OAK sayti » Материалы за 02.04.2019
 
02 apr 2019

Кахарова Дилдора Сидиковнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи ва номи): “Умумтаълим мактабларида инклюзив таълимнинг педагогик-психологик жиҳатларини такомиллаштириш”13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2019.2.PhD/Ped366.

Илмий раҳбар:Баротов Шариф Рамазоновичпсихология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Бухоро давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами:Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Мўминова Лола Раҳимовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Ҳасанова Кибриё, педагогика фанлари номзоди, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

02 apr 2019

Тошпулатова Шахло Очиловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш (физика дарслари мисолида)», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped40.

Илмий раҳбар: Ибраимов Холбой Ибраимович, педагогика фанлари  доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Шодиев Нарзиқул, педагогика фанлари доктори, профессор; Қаххоров Сиддиқ Қаххорович, педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат педагогика институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

02 apr 2019

Пирманова Гавхар Назаркуловнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Англия бадиий меросини ўрганиш талабаларнинг инглиз тилига қизиқишини ошириш воситаси сифатида», 13.00.01–Педагогика назарияси. Педагогик таълимотлар тарихи (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Ped33.

Илмий раҳбар: Аннамуратова Светлана Каримовна, педагогика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Навоий давлат педагогика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, PhD.28.03.2018.Ped.02.05.

Расмий оппонентлар: Махмудов Мэлс Хасанович педагогика фанлари доктори, профессор; Ахмедова Лайло Толибжоновна педагогика фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Фарғона давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...