OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
21 noy 2016

Абдураҳимов Аҳрор Анваровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Пахта мойи мисцелласини рафинациялаш жараёнини электрофизик жадаллаштиришнинг илмий-техникавий асосларини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 18.11.2015/В2015.3-4.Т555.

Илмий маслаҳатчи: Қодиров Йўлдошхон Қодирович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, 14.07.2016.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Махсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Исабаев Исмоил Бабаджонович, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Тошкент ёғ-мой комбинати» АЖ

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

17 noy 2016

Ташманов Ержан Байматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Видеоахборот тизимларида телевизион тасвирларнинг сифат даражасини ошириш ва фильтрлаш жараёнларининг математик моделлари», 05.01.07– Математик моделлаштириш. Сонли усуллар ва дастурлар мажмуи (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA №0002078/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 14.07.2016/B2016.3.T.157.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ва Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.Т.29.01.

Илмий маслаҳатчи: Маматов Машрабжон Шахабутдинович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Петров Николай Никандрович, физика-математика фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Зайнидинов Хакимжон Насридинович, техника фанлари доктори, профессор; Нигматов Хикматулла, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «UZTELECOM» акциядорлик компанияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2016

Ганиев Шерзод Алишеровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ахлоққа қарши ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарликни такомиллаштириш», 12.00.02–Конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ. Молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA № 0000114/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu27.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, 14.07.2016.Yu.30.01.

Илмий маслаҳатчи: Ахтам Саломович Турсунов, юридик фанлар доктори.

Расмий оппонентлар: Рузметов Хайрулло Ибодуллаевич, юридик фанлар доктори; Кутыбаева Елизавета Дуйсенбаевна, юридик фанлар доктори; Ибрагимов Зокиржон Султонович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг Олий ўқув курслари.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2016

Норхуджаев Файзулла Рамазановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Металл қатламли композицияларни ишлаб чиқариш ва термик ишлов беришнинг назарий ва технологик асосларини яратиш», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т312.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети, 14.07.2016.T/FM.02.02.

Расмий оппонентлар: Рискулов Алимжон Ахмаджонович, техника фанлари доктори; Михридинов Рискидин Михридинович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Агрегат заводи» акционерлик жамияти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

16 noy 2016

Тураходжаев Нодир Джахонгировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):«Алюминий қотишмаларини суюқлантириш даврида сифатли структура шаклланишининг илмий-техникавий ечими», 05.02.01–Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т45.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Миллий  университети, 14.07.2016.T/FM.02.02.

Илмий маслаҳатчи: Грачёв Владимир Александрович, техника фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Расмий оппонентлар: Рискулов Алимжон Ахмаджонович, техника фанлари доктори; Михридинов Рискидин Михридинович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Фатхулла Сагдуллаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат  кончилик институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2016

Миразов Даврон Мирагзамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Дастлабки тергов идоралари фаолияти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари», 12.00.09–Жиноят процесси. Криминалистика, тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси (юридик фанлар).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /юридик фанлар номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu16.

Илмий маслаҳатчи: Пўлатов Бахтиёр Халилович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 14.07.2016.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Пулатов Юрий Сайфиевич, юридик фанлар доктори, профессор; Рахимов Йўлдош, юридик фанлар доктори, профессор; Неъматов Жасур Аминжанович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2016

Асқаров Нодирбек Ибрагимовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистон Республикасида ташқи савдо ва божхона соҳаларини уйғун бошқаришнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш», 08.00.13–Менежмент (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /иқтисодиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.I351.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат иқтисодиёт университети,14.07.2016.I.03.01.

Расмий оппонентлар: Махмудов Носиржон Махмудович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Абдурахмонов Одилжон Каландарович, иқтисодиёт фанлари доктори; Саидов Абдусобир Абдурахмонович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Олий ҳарбий божхона институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2016

Отениязов Рашид Идрисовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Табиий-техноген характердаги гидрогеологик объектларни геоахборот моделлаштириш асосида қарорлар қабул қилишни қувватловчи тизим», 05.01.04–Ҳисоблаш машиналари, мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.T166.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети ва Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.Т.29.01.

Илмий маслаҳатчи: Усманов Ришат Ниязбекович, техника фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: Хабибуллаев Иброхим Хабибуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Мухаммадиева Дилноз Тулкуновна, техника фанлари доктори, профессор; Жмудь Вадим Аркадьевич, техника фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси).

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2016

Олимов Лутфиддин Омановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Поликристалл кремний донадорликлараро чегаралари: микротузилмаси, заряд ҳолатлари ва p–n – ўтишлари», 01.04.10– Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.FM165.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти ва Самарканд давлат университети, 14.07.2016.FM/T.12.01.

Илмий маслаҳатчи: Алиев Раимжон Усманович, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Имамов Эркин Зуннунович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Дадамирзаев Мухаммаджон Ғуломқодирович, физика-математика фанлари доктори; Исмайлов Қанатбек, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 noy 2016

Юлдошев Исроил Абриевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Кристалли кремний фотоэлектрик батареялари асосида бириктирилган энергетик қурилмалар», 05.05.06– Қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /LA № 0001273/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/ В.2014.3-4Т.252.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Физика техника институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти ва Самарқанд давлат университети, 14.07.2016.FM/T.12.01.

Илмий маслаҳатчи: Турсунов Мухамад Нишанович, техника фанлари доктори.

Расмий оппонентлар: Мухаммадиев Муродулла, техника фанлари доктори, профессор; Хайриддинов Ботир Эгамбердиевич, техника фанлари доктори, профессор; Абдуқодиров Мухиддин Абдурашидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<