OAK sayti » Himoya haqida e'lonlar » Исмагилов Дамир Кангановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон
 
02 iyun 2018

Исмагилов Дамир Кангановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Исмагилов Дамир Кангановичнинг

фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

 

I. Умумий маълумотлар.

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Спортга йўналтирилган жисмоний тарбия асосида талабаларни жисмоний такомиллаштиришни оптималлаштириш методларини ишлаб чиқиш”, 13.00.04–Жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Ped83.

Илмий раҳбар: Кошбахтиев Ильдар Ахмедович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти, DSc.27.06.2017.Ped.28.01.

Расмий оппонентлар: Югай Лев Павлович, физика-математика фанлари доктори, профессор, Исеев Шамил Тагирович, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик.

II. Тадқиқотнинг мақсади: спортга йўналтирилган жисмоний тарбия асосида талабарни жисмоний такомиллаштиришни оптималлаштириш методларини ишлаб чиқишдан иборат.

III.Тадқиқотнинг илмий янгилиги:

талабаларнинг жисмоний тарбия машғулотларида мини-футболни қўллаш тузилмаси такомиллаштирилган;

мини-футбол асосида талабаларнинг жисмоний ривожланиши ва жисмоний тайёргарлигини ўз ичига олган спортга йўналтирилган жисмоний тарбия самарадорлиги асосланган;

ишлаб чиқилган модуллар асосида мини-футбол бўйича машғулотларнинг тажрибада асосланган ўқув дастурининг (I модул индивидуал тактик ҳаракат­ларни ўргатиш ва такомиллаштириш, II модул ўқув ва ўртоқлик ўйинлари, III модул махсус машқлар, мустақил машғулотлар) самарадорлиги тажрибада асосланган;

мини-футбол амалий машғулотлари орқали талабаларнинг жисмоний тайёргарлигини ошириш методи вазиятли – ўйин майдонида вазиятни яратувчи шарт-шароитлар ва ҳолат уйғунлиги ҳамда ўқитувчи-талабанинг ахборот-коммуникацион – бевосита мулоқот ва ахборот алмашиш жараёни каби усуллар билан такомиллаштирилган.

IV. Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.

Спортга йўналтирилган жисмоний тарбия асосида талабаларни жисмоний такомиллаштиришни оптималлаштириш методларини ишлаб чиқиш бўйича назарий-методологик ва амалий таклифлар асосида:

жисмоний тарбияга ихтисослашмаган олий ўқув юрти талабаларининг мини-футбол асосида спортга йўналтирилган жисмоний тарбияси жараёнида қўлланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 29 январдаги 89-03-320-сон маълумотномаси). Натижада талабаларнинг тезлик-куч сифатлари 10%га, ўйин фаолияти 10,7%га, куч сифати  7%га ошишига хизмат қилган;

жисмоний тарбияга ихтисослашмаган олий ўқув юртлари талабаларининг жисмоний тарбия жараёнига татбиқ этилган (“Футбол назарияси ва услубияти” дарслиги, рўйхатга олиш рақами – 32-013). Натижада талабаларнинг жисмоний тайёргарлиги 10%га яхшиланишига хизмат қилган;

мини-футбол асосида спортга йўналтирилган ижисмоний тарбия дастури (индиви-дуал тактик ҳаракатларни ўргатиш ва такомиллаштириш; ўқув ва ўртоқлик ўйинлари; махсус машқлар, мустақил машғулотлар модули) талабаларнинг жисмоний тарбия жараёнига жорий этилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 29 январдаги 89-03-320-сон маълумотномаси). Натижада талабаларнинг куч сифати 10-11%га, чаққонлик сифати 11-13%га ортишига хизмат қилган;

мини-футбол амалий машғулотлари орқали талабаларнинг жисмоний тайёргарли-гини ошириш методи амалиётга жорий этилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирли­гининг 2018 йил 29 январдаги 89-03-320-сон маълумотномаси). Натижада талабаларнинг вазиятли – ўйин майдонида вазиятни яратувчи шарт-шароитлар ва ҳолат уйғунлиги ҳамда ўқитувчи-талабанинг ахборот-коммуникацион – бевосита мулоқот ва ахборот алмашиш жараёни  такомиллашишига хизмат қилган.