OAK sayti » Материалы за 05.03.2019
 
05 mart 2019

Мамбетназаров Асан Бисенбаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Буғдойнинг замбуруғли касалликларига қарши уруғ дорилагич препаратларнинг самарадорлиги», 06.01.09–Ўсимликларни ҳимоя қилиш. (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2019.1.PhD/Qх300.

Илмий раҳбар: Исамидинов Илхомжон Тулаевич, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, катта илмий ходим.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети,  DSc. 27.06.2017.Qx.13.01.

Расмий оппонентлар: Кимсанбаев Хужамурат Хамракулович, биология фанлари доктори, профессор; Буранов Юсуф Худайназарович, қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот-институти Қашқадарё филиали.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

05 mart 2019

Облоқулов Феруз Абдураймовичнинг диссертация ҳимоясисиз селекция ютуғи (ихтиро патенти) асосида фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини бериш бўйича эълон матни

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Картошка селекцион намуналарини қимматли хўжалик белги хусусиятлари бўйича баҳолаш ва танлаш», 06.01.05–Селекция ва уруғчилик (қишлоқ хўжалиги фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Qx340.

Илмий раҳбар: Эргашев Ибрагим Ташкентович, қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор.

Илмий тадқиқот иши бажарилган муассаса номи: Самарқанд ветеринария медицинаси институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент давлат аграр университети, DSc.27.06.2017.Qx.13.01.

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг ихтирога патенти олинган: картошканинг «Фаровон» нави (№NАР 00203, 30.11.2018 й.).

Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлигининг 2019 йил 22 январдаги 01-11/211-сон хулосаси...