OAK sayti » Материалы за 09.04.2019
 
09 apr 2019

Ибрагимов Жасурбек Хабибжановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда битишмали ичак тутилиши диагностикаси, даволаш ва профилактикасини оптималлаштириш», 14.00.40–Шошилинч тиббиёт (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Tib414.

Илмий раҳбар: Акилов Хабибулла Атауллаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат тиббиёт институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази, DSc.28.02.2018.Tib.63.01.

Расмий оппонентлар: Махачев Башир Магомедович тиббиёт фанлари доктори; Арипова Назира Уктамовна тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот; Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Астрахань давлат тиббиёт университети Федерал давлат олий таълим ташкилоти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Жалилова Сурайё Абдухалимовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Бачадон бўйни касалликларини эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олишда ҳамшира ролини оптималлаштиришнинг илмий асослари», 14.00.23–Ҳамширалик ишини ташкил этиш (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.3.PhD/Tib369.

Илмий рахбар: Рустамова Хамида Елемесовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, 27.06.2017.Tib.31.01.

Расмий оппоненлар: Салиходжаева Рихси Камиловна, тиббиёт фанлари номзоди, доцент; Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот номи: Тошкент педиатрия тиббиёт инситути.

Диссертациянинг йўналиши: илмий амалий аҳамиятга молик...

09 apr 2019

Нигматова Ирода Маратовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Алмашинув прикус даврида тиш қаторининг иккиламчи деформациясини ташхислаш, даволаш ва олдини олиш», 14.00.21–Стоматология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Tib219.

Илмий раҳбар: Нигматов Рахматулла, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат стоматология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент давлат стоматология институти, DSc. 28.12.2017. Tib. 59.01.

Расмий оппонентлар: Алиева Рена Курбановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор (Озарбайжон); Хабилов Нугмон Лукманович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: И.Я.Горбачевский номидаги Тернополь давлат тиббиёт университети (Украина)...