OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Балтабаев Улуғбек Нарбаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни
 
20 iyul 2017

Балтабаев Улуғбек Нарбаевичнинг диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Балтабаев Улуғбек Нарбаевичнинг

диссертация ҳимоясисиз ихтиро патенти асосида

фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Омихта ем ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/T5.

Илмий раҳбар: Турсунходжаев Пўлат Мухамедович, техника фанлари доктори, профессор.

Илмий-тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

II.Тадқиқотнинг мақсади: озиқ-овқат саноати чиқиндилари асосида йирик шохли қорамоллар учун омихта ем таркибини яратиш ва олиш технологиясини такомиллаштиришдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

озиқ-овқат саноати чиқиндиларининг физик-кимёвий хоссалари ва биологик фаоллиги асосида йирик шохли қорамоллар учун омихта емнинг оптимал таркиби ишлаб чиқилган;

йирик шохли қорамоллар учун озуқавий ва микроминерал қимматлилик нормасини сақлаган ҳолда омихта ем сарф-харажатларининг пасайтирилиши асосланган;

арпа дони ресурслари тежалган, омихта емнинг микробиологик сифати оширилган ва иккиламчи ресурслардан фойдаланиш ҳисобига экологик ҳолатни яхшиланишининг ва чорвачилик маҳсулотларининг миқдори, сифати, хавфсизлигини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган;

йирик шохли қорамоллар учун таркибида 75 озуқа бирлиги, 14-14,5% хом протеин, 10,0-13,5% хом клетчатка, 4,0-4,7% хом ёғ, 3,8-4,1% пектин моддаси бўлган ем тайёрлаш имконини берувчи технологик жараён такомиллаштирилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

йирик шохли қорамоллар учун омихта ем ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

донни қабул қилиш, ун ёрма корхоналари ва уруғ тозалаш цехларидан олинадиган оралиқ маҳсулотларини майдалаб, уларга ембоп дон ва минерал компонентлар ва озиқ-овқат саноати чиқиндилари асосида йирик шохли қорамоллар учун таркибида оқсил витаминлар миқдори ва тўйимлилиги меъёрда бўлган омихта ем олиш технологиясига техник шарт олинган (Tsh-8-95: 2012. «Ўздонмаҳсулот» АК). Мазкур техник шарт маҳсулотнинг сифати ва технологик жараённи назорат қилишга имкон беради;

озиқ-овқат саноати чиқиндилари асосида йирик шохли қорамоллар учун омихта ем таркиби ва олиш технологияси «Ўздонмаҳсулот» АК тизимидаги корхоналарга татбиқ этилган («Ўздонмаҳсулот» АКнинг 2017 йил 15 июлдаги 6-1-2/306-1274-сон маълумотномаси). Натижада корхоналарнинг технологик линиясини ихчамлаштиришга ва ҳар бир тонна маҳсулот таннархини 12% арзонлаштириш имконини берган.

V. Ихтирога патенти: «Йирик шохли қорамоллар учун ем», № IAP 04994-2014 й. Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2017 йил 7 июлдаги
02-11/1744-сон хулосаси.