OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
12 iyun 2015

Сейтназаров Атаназар Рейпназаровичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Паст навли фосфоритларни кимёвий ва механокимёвий фаоллаштириш усуллари билан бирламчи фосфорли ва комплекс ўғитлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш», 02.00.13 – «Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техник фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т281.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Беглов Борис Михайлович, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги.

Расмий оппонентлар: Тухтаев Сайдахрал, техника фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Исмоилов Насрулла Патхуллаевич, техника фанлари доктори, профессор; Жуманиязов Махсуд Жаббиевич, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: «Ўзоғирнефтгазкимёлойиҳа» институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

Эшметов Иззат Дўсимбатовичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон кўмирлари сувли дисперсиялари асосида янги турдаги ёқилғи яратиш технологияси», 02.00.11–«Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчилар институтини тамомлаган/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.Т17.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Умумий ва ноорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети қошидаги Полимерлар кимёси ва физикаси институти илмий-тадқиқот маркази, Тошкент кимё-технология институти ва Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги 16.07.2013.K/T.14.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Агзамходжаев Анварходжа Атаходжаевич кимё фанлари доктори, профессор.

Расмий оппонентлар: Салимов Зокиржан, техника фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси академиги; Аминов Собир Нигматович, кимё фанлари доктори, профессор; Абдурахимов Саидакбар Абдурахманович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

12 iyun 2015

МАХКАМОВ Отабек Мухтаровичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Солиқ ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлашнинг жиноят-ҳуқуқий ва криминологик жиҳатлари», 12.00.08 – Жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи (юридик фанлар).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/B2014.3-4.Yu11.

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: 2013 йил 31 октябрь, LA 0001089.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Зуфаров Рустам Ахмедович, юридик фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат юридик университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат юридик университети, 16.07.2013.Yu.26.01.

Расмий оппонентлар: Р.Кабулов, юридик фанлар доктори, профессор; А.Г.Закирова, юридик фанлар доктори, профессор; А.А.Мирзаев, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот: Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

09 iyun 2015

ТЕШАЕВ Фатулло Жўрақуловичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Турли агротадбирларнинг ғўза навлари дефолиацияси самарадорлигига таъсири», 06.01.08  «Ўсимликшунослик», (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /Гувоҳнома LA № 0001493/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Qx132.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Назаров Ренат Саидович,  қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/В.24.01

Расмий оппонентлар: И.Раҳматов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори; Ф.Ҳ.Ҳошимов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; О.Ибрагимов қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

09 iyun 2015

АБДУАЛИМОВ Шухрат Хамадуллаевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Ғўза ва кузги буғдойда ўсишни созловчи моддаларни қўллашнинг самарадорлигини баҳолаш», 06.01.08 – «Ўсимликшунослик» (қишлоқ хўжалик фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /қишлоқ хўжалик фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/b2014.5.Qx128.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Раҳмонқулов Саидакбар Раҳмонқуловичбиология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ва Андижон қишлоқ хўжалик институти, 16.07.2013.Qx/b.24.01.

Расмий оппонентлар: Т.Э.Останақулов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Х.Н.Атабаева, қишлоқ хўжалик фанлари доктори, профессор; Н.Ўразматов, қишлоқ хўжалик фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

08 iyun 2015

МУХАМЕДОВА Дилбар Гафурджановнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Таълим менежерини инновацион фаолиятга тайёрлашнинг ижтимоий-психологик технологияларини такомиллаштириш», 19.00.05 – ижтимоий психология. Этнопсихология (психология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.3-4.P13

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /психология фанлари номзоди/.

Илмий  маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Шоумаров Ғайрат Баҳромович, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат педагогика университети ҳузуридаги бир марталик илмий кенгаш

Расмий оппонентлар: Нишонова Замира Таскараевна, психология фанлари доктори, профессор, Бекмуродов Мансур Бобомуродович, социология фанлари доктори, профессор Туленова Карима Жандаровна фалсафа фанлари доктори, профессор

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

05 iyun 2015

АБДУВАЛИЕВ Абдуқаххор Абдулхаиевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Бозор иқтисодиёти шароитида Ўзбекистон Республикасининг стандартлаштириш, ўлчаш ягоналигини таъминлаш ва мувофиқлаш тизимларини такомиллаштириш», 05.02.04 – стандартлаштириш ва маҳсулотлар сифатини бошқариш, 05.03.01 – асбоблар. Ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича) (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.Т321.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: -

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги, Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Расмий оппонентлар: У.Т.Мухамедханов, техника фанлари доктори, профессор; П.М.Матякубова, техника фанлари доктори; Б.М.Ахмедов, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент кимё-технология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

04 iyun 2015

СМАНОВА Зулайхо Асаналиевнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Иммобилланган органик реагентлар ва уларнинг оғир заҳарли металларни аниқлашдаги аналитик қўлланиши», 02.00.02–аналитик кимё (кимё фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /кимё фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.К57.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети. 16.07.2013.К.01.02.

Расмий оппонентлар: кимё фанлари доктори, профессор Э.Абдурахманов; кимё фанлари доктори, профессор А.А.Шабилалов;  кимё фанлари доктори Б.Н.Бабаев.

Етакчи ташкилот: Умумий ва ноорганик кимё институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик.

04 iyun 2015

БАБОМУРАДОВ Озод Жўраевичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Суст шаклланган жараён ва объектларни мақсадли мониторингида маълумотларни интеллектуал таҳлиллаш усуллари ва модификацияланган алгоритмларини ишлаб чиқиш», 05.01.02- Тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 12.05.2015/B2015.1.T465

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Бекмуратов Тулкун Файзиевич, техника фанлари доктори, профессор, ЎзР ФА академиги.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети ҳузуридаги Дастурий маҳсулотлар ва аппарат-дастурий мажмуалар яратиш маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, Ўзбекистон Миллий университети, 16.07.2013.Т/FM.29.01.

Расмий оппонентлар:  техника фанлари доктори, профессор М.А.Рахматуллаев, техника фанлари доктори, профессор Х.З.Игамбердиев, техника фанлари доктори, профессор Ш.Х.Рахимов.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

03 iyun 2015

ИСАҚОВ Абдусаид Жалиловичнинг докторлик диссертация ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри: «Агросаноат комплексини қайта ташкил этиш шароитида энергетик сервис», 05.05.07- Қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар (техника фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /техника фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5Т334.

Илмий маслаҳатчининг Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони: Муратов Хаким Махмудович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва мелиорация институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети ва Ўзбекистон Республикаси ФА Энергетика ва автоматика институти, 16.07.2013.Т.02.01.

Расмий оппонентлар:   А.Мухаммадиев, техника фанлари доктори, профессор; Т.С.Камалов, техника фанлари доктори, профессор; А.Юсубалиев, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<