OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Вохидов Улуғбек Нуридиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
26 yan 2017

Вохидов Улуғбек Нуридиновичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Вохидов Улуғбек Нуридиновичнинг

докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сурункали полипозли риносинуситларнинг клиник-иммунологик хусусиятлари ва уларни даволаш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /катта илмий ходим-изланувчи/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.11.2016/В2016.4.Tib20.

Илмий маслаҳатчи: Хасанов Улуғбек Саидакрамович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Kwang Hyun Kim, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Рязанцев Сергей Валентинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Хитцинг госпитали ва Розенхюгель неврологик маркази (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: сурункали полипозли риносинусит турли кўринишларининг клиник-иммунологик хусусиятларини аниқлаш ва қайталанишини камайтиришга қаратилган даволаш тактикасини ишлаб чиқишдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

полипозли тўқиманинг «эозинофилли» ва «нейтрофилли» полип турларига патоморфологик бўлиниши исботланган ҳамда уларнинг маҳаллий популяция шароитида тарқалиш даражаси аниқланган;

полипнинг эозинофиллиги ва нейтрофиллигига кўра касалликнинг кечиши ва қайталаниш сабаблари аниқланган;

«эозинофилли» полипозли риносинуситда табиий киллер­лар, аллергизация, апоптоз, IL-4, IgE миқдорини ишончли ошиши ҳамда иммунтанқислик ҳолатининг юз бериши, «нейтрофилли» полипозли риносинуситда эса IgA ва IL-8 миқдорининг ортиши исботланган;

полипозли тўқимада «ўсиш майдонлари»нинг мавжудлиги, касаллик кечишида ҳужайра ва гуморал омилларнинг юқори таъсири ҳамда бурун шиллиқ пардаси табиий ҳолатининг қайта тикланмайдиган даражада ўзгариб кетиши аниқланган;

сўровнома ўтказиш орқали касалликнинг енгил, ўрта ва оғир даражалари аниқланган ҳамда касалликнинг даражасига қараб интраназал кортикостериод, макролид ва иммуномодулятор дори воситаларининг қўлланилиши асосланган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Сурункали полипозли риносинуситни ташхислаш ва даволаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

сурункали полипозли риносинуситли беморларни даволаш усулини такомиллаштириш бўйича Интеллектуал мулк агентлигининг «Сурункали полипозли риносинуситнинг турли кўринишларини даволаш усули»га ихтиро патенти олинган (№IAP 20140257; 29.11.2016). Даволаш чора-тадбирлари сурункали полипозли риносинусит билан касалланган беморларнинг шифохонада даволаниш муддатини ўртача 2,5 ўрин кунга қисқаришига олиб келди ҳамда қайталанишлар сонининг 3–4 мартага камайтириш имконини берди;

сурункали полипозли риносинуситли беморларни даволаш самарадорлигини ошириш бўйича «Сурункали полипозли риносинусит: этиопатогенез, клиника ва даволаш» номли услубий қўлланма тасдиқланган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2016 йил 27 декабрдаги 8H-р/202-сон маълумотномаси). Мазкур услубий қўлланма беморларда сурункали полипозли риносинуситни ташхислаш ва даволаш самарадорлигини оширишга имкон беради;

сурункали полипозли риносинусит билан касалланган беморларни  ташхислаш ва даволаш бўйича олинган илмий натижалар соғлиқни сақлаш амалиётига, жумладан Бухоро кўп тармоқли тиббиёт маркази, 1-Бухоро темир йўл шифохонаси амалиётига татбиқ қилинган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2015 йил 20 февралдаги 8Н-д/13-сон маълумотномаси). Ишлаб чиқилган ташхислаш ва даволаш алгоритмлари асосида  сурункали полипозли риносинусит билан оғриган беморларнинг ҳаёт сифатини 35% га яхшилаб, ижобий терапевтик самарага эришилган.