генетик асосларини такомиллаштириш», 06.02.01-«Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015./В2015.2.Qx183.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Юсупов Суратбек Юнусович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Х.И.Укбаев, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; М.Э.Аширов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Ш.Р.Умаров, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Шакиров Заир Саатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг Аzospirillum авлодига мансуб ассоциатив бактериялари ва ксерофит дуккакли ўсимликларининг туганак бактериялари», 03.00.04 – «Микробиология ва вирусология» ихтисослиги (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.В89

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ва Микробиология институти ҳузуридаги 16.07.2013. В.01.03 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ходжибаева Санабар Мирзаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Юнусханов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедова Захро Рахматовна, биология фанлари доктори, профессор; Исмаилов Зафар Файзуллаевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик ва ҳайвонат олами генофонди институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<