OAK sayti » Материалы за 27.03.2019
 
27 mart 2019

Ахунов Талъат Ахматовичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Танланган гравитацион линзаланган квазарларнинг ПЗС-фотометрияси ва кенг майдонлар ҳолатлари», 01.03.01–Астрономия (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.DSc/FM121.

Илмий маслаҳатчи: Нуритдинов Салахитдин Насритдинович,физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассасалар номи: Ўзбекистон Миллий университети, Астрономия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ядро физикаси институти, Астрономия институти, Ўзбекистон Миллий университети, DSc.27.06.2017.FM/T.33.01. 

Расмий оппонентлар: Чернин Артур Давидович, физика-математика фанлари доктори, профессор; Коршунова Наталья Александровна, физика-математика фанлари доктори, профессор; Туракулов Зафар Ялкинович, физика-математика фанлари доктори. 

Етакчи ташкилот: В.Г. Фесенков номидаги Астрофизика институти (Қозоғистон Республикаси). 

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...