OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Вафаев Ойбек Шукурлаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни
 
21 iyul 2017

Вафаев Ойбек Шукурлаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Вафаев Ойбек Шукурлаевичнинг

диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри(илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Янги самарали депрессор присадкаларни синтез қилишнинг илмий асосларини яратиш ва уларни  нефть маҳсулотлари хусусиятларини модификациялашда қўллаш», 02.00.14–Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Т29.

Илмий раҳбар: Таджиходжаев Зокирходжа Абдусаттарович, техника фанлари доктори, профессор.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.T.04.01.

II. Тадқиқотнинг мақсади: иккиламчи полиэтилентерефталат ва кўп атомли спиртлар асосида дизель ёқилғилари учун депрессор қўшимчаларни олиш технологиясини яратишдан иборатдир.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

иккиламчи полиэтилентерефталат ва кўп атомли спиртлар асосида гидроксил сақловчи полиэфирлар ва уларга ёғ кислоталари таъсирида мураккаб эфир боғлари ва узун углеводород радикали С1218 мавжуд бўлган олигомерлар олишнингикки босқичли усули яратилган;

олинган олигомерларни синтез жараёнига таъсир этувчи факторларининг (ҳарорат, концентрация, давомийлиги, моддалар табиати) оптимал технологик шароитларианиқланган;

яратилган депрессор қўшимчаларнинг дизель ёқилғиси қотиш ҳарорати – минус -100С дан минус -35 0С гачаошиши асосланган;

иккиламчи полиэтилентерефталат ва кўп атомли спиртлар асосида депрессор қўшимчалар олиш технологияси ишлаб чиқилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Янги самарали депрессор присадкаларни синтез қилишнинг илмий асосларини яратиш ва уларни  нефть маҳсулотлари хусусиятларини модификациялашда қўллаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

иккиламчи полиэтилентерефталат ва кўп атомли спиртлар асосида дизель ёқилғилари учун депрессор қўшимчалар олиштехнологияси «Ўзавтосаноат» АК тизимига, жумладан «Махсус-юктранс» МЧЖамалиётига жорий этилган («Ўзавтосаноат» АКнинг 2017 йил 19 июлдаги09/02-25-2363-сонмаълумотномаси). Натижада депрессор қўшимчаларни дизель ёқилғиларига жойида қўшиш технологияси ҳар бир тонна  маҳсулот таннархини 21% арзонлаштириш имконини берган;

ишлаб чиқилган депрессор қўшимчага «Ўзстандарт» агентлиги Республика синов ва сертификатлаштириш маркази давлат корхонасининг хулосаси асосида (19.10.2012 й.; №13-2724)  ТИФ ТН бўйича 3811 29 000 0 рақамли код берилган (Республика синов ва сертификатлаштириш маркази давлат корхонасининг 2012 йил 19 октябрдаги 13/1249-18-10-12-сон маълумотномаси).Депрессор қўшимчанинг ТИФ ТНга киритилиши унинг халқаро миқёсдаги иқтисодий ва илмий-техникавий муносабатларни тартибга солиш имконини берди.

V. Ихтирога патенти. «Депрессор қўшимчаларни олиш усули»га берилган ихтиро патентига (№ IAP 05151-2015 й.) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 1 июлдаги 02-08/1682-сон хулосаси берилган.