OAK sayti » Материалы за 11.03.2019
 
11 mart 2019

Нуриллаев Музаффар Эшназаровичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ядроли ҳақиқий W*-факторларни синфлаш», 01.01.01–Математик анализ (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/FM6.

Илмий раҳбар: Рахимов Абдугафур Абдумаджидович, физика-математика фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01.

Расмий оппонентлар: Ганихужаев Расул Набиевич, физика-математика фанлари доктори; Кудайбергенов Каримберген Кадирбергенович, физика-математика фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл транспорти муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...

11 mart 2019

Мамадалиев Нодирбек Камолдиновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ярим аддитив функционаллар фазосининг кардинал ва топологик хоссалари», 01.01.04–Геометрия ва топология (физика-математика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/FM95.

Илмий раҳбар: Бешимов Рўзиназар Бебутович, физика-математика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Математика институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Миллий университети, Математика институти, DSc.27.06.2017.FM.01.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгаш.

Расмий оппонентлар: Владимир Иванович Чилин, физика-математика фанлари доктори, профессор; Жураев Турсунбай Файзиевич, физика-математика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий аҳамиятга молик...