OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Хайдарова Гавхар Саидахматовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
20 dek 2016

Хайдарова Гавхар Саидахматовнанинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Хайдарова Гавхар Саидахматовнанинг

докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Сенсоневрал эшитиш заифлиги бўлган болаларда қиёсий ташхислаш мезонлари ва реабилитация усулларини ишлаб чиқиш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /тиббиёт фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/Б2014.3-4.Tib178.

Илмий маслаҳатчи: Маткулиев Хайитбой Маткулиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, 14.07.2016.Tib.17.01.

Расмий оппонентлар: Min Hyun Park, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Диаб Хассан Мохамад Али, тиббиёт фанлари доктори; Арифов Сайфиддин Саидазимович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Вена тиббиёт университети (Австрия).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: турли генезли сенсоневрал эшитиш заифлиги мавжуд болаларда клиник-аудиологик хусусиятларни аниқлаш ҳамда беморни юритиш тактикаси ва реабилитация усулларини такомиллаштиришдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги: 

вақтидан олдин туғилган болаларда туғилиш пайтига келиб эшитиш тизимининг периферик қисми етилмаганлиги, шунингдек кўп сонли патологик омилларнинг бир вақтнинг ўзида таъсир кўрсатиши асосланган;

эшитиш нейропатияси мавжуд болаларда эшитиш функциясининг ажралиб турувчи ўзига хос хусусиятлари эшитиш бўсағаларининг 4 дан 2-даражагача пасайиши ва 10–18 ойлик болаларда товушларга нисбатан хулқ-атвор реакцияларининг яхшиланишидан иборатлиги аниқланган;

марказий асаб тизимининг постгипоксик шикастланиши мавжуд болаларда эшитиш қобилияти бузилишларининг клиник белгилари гипоксиянинг оғирлик даражасига боғлиқлиги исботланган;

қисқа латент эшитиш потенциаллари таркибий қисмларининг бузилишлари болалар мия фалажи этиологик омилларига боғлиқ эмаслиги аниқланган;

эшитиш нейропатияси, болалар мия фалажи ва марказий асаб тизими   гипоксиясидан кейинги жароҳатланишда дифференциал-ташхис кўрсаткичлар аниқланган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Услубий қўлланма асосида болаларда эшитиш қобилияти бузилишини эрта аниқлаш алгоритми ва даволаш тактикаси, шунингдек эшитиш ва нутқий бузилишларга эга болалар учун тузатиш-ривожлантириш дастурлари ишлаб чиқилган ва Тошкент тиббиёт академияси 2-клиникаси, 102 ва 106-Қулоғи яхши эшитмайдиган болалар учун ихтисослашган мактаб-интернатининг амалий фаолиятига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 2016 йил 30 майдаги 8H-g/42-сон маълумотномаси). Олинган илмий натижалар эшитиш қобилияти бузилган болаларда хавфли омилларни аниқлашга йўналтирилган ва болаларда эшитиш қобилияти бузилишини эрта аниқлаш имкониятини яратган.