OAK sayti » Материалы за 10.05.2019
 
10 may 2019

Пўлатов Дилмурод Тўхтабоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Дуоденал яралар ургент асоратларининг клиник-морфологик хусусиятлари ва хирургик даво тактикаси», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib252.

Илмий раҳбар: Хаджибаев Абдухаким Муминович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Черноусов Александр Федорович, тиббиёт фанлари доктори, профессор, РФ ФА академиги (Россия Федерацияси); Арипова Назира Уктамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.И.Джанелидзе номли Санкт-Петербург Тез ёрдам илмий-текшириш институти давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

10 may 2019

Шеримбетов Анвар Гулмирзаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Fusarium туркуми замбуруғларининг биоморфологияси ва патогенлик хусусиятлари», 03.00.04–Микробиология ва вирусология  (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/B12.

Илмий раҳбар: Джуманиязова Гульнара Исмаиловна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Микробиология институти ва Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.В.38.01.

Расмий оппонентлар: Хасанов Ботир Ачилович,биология фанлари доктори, профессор; Ибодов Комил, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Ботаника институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

10 may 2019

Рахмонов Қаҳрамон Саноқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Нон маҳсулотлари ишлаб чиқаришда спонтан бижғийдиган хамиртурушларнинг биотехнологик ҳусусиятларини такомиллаштириш», 02.00.17–Қишлоқ хўжалик ва озиқ-овқат маҳсулотларига ишлов бериш, сақлаш ҳамда қайта ишлаш технологиялари ва биотехнологиялари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/T261.

Илмий раҳбар: Исабаев Исмоил Бабаджанович, техника фанлар доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро муҳандислик-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.Т.04.01.

Расмий оппонентлар: Қурбонов Жамшид Мажидович, техника фанлари доктори, профессор; Мирзарахметова Дилбар Тохтамуратовна, техника фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: «Ўздонмаҳсулот» АК.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...