OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
03 may 2016

Семенов Денис Ивановичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри:«Суюқликларда тартиб параметрининг флуктуациялар динамикаси ҳамда уларнинг оптик ва акустик ҳодисаларда намоён бўлиши», 01.04.05 – «Оптика» ихтисослиги (физика-математика фанлари). Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: физика-математика фанлари номзоди.

Диссертация мавзуси  рўйхатга олинган рақам: 28.04.2016/B2016.2.FM85.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Физика-техника институти, Ион-плазма ва лазер технологиялари институти ва Самарқанд давлат университети ҳузуридаги 16.07.2013.FM/T.12.01 рақамли илмий кенгаш

Илмий маслаҳатчи: Сабиров Леонард Мухамеджанович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Коххаров Абдумуталиб Мамажонович, физика-математика фанлари доктори; Азаматов Зокиржон Тохирович, физика-математика фанлари доктори; Астанов Салих Хусенович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

29 apr 2016

Шорустамов Мухаммад Тоджалиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳакида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Чаноқ косачаси шикастлари ва асоратларини даволаш усулларини такомиллаштириш», 14.00.22 – Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педогагик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани  ҳақида маълуот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Дисертация мавзуси рўйхатга олинган ракам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib252

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Каримов Муродулла Юлдашевич, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: академик В.Воҳидов номидаги Республика ихтисослаштирилган хирургия маркази ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.20.01.

Расмий оппонентлар Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Лазарев Анатолий Фёдорович, тиббёт фанлари доктори, профессор; Джураев Ахрор Махмудович, тиббёт фанлари доктори, профессор; Золотова Наталья Николаевна, тиббёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот номи: академик Г.А.Илизаров номидаги «Травматология ва ортапедия тикланиши»  Россия илмий маркази.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

29 apr 2016

Исмаилов Алишер Агзамовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистон Республикаси пул тизимини мустаҳкамлашнинг назарий-услубий асосларини такомиллаштириш» 08.00.07-Молия. Бухгалтерия ҳисоби (иқтисодиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: гувоҳнома LA № 0000299.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.I136.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Т.И. Бобакулов, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси, Тошкент Ирригация ва мелиорация институти ва Тошкент Молия институти, 16.07.2013.I.31.01.

Расмий оппонентлар: О.К. Иминов, иқтисод фанлари доктори, профессор; Ф.И. Мирзаев, иқтисод  фанлари доктори; А.У. Бурханов, иқтисод фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 apr 2016

Усманова Дурдона Джурабаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифрлари: «Мия сурункали ишемияси патогенезининг нейротрофик механизмлари ва клиник-иммунологик, гемодинамик хусусиятлари». 14.00.13 – неврология; 14.00.25 – клиник-лаборатор ва функционал диагностика (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib55.

Илмий маслаҳатчиларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Маджидова Якутхон Набиевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК раками: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 16.07.2013.Tib.19.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: ЛипатоваЛюдмила Валентиновна, тиббиёт фанлари доктори; Рахимбаева Гульнора Саттаровна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Хайбуллина Зарина Руслановна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: И. П. Павлов номидаги Санкт-Петербург давлат тиббиёт университети (Россия Федерацияси).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 apr 2016

Кулманова Муножат Усмановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Сальмонеллез инфекцияси ва сурункали гепатитда ошқозон ва ичак шиллиқ қаватининг ҳимоя-тўсиқ функциясида апоптоз омилларининг аҳамияти», 03.00.01 – Биокимё (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib152.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.03.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Хосе Мариа Пейнадо Херерос, тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Арипов Абдумалик Нигматович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Парпиева Наргиза Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Чэнду Биология институти табиий ва клиник тиббиёт лабораторияси, Хитой Фанлар академияси (Хитой).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

25 apr 2016

Ирсалиева Фатима Хуснутдиновнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ўзбекистонда махсус иммунотерапияни респираторли аллергозларда оптималлаштиришнинг замонавий жиҳатлари», 14.00.36 – аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Тib527.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Азадбек Ахмедович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Тошкент тиббиёт академияси

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Иммунология институти ва Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Тib.16.01.

Расмий оппонентларнинг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Жаннат Бахытовна Испаева тиббиёт фанлари доктори, профессор; Сраджеддин Бабаходжаев, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шухрат Худайбердиевич Зиядуллаев, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Россия Федерал тиббий-биологик агентлиги «Иммунология институти» Давлат илмий маркази (Москва, Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

22 apr 2016

Хамидова Гулозод Махсутовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Юрак қон-томир тизими ҳолатига радиочастота диапазонидаги электромагнит нурларнинг таъсири (клиник -экспериментал тадқиқот)», 14.00.05 – ички касалликлар (тиббиёт фанлари)

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib26

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Каюмов Улуғбек Каримович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.02.

Расмий оппонентлар: Ан Янг Кен тиббиёт фанлари доктори, профессор;  Гариб Фируз Юсупович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Захидова Машкура Зияматовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия)

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 apr 2016

Ходжаева Ирода Ахматходжаевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «3d–металлар биокомплекси асосида олинадиган дори препаратларининг таркиби ва технологиясини ишлаб чиқиш», 15.00.01–Дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш (фармацевтика фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома. LA №0004009/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.Far27.

Илмий маслаҳатчи: Назарова Зарифа Алимджановна, фармацевтика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент фармацевтика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент фармацевтика институти, 16.07.2013.Far.21.01.

Расмий оппенентлар: Дусматов Азиз Файзаматович, фармацевтика фанлари доктори; Сагдуллаев Баходир Тахирович, техника фанлари доктори; Исмаилова Мохинур Гафуровна, фармацевтика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

19 apr 2016

Эгамбердиев Шароф Шухратовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Ўзбекистонда ғўзани зарарлантирувчи Fusarium туркумидаги патогенларнинг молекуляр идентификацияси ва тавсифи», 03.00.14–Геномика, протеомика ва биоинформатика (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.B49.

Илмий маслаҳатчи: Абдураҳмонов Иброҳим Юлчиевич, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Геномика ва биоинформатика маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди институти, Ўзбекистон Миллий университети, Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти, 16.07.2013.В.15.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппенентлар: Марупов Аббосхон, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Давронов Қаҳрамон, биология фанлари доктори, профессор; Кадырова Дильбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот номи: Микробиология институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

19 apr 2016

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Юқори лаб ва танглайнинг туғма кемтикларида альвеоляр ўсиқ пластикасини такомиллаштириш», 14.00.21–стоматология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: катта илмий ходим изланувчи.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.5.Tib451.

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвониДусмухамедов Махмуд Закирович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 16.07.2013.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Jin Young Choi, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Мамедов Адиль Аскерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: Шимолий Каролина университети (АҚШ).

Диссертация йўналиши (назарий ёки амалий аҳамиятга молик): амалий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<