OAK sayti » Материалы за 08.04.2019
 
08 apr 2019

Эргашева Гулчеҳра Туробовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Чанг чолғусининг генезиси ва ривожланиш жараёнлари (чангсимон чолғулар мисолида)”, 17.00.02–Мусиқа санъати (санъатшунослик фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.4.PhD/San41.

Илмий раҳбар: Абдуллаев Рустамбек Самигович, санъатшунослик фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон давлат консерваторияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи (муассасалар) номи, ИК рақами: Ўзбекистон давлат консерваторияси, PhD.29.11.2017.San.54.01.

Расмий оппонентлар: Тулаходжаева Мухаббат Турабовна, санъатшунослик фанлари доктори; Носирова Юлдуз Мирхамидовна, санъатшунослик фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Санъатшунослик институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Иномов Одилжон Улуғхўжа ўғлининг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “Қовунчи маданияти ва унинг ўзбек халқининг шаклланишидаги роли”, 07.00.01– Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar14     

Илмий раҳбар: Асқаров Аҳмадали Асқарович тарих фанлари доктори, профессор, академик.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент Давлат педагогика университети

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Атаходжаев Азимхўжа Музаффарович тарих фанлари доктори, Эшов Баҳодир Жўраевич тарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Фанлар академияси Археологик тадқиқотлар институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раджапов Эркин Ганиевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): «Туркистон минтақасида cовет ҳокимиятининг ҳарбий кадрлар тайёрлаш сиёсати (1917–1924 йй.)», 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: B2017.1.PhD/Tar29.

Илмий раҳбар: Хасанов Бахтиёр Вахобович, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тарих институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Ражабов Қаҳрамон Кенжаевич, тарих фанлари доктори, профессор; Расулов Абдулла Нуритдиновичтарих фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Турсунова Одинахон Азимжановнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Ўзбек тили фонетик бирликларининг поэтик имкониятлари”, 10.00.01–Ўзбек тили.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Fil297.

Илмий раҳбар: Шаҳобиддинова Шоҳида Ҳошимовна, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Андижон давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Одилов Ёрқинжон Рахмоналиевич, филология фанлари доктори; Муҳаммаджонова Гўзалхон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот номи: Наманган давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Раҳимова Мафтуна Одиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Сўзнинг белгилик муаммолари”, 10.00.11–Тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси (филология фанлари)

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Fil638.

Илмий раҳбар: Одилов Ёрқин Раҳмоналиевич, филология фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қўқон давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:  Фарғона давлат университети, DSc.27.06.2017.Fil.05.02.

Расмий оппонентлар: Бердалиев Абдували, филология фанлари доктори, профессор; Раҳимов Усмонжон, филология фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

08 apr 2019

Халилова Зилола Эркиновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража берадиган фан тармоғи номи): “1945-1991 йилларда Ўзбекистонда ислом дини таълимининг ҳолати ва тарихшунослиги”, 07.00.08–Тарихшунослик, манбашунослик ва тарихий тадқиқот усуллари (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақами: В2017.1.PhD/Tar77.

Илмий раҳбар: Алимова Дилором Агзамовна, тарих фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти, DSc.06.01.2018.Tar.56.01.

Расмий оппонентлар: Шадманова Санавар Базарбаевна, тарих фанлари доктори, профессор; Минавваров Зоҳилло Иномходжаевич, сиёсий фанлар доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Миллий университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...