OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
04 mart 2016

Пулатова Наргиза Ихсановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Яра касаллигини иккинчи қатор схемалар билан даволаганда агрессив ва ҳимоя омилларининг ўзаро таъсири», 14.00.17 – фармакология ва клиник фармакология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib435.

Илмий маслаҳатчи: Якубов Абдужалол Вахабович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар: Чой Ки Дон, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сиротко Илья Иванович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Фозилов Абдуқаххор Вохидович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Чоннам миллий университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2016

Нурматов Ёдгормирза Хатаммирзаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда уретра клапанини жарроҳлик даволаш ва ташхисини оптималлаштириш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома рақами: LA 0000147/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib523

Илмий маслаҳатчи: Бекназаров Жуманазар Бекназарович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти,  16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Гельд Вадим Георгиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ахмедов Юсуф Махмудович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси тиббиёт фанлари академияси «Болалар саломатлиги илмий маркази» федерал давлат бюджет илмий муассасаси, Болалар хирургияси илмий текшириш институти (Москва).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

02 mart 2016

Пулатова Рушания Захидовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик ёшдаги болаларда сепсиснинг клиник кечишида иммунитет тизимлараро регуляциясининг қонуниятлари», 14.00.09–педиатрия (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib398.

Илмий маслаҳатчи: Махмудов Орхан Серадждинович,тиббиёт фанлари доктори, профессор

Диссертация бажарилган муассасаноми: Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти   ҳузуридаги фан докторли илмий даражасини берувчи 16.07.2013.Tib.18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Дегтярева Марина Васильевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Фазлиддин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси, И.П.Павлов номидаги Давлат тиббиёт универститети, Санкт-Петербург

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Хамракулова Мукаддасхон Аскаровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Пиретроид гуруҳига мансуб пестицидларнинг организмга таъсири метаболик жараёнларини коррекциялашнинг гигиеник жиҳатлари ва услубий асослари», 14.00.07 – гигиена (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib378.

Илмий маслаҳатчи: Искандарова Гулноза Тулкиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Санитария, гигиена ва касб касалликлари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.03.

Расмий оппонентлар: Момоко Тиба, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Фридман Кирилл Борисович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Пономарева Людмила Александровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бранденбург технология ва инновацияларни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш институти (Германия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Саттаров Жамолиддин Бахроновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Болаларда ичак ротацияси ва фиксацияси нуқсонларини ташхислаш ва жарроҳлик тактикасини танлаш», 14.00.35 – болалар хирургияси (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib90.

Илмий маслаҳатчи: Эргашев Насриддин Шамсиддинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, 16.07.2013.Tib.18.01.

Расмий оппонентлар: Немилова Татьяна Константиновна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Алиев Махмуд Муслимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Салимов Шавкат Тешаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Н.И.Пирогов номидаги Россия миллий тадқиқот тиббиёт университети» Олий касб-ҳунар таълими давлат бюджет таълим муассасаси (Москва).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

01 mart 2016

Холиқов Абдували Жонизоқовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кўп компонентли металлар коррозияси ингибиторлари ва антикоррозион қопламаларнинг физик-кимёвий хоссалари» 02.00.04–физик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К62

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Акбаров Хамдам Икрамович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги 16.07.2013.К.01.02 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шарипов Хасан Турапович, кимё фанлари доктори, профессор; Гуро Виталий Павлович, кимё фанлари доктори; Умаров Абдусалом Вахитович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

18 fev 2016

Полатова Джамила Шагайратовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Остеоген саркомали беморларнинг диагностикаси ва даволашда молекуляр-биологик ва генетик маркерларнинг аҳамияти», 14.00.14 – онкология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib427.

Илмий маслаҳатчи: Наврузов Саримбек Наврузович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика онкология илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Вохидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси ҳузуридаги 16.07.2013.Tib.20.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Алиев Мамед Джавадович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РФАнинг  академиги; Арипова Тамара Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ходжаев Абдувахид Валиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.  

Етакчи ташкилот номи: Н.Н.Александров номли Республика онкология ва тиббиёт радиологияси илмий-амалий маркази, Минск, Беларусь Республикаси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

13 fev 2016

Мирсаидова Муниса Абдушукуровнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бачадон бўйни саратон олди касалликларида айрим жинсий йўл орқали юқувчи инфекцияларнинг аҳамияти, комплекс даволаш усулини ишлаб чиқиш», 14.00.11- дерматология ва венерология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib47

Илмий маслаҳатчи: Ибрагимов Шараф Исмаилович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган дерматология ва венерология илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти ҳузуридаги 16.07.2013.Тib.18.01 рақамли илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Юлдашев Музаффар Акрамович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Камалов Зайнитдин Сайфутдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: «Новосибирск давлат тибиёт университети».

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

12 fev 2016

Санакулова Барногул Ризақуловнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқали иқтисодий ўсишни таъминлаш», 08.00.07 – Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: иқтисодиёт фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.I33.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: А.В.Ваҳобов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентлар: Ш.А.Тошматов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.К.Иминов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; О.Қ.Абдурахмонов, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

12 fev 2016

Холиков Қурбонали Мадаминовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Тукли трикотаж тўқималарининг янги турларини олиш ва маҳаллий хомашёдан самарали фойдаланиш ҳисобига трикотажнинг сифат кўрсаткичларини ошириш», 05.06.02 – тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 10 октябрдаги  LA №0000535 сонли гувоҳнома, қайд рақами №632. 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т254.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.06.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчи: Мукимов Мирабзал Мираюбович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Хамраева Сановар Атоевна, техника фанлари доктори; Битус Евгений Иванович, техника фанлари доктори, профессор; Муродов Рустам Муродович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<