OAK sayti » Материалы за 04.05.2019
 
04 may 2019

Абдурахимов Аброржон Акрамовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Helicobacter pylori бактериясининг вирулент факторларини генетик жиҳатдан ўрганиш», 03.00.01–Биокимё, 03.00.03–Молекуляр биология. Молекуляр генетика. Молекуляр биотехнология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/В144.

Илмий раҳбар: Турдикулова Шахлохон Уткуровна, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти, DSc.29.12.2018.В.01.13.

Расмий оппонентлар: Абдуллаев Алишер Абдумавлянович, биология фанлари доктори; Далимова Сурайё Нугмановна, биология фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Геномика ва биоинформатика маркази.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

04 may 2019

Юнусов Худайназар Бекназаровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экологик меъёрлаш услублари асосида ичимлик сувини зарарсизлантириш ва тозалашни комплекс технологиясини биоэкологик баҳолаш», 03.00.10–Экология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.2.DSc/В85.

Илмий маслаҳатчи: Черников Владимир Александрович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Москва вилояти давлат университети ва Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти, DSc.29.12.2018.В.01.13.

Расмий оппонентлар: Мамбетуллаева Светлана Мирзамуратовна, биология фанлари доктори, профессор; Иззатуллаев Зувайд, биология фанлари доктори, профессор; Рахимова Латофат Сабиржоновна, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...