OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
21 noy 2015

ШАРИПОВА Висолатхон Хамзаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Шошилинч операциялар периоперацион даврида мультимодал аналгезия адекватлигини клиник-патогенетик асослаш», 14.00.37– Анестезиология ва реаниматология (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббий фанлари номзоди/

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib533

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабиров Джурабой Маъруфбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01

Расмий оппонентлар: Джонг Ку Ёнг, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ю.С. Полушин, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Т.С.Агзамходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Сеул Миллий Университети (Жанубий Корея).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик ...

25 iyun 2015

Нурмонов Сувонқул Эрхоновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Фаол водородли органик бирикмаларни каталитик виниллаш», 02.00.14–«Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т471.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Икромов Абдувахоб, техника фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Магрупов Фарход Асадуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Махсумов Абдухамид Гафурович, кимё фанлари доктори, профессор; Сайфутдинов Рамзиддин Сайфутдинович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон кимё фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Рахмонов Тойир Зойировичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Табиий газни комплекс тозалаш учун юқори самарадор ускуналарни яратиш», 02.00.08 –«Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисослиги (техника фанлари бўйича).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т271.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат  техника  университети ва Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Икромов Абдувахоб Икрамович, техника фанлари доктори, профессор; Хамидов Басит Набиевич, техника фанлари доктори, профессор; Ли Роберт Чанирович, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: И.М.Губкин номидаги Россия давлат  нефть ва газ университетининг Тошкент шаҳридаги филиали.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

25 iyun 2015

Маматов Шерзод Машрабжановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cабзавот ингредиентларини қуритиш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17– «Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/В2015.2.Т472.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги 16.07.2013.T.08.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Додаев Қучқор Одилович, техника фанлари доктори, доцент.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Маннанов Улуғбек Васикович, техника фанлари доктори, профессор; Курбанов Жамшед Мажидович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Бухоро муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

17 iyun 2015

БАЗАРОВ Соли Раҳматовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Қизилқум шароитида сур ранг қоракўл қўйларини  урчитишнинг селекцион-генетик асосларини такомиллаштириш», 06.02.01-«Қишлоқ хўжалиги ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015./В2015.2.Qx183.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Юсупов Суратбек Юнусович, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Самарқанд қишлоқ хўжалик институти ва Чорвачилик, паррандачилик ва балиқчилик илмий-тадқиқот институти, 16.07.2013.Qx/V.25.01.

Расмий оппонентлар: Х.И.Укбаев, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; М.Э.Аширов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Ш.Р.Умаров, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Шакиров Заир Саатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг Аzospirillum авлодига мансуб ассоциатив бактериялари ва ксерофит дуккакли ўсимликларининг туганак бактериялари», 03.00.04 – «Микробиология ва вирусология» ихтисослиги (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.5.В89

Диссертация бажарилган муассаса номи: Микробиология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ва Микробиология институти ҳузуридаги 16.07.2013. В.01.03 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Ходжибаева Санабар Мирзаевна, биология фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Юнусханов Шавкат, биология фанлари доктори, профессор; Ахмедова Захро Рахматовна, биология фанлари доктори, профессор; Исмаилов Зафар Файзуллаевич, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўсимлик ва ҳайвонат олами генофонди институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Сейтназаров Атаназар Рейпназаровичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст навли фосфоритларни кимёвий ва механокимёвий фаоллаштириш усуллари билан бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – «Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техник фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т281.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Беглов Борис Михайлович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Сайдахрал, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Исмоилов Насрулла Патхуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Жуманиязов Махсуд Жаббиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзоғирнефтгазкимёлойиҳа» институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Эшметов Иззат Дўсимбатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон кўмирлари сувли дисперсиялари асосида янги турдаги ёқилғи яратиш технологияси», 02.00.11–«Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т17.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич кимё фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Аминов Собир Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

МАХКАМОВ Отабек Мухтаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Солиқ ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари», 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu11.

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 31 октябрь, LA 0001089.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Зуфаров Рустам Ахмедович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 16.07.2013.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Р.Кабулов, юридик фанлар доктори, профессор; А.Г.Закирова, юридик фанлар доктори, профессор; А.А.Мирзаев, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

09 iyun 2015

ТЕШАЕВ Фатулло Жўрақуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Турли агротадбирларнинг ғўза навлари дефолиацияси самарадорлигига таъсири», 06.01.08  «Ўсимликшунослик», (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома LA № 0001493/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx132.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Ренат Саидович,  қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/В.24.01

Расмий оппонентлар: И.Раҳматов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори; Ф.Ҳ.Ҳошимов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; О.Ибрагимов қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<