OAK sayti » Материалы за 24.04.2019
 
24 apr 2019

“Китоблар замон тўлқинларида сузувчи ва ўзининг қимматбаҳо юкини авлоддан-авлодга авайлаб элтувчи тафаккур кемаларидир”

  Раҳбарларни ўзи таълим олган мактаб кутубхонасига китоблар совға қилиш ташаббуси 19 март куни ёшлар маънавиятини ошириш, уларнинг бўш вақтини ташкил этишда кўмак бериш, ёшлар орасида китоб ўқишни тарғиб қилишга бағишланган йиғилишда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган эди.

    Бугунги кунда китобхонлик маданияти ва ёшлар маънавиятини ошириш бўйича ижтимоий акция мамлакатимиз бўйлаб кенг амалга оширилмоқда.

  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси раҳбарияти (А.Юсупов, А.Шермухамедов) ҳамда ходимлари (Б.Шамуратов, Ю.Иноятова, М.Саипова, А.Хўжакулов, А.Шамсиев, К.Тўхтабеков, Р.Мирсаатов, З.Исроилов, Э.Бозоров, Б.Алавитдинов, С.Абдурахмонов) ушбу ижтимоий акцияга фаол иштирок этган ҳолда ўзлари ўқиган умумий ўрта таълим мактаб кутубхоналарига ўзбек ва жаҳон адабиёти дурдоналаридаги китоблардан совға қилдилар (№92 (Тошкент), №45 (Тошкент), №28 (Нукус), №160 (Тошкент), №274 (Тошкент), №33 (Нурота тумани), №52 (Қўшрабод тумани), №203 (Тошкент), №154 (Тошкент), №54 (Бахмал тумани), №4 (Қарши), №138 (Тошкент), №200 (Тошкент)).

   Ушбу ижтимоий акция бундан кейин ҳам фаол давом эттирилади. https://t.me/attestatsiya    https://www.facebook.com/oakuzbekistan/

24 apr 2019

Расулова Мухсина Розиковнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «ЛОР-аъзолари жароҳатларининг суд-тиббий баҳоланиши», 14.00.24–Суд тиббиёти(тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Tib438.

Илмий раҳбар: Индиаминов Сайит, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.

Расмий оппонентлар: Гиясов Зайнитдин Асомитдинович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Шамсиев Жахонгир Фазлитдинович. тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2019

Кадиров Шавкат Номановичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Перитонит билан асоратланган ўткир ичак тутилишини комплекс даволашни патофизиологик асослаш», 14.00.16–Нормал ва патологик физиология, 14.00.27–Хирургия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.DSc/Tib181.

Илмий маслаҳатчилар: Каримов Хамид Якубович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Эгамов Юлдашали Сулаймонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06. 2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Зокиров Ёркин Узуевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Усмонов Махмуд  Мансурович, тиббиёт фанлари доктори; Оспанов Орал Базарбаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Қозоғистон).

Етакчи ташкилот: А.И. Евдокимов номидаги Москва давлат стоматология тибббиёт  университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

 

24 apr 2019

Абдуллаев Дилмурод Шарифовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Cурункали юрак етишмовчилигига чалинган беморларда тарқалган пародонтитни комплекс даволашни такомиллаштириш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Tib496.

Илмий раҳбар: Ризаев Жасур Алимжанович, тиббиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc.28.12.2017.Tib.59.01.

Расмий оппонентлар: Аржанцев Андрей Павлович, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Россия Федерацияси); Гулямов Суръат Саидвалиевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Оренбург давлат тиббиёт институти (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

 

24 apr 2019

Кудешова Гулчехра Тенгелбаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Токсик анемия шароитида ўсаётган организмнинг ингичка ичагидаги углеводлар ассимиляцияси», 03.00.08–Одам ва ҳайвонлар физиологияси (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/B148.

Илмий раҳбар: Кучкарова Любовь Салижановна, биология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти, DSc.29.12.2018.В.01.13.

Расмий оппонентлар: Курбанов Шониёз Курбанович, биология фанлари доктори, профессор; Саидов Аълонур Бахтинурович, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2019

Раимова Гули Мадмуродовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Trifolium pratеnse L. (себарга) дан ажратиб олинган экстрактнинг физик-кимёвий ва антикоагулянт хоссалари ва ундан родентицид сифатида фойдаланиш», 03.00.02–Биофизика ва радиобиология (биология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/В99.

Илмий раҳбар: Насиров Кабил Эркинович, биология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети ҳузуридаги Биофизика ва биокимё институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети Биофизика ва биокимё институти, DSc.29.12.2018.В.01.13.

Расмий оппонентлар: Петр Григорьевич Мерзляк, биология фанлари доктори; Левицкая Юлия Владимировна, биология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

24 apr 2019

Дергачева Ирина Викторовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг хавфли ўпириладиган кўллари (генезис, морфометрия ва ҳудудий тарқалиши)», 11.00.03–Қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. Гидрокимё (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.1.PhD/Gr49.

Илмий раҳбар: Мягков Сергей Владимирович, техника фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гидрометеорология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Царев Борис Константинович, техника фанлари доктори; Петров Максим Анатольевич, геология-минералогия фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

 

24 apr 2019

Гафуров Зафар Асраржоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Глобал ва минтақавий иқлим ўзгариши шароитида Қарши чўлининг суғориладиган майдонларида қишлоқ хўжалик экинлари эвапотранспирацияси динамикаси», 11.00.04–Метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология (география фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Gr.64

Илмий раҳбар: Арушанов Михаил Львович, география фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Гидрометеорология илмий-текшириш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Гидрометеорология хизмати маркази Гидрометеорология илмий-текшириш институти, DSc.27.06.2017.G.47.01.

Расмий оппонентлар: Сафаров Эшкобул Юлдашевич, техника фанлари доктори, профессор; Ни Анатолий Александрович, география фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Самарқанд давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...