OAK sayti » Материалы за 14.05.2019
 
14 may 2019

Юлдошев Исмоил Абриевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Тармоқ технологиси асосида «Информатика ва ахборот технологиялари» фанини ўқитиш самарадорлигини ошириш методикасини такомиллаштириш (касб-ҳунар коллежлари мисолида)», 13.00.02­-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (информатика) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Ped125.

Илмий раҳбар: Абдуқодиров Абдуқаҳҳор Абдувакильевич, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қарши давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти, Тошкент давлат педагогика университети, DSc.28.12.2017/Ped01.09.

Расмий оппонентлар: Лутфуллаев Маҳмуд Хасанович, педагогика фанлари доктори, доцент; Шоймардонов Туймурод Турдиалиевич, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Тошкент ахборот технологиялари университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

14 may 2019

Ибодова Маҳфуза Намозовнанинг фалсафа доктори (PhD)диссертацияси ҳимояси ҳақидаги эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Биологиядан ўқувчиларнинг муcтақил ишларини ахборот ресурслари воситасида такомиллаштириш методикаси (академик лицейлар мисолида)”, 13.00.02-Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (биология) (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Ped614.

Илмий раҳбар: Файзуллаев Саид-Носир Саид-Бурханович, биология фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат педагогика университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент кимё-технология институти,  Тошкент давлат педагогика университети, DSc. 28.12.2017.Ped.01.09.

Расмий оппонентлар: Давранов Қаҳрамон, биология фанлари доктори, профессор;  Абдиева Ойжамол Ташбоевна, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2019

Алимова Дурдона Дильмуратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда сурункали риносинуситларни ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш», 14.00.04–Оториноларингология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Tib325.

Илмий раҳбар: Амонов Шавкат Эргашевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Тулебаев Рейс Кажкенович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, Қозоғистон Республикаси ФА академиги; Шамсиев Джахангир Фазлитдинович, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: ДФБМ Санкт-Петербург қулоқ, томоқ, бурун ва нутқ илмий-текшириш институти (Россия).

Диссертациянинг йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

14 may 2019

Матёқубов Нурбек Рустамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Автоматик бошқарув тизимларининг интеллектуал электромагнит мехатрон модуллари», 05.01.06–Ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларининг элементлари ва қурилмалари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.2.PhD/T692.

Илмий раҳбар: Назаров Хайриддин Нуритдинович, техника фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат техника университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат техника университети, DSc.27.06.2017.Т.03.02.

Расмий оппонентлар: Назаров Абдулазиз Мўминович, техника фанлари доктори, профессор; Мамажонов Алишер Мамажонович, техника фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона политехника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

14 may 2019

Қувватов Дилшод Ашуралиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Суғориладиган ерлар мелиоратив тартиботининг шаклланишини баҳолаш (Қашқадарё вилояти мисолида)», 06.01.02–Мелиорация ва суғорма деҳқончилик (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T837.

Илмий раҳбар: Якубов Мурат Адылович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSс.27.06.2017.Т.10.02.

Расмий оппонентлар: Икрамов Рахимджан Каримович, техника фанлари доктори, профессор; Бегматов Илхом Абдураимович, техника фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат аграр университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...