OAK sayti » Материалы за 28.03.2019
 
28 mart 2019

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси

    Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси раиси А.Т.Юсупов 28 март куни Тошкент шаҳар, Шайҳонтохур туманидаги 92-сонли умумий ўрта таълим мактаб кутубхонасига ўқувчи-ёшлар маънавиятини юксалтирувчи ўзбек ва жаҳон адабиёти дурдоналаридаги китоблардан совға қилди.
“Китоблар замон тўлқинларида сузувчи ва ўзининг қимматбаҳо юкини авлоддан-авлодга авайлаб элтувчи тафаккур кемаларидир”. 
Раҳбарларни ўзи таълим олган мактаб кутубхонасига китоблар совға қилиш ташаббуси 19 март куни ёшлар маънавиятини ошириш, уларнинг бўш вақтини ташкил этишда кўмак бериш, ёшлар орасида китоб ўқишни тарғиб қилишга бағишланган йиғилишда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан илгари сурилган эди. https://t.me/attestatsiya https://www.facebook.com/oakuzbekistan/ 
28 mart 2019

Мансуров Мансур Алишеровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Давлат молияси тизимида ғазначилик ва уни ривожлантириш истиқболлари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит.

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Iqt308.

Илмий раҳбар: Эшназаров Тулкин Шералиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Маликов Тохир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Пулатов Дилшод Хақбердиевич, иқтисодиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2019

Кенжаев Илҳом Ғиёзовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Суғурта ташкилотларининг молиявий ресурсларини жойлаштириш самарадорлигини ошириш йўллари”, 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/Iqt805.

Илмий раҳбар: Шеннаев Хўжаёр Мусурманович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тoшкeнт мoлия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Олимжонов Одил Олимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Хамидулин Михаил Борисович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2019

Абдуллаева Шоира Хамидовнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Педагог профессионал компетентлилигини шакллантиришнинг ижтимоий психологик  механизмлари”, 19.00.05–Ижтимоий психология, этнопсихология бўйича (психология фанлари). 

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.DSc/Psi15.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедова Дилбар Гафурджановна, психология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Миллий университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, DSc27.06.2017.Psi.01.07.

Расмий оппонентлар: Каримова Васила Маманосировна, психология фанлари доктори, профессор; Мўминова Лола Рахимовна, педагогика фанлари доктори, профессор; Мухторов  Азамат Мухторович, фалсафа фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Қарши давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2019

Умирова Светлана Маъмуржоновнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбек шеъриятида лингвистик воситалар ва поэтик  индивидуаллик (Усмон Азим шеърияти мисолида)», 10.00.01–Ўзбек тили (филология фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Fil223.

Илмий раҳбар: Каримов Суюн Амирович, филология фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Самарқанд давлат университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Самарқанд давлат университети, DSс.27.06.2017.Fil.02.03.

Расмий оппонентлар: Маҳмудов Низомиддин Мамадалиевич, филология фанлари доктори, профессор; Муродова Нигора Қулиевна, филология фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Бухоро давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

28 mart 2019

Қодиров Қувонч Бекмуродовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Мустақиллик даврида Ўзбекистонда ички ишлар идораларининг фаолияти (1991–2011 йиллар)”, 07.00.01–Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.2.PhD/Таr166.

Илмий раҳбар: Юнусова Хуршида Эркиновна, тарих фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Қорақалпоқ ижтимоий фанлар илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.Tar.01.04.

Расмий оппонентлар: Обломуродов Наим Халимович, тарих фанлари доктори, профессор; Ганиев Шерзод Алишерович, юридик фанлар доктори.

Етакчи ташкилот номи: Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардияси Ҳарбий-техника институти

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...