OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Ибрагимов Фазил Ахмедовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
23 noy 2016

Ибрагимов Фазил Ахмедовичнинг докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Ибрагимов Фазил Ахмедовичнинг

докторлик диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи): «Онкологик касалликларни даволашда соядан олинган оқсил препаратининг биологик фаоллиги», 02.00.10–Биоорганик кимё (биология фанлари).

Талабгорнинг илмий ва илмий-педагогик фаолият олиб боришга лаёқати бўйича тест синовидан ўтгани ҳақида маълумот: /биология фанлари номзоди/.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: 30.09.2014/В2014.5.В68.

Илмий маслаҳатчи: Кадырова Дильбар Абдуллаевна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Биоорганик кимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Биоорганик кимё институти, Ўзбекистон Миллий университети, 14.07.2016.K/В/T.13.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Саитмуратова Огульджан Худайбергеновна, биология фанлари доктори, доцент; Бугланов Анатолий Аюшевич, биология фанлари доктори; Гафур-Ахунов Мирза Аллаярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Иммунология институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: соядан оқсил комплекси ажратиш, унинг физик-кимёвий, фармако-токсикологик тавсифлари, саратонга қарши фаоллигини ўсманинг ҳар хил турларида in vivo, биопсия материалида кўкрак бези, эндометрия ва йўғон ичак саратонини in vitro аниқлашдан иборат.

III. Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

соядан оқсил комплекси ажратиб олинган ва унинг физик-кимёвий, фармакологик ҳамда токсикологик хоссалари аниқланган;

оқсил 12,7-79,0 кДа молекуляр массага эга полипептидлар комплексидан таркиб топганлиги,
pI -4,1; 4,2; 4,5 ва 4,7 лардаги изоэлектрик нуқтага эгалиги исботланган;

масс-спектрометрия усули билан оқсил комплексида протеазалар Кунитц ингибитори аниқланган;

оқсил комплексининг in vitro ва in vivo шароитларида хафвли ўсмага, шамоллашга қарши фаоллиги ҳамда иммунмодулловчи ва антиканцероген хоссалари аниқланган,

соя дуккакларидан олинган полипептидлар комплекси асосида «Биокор-0,2г» препарати яратилган ва унинг таблетка кўринишидаги дори шакли ишлаб чиқилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши:

Маҳаллий ўсимлик хомашёси асосида саратонга қарши дори воситаларини яратиш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

соя кунжарасидан саратонга қарши фаолликка эга оқсил ва уни ажратиш усулига Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган (IAP 04501, 2012). Илмий тадқиқот натижасида онкологик касалликларни даволаш учун «Биокор-0,2г» таблетка дори шакли ишлаб чиқиш имконини берди;

соядан ажратилган ўсмага қарши фаолликка эга оқсил комлекси бўйича натижалар EMBL p86527 маълумотлар базасида рўйхатдан ўтказилган (http://www.ebi.ac.uk). «Биокор-0,2г» препарати АКАТОЛ, АКАТОН, меланома В-16 ва Саркома 180 каби пайвандланган ўсма штаммларида ўсмага қарши фаоллик намоён қилган ва саратон тўқимасининг ўсишини секинлаштирган. «Биокор-0,2г» препарати 5-фторурацил берилган ўсма-ташувчи ҳайвонлар иммун тизимининг қайта тикланишига ёрдам бериши, ўсмага қарши препаратларнинг даволовчи таъсирини яхшилаши ва ўсма-ташувчи ҳайвонлар иммунитетини ошириши тасдиқланган. Тадқиқот натижалари ўсимлик оқсиллари асосида онкологик  касалликларни  даволашда янги йўналишга ва самарали  доривор воситалар яратиш имконини беради.