OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar
 
17 sen 2018

Нишонов Шерзоджон Жуманазаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «153Sm радиоизотопи ва унинг доривор шаклини олиш», 01.04.01–Экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Т493.

Илмий раҳбар: Хужаев Саидахмад, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти қошидаги «Радиопрепарат» давлат корхонаси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01 бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Олимов Косим, физика-математика фанлари доктори, профессор; Сманова Зулайхо Асаналиевна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

15 sen 2018

Махамадаминова Шоира Абдувалиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи):  «Болалар ҳиқилдоқ папилломатозининг клиник-функционал тавсифи, ташхислаш ва даволаш самарадорлигини ошириш», 14.00.04–Оториноларингология, 14.00.36–Аллергология ва иммунология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.DSc/Tib190.

Илмий маслаҳатчилар: Абдуллаева Нигора Нусратовна, тиббиёт фанлари доктори, доцент; Исмаилова Адолат Абдурахимовна, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01 (бир марталик илмий кенгаш).

Расмий оппонентлар: Тулебаев Раис Кажкенович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Қозоғистон Республикаси ФА академиги; Арипова Тамарахон Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор, академик; Карабаев Хуррам Эсамкулович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Австрия Хиетцинг госпитали, Австрия (Krfnktnhaus Hietzing, Austria).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2018

Эшанкулов Бобомурод Иноятовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ғарбий Тянь-Шаннинг тоғ олди лалмикор ерларида хандон пистани саноат плантацияларида ўстириш технологиясини такомиллаштириш», 06.03.01–Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Qx174.

Илмий раҳбар: Чернова Галина Михайловна, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Қайимов Абдухалил, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор; Толипов Хожимурод Миразимович, биология фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Академик М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2018

Чоршанбиев Фарход Махматмуродовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Зирк (Berberis L.) ўсимлигини биоэкологияси ва уни кўпайтириш технологияси», 06.03.01–Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Qx195.

Илмий раҳбар: Қайимов Абдихалил, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат аграр университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Каримов Фарход Исамиддинович, биология фанлари доктори, доцент; Файзиев Жамолиддин Носирович, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2018

Жураев Жавлон Мирзатиллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қрим ва оддий қарағай кўчатларини ўстиришда оргоно-минерал ўғитларни қўллаш», 06.03.01–Ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонлари барпо этиш (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Qx117.

Илмий раҳбар: Кожахметов Советбек Кожахметович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Бердиев Эркин Турдалиевич, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, доцент; Боиров Абдунаби Жураевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Академик М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 sen 2018

Ирматова Замира Бахтиёровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тўқимачилик корхоналари меҳнат ресурсларидан самарали фойдаланишда бошқарув таҳлили усулларини такомиллаштириш», 08.00.08–Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Iqt613.

Илмий раҳбар: Хасанов Баходир Акрамович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти,  DSc.27.06.2017. I.17.01.

Расмий оппонентлар: Пардаев Мамаюнус Қаршибоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Дустмуратов Режапбой Давлетбоевич, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2018

Рустамий Салимахон Алийбег қизининг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўрта асрлар ислом балоғат илмида тилшуносликка оид қарашлар”, 24.00.04–Шарқ мумтоз адабиёти ва манбашунослиги ихтисослиги (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: D2018.3.DSc/Fil.39/

Илмий маслаҳатчи: Ибрагимов Нематулла, филология фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон халқаро ислом академияси, DSc.26.04.2018.Isl.Tar/F/Fil.57.01.

Расмий оппонентлар: Исломов Зоҳид Маҳмудович, филология фанлари доктори, профессор; Дадабоев Ҳамидулла Арипович, филология фанлари доктори, профессор; Ходжаева Раъно Умаровна, филология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2018

Мирзаев Ғулом Ризоқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон Республикаси ва Туркманистон ҳамкорлик алоқаларининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В.2017.2.PhD/Tar139.

Илмий раҳбар: Нуриддинов Эркин Зуҳриддинович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Рахимов Мирзохид Акрамович, тарих фанлари доктори, профессор; Қирғизбоев Абдуғаппор Каримжонович, тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

13 sen 2018

Абдуллаев Анвар Атамуратовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Амударё бўлимида  сиёсий-маъмурий бошқарув ва суд-ҳуқуқ тизимидаги ўзгаришлар”  (1873–1924 йй.), 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tar134.

Илмий раҳбар: Зияева Доно Хамидовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти, DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Расулов Абдулла Нуритдинович, тарих фанлари доктори, профессор. Джумашев Асқар Мамбетович, тарих фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент давлат шарқшунослик институти...

10 sen 2018

Ташпулатов Саъдулла Мамаражабовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ногейзенберг моделларида икки магнонли система энергия операторининг спектрал хоссалари», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/FM56.

Илмий маслаҳатчи: Расулова Мухайё Юнусовна, физика-математика фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ядро физикаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Лакаев Саидахмат Норжигитович, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик; Ғанихўжаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори, профессор; Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Россия ФА  В. А. Стеклов номидаги Математика институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

>>
бесплатно фильмы скачать без регистрации и скачать dle
<<