OAK sayti » Материалы за 08.02.2019
 
08 fev 2019

Ибрагимов Фарход Хайруллоевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Пахта тозалаш машиналари учун арралараро қистирмаларнинг янги конструкциясини ишлаб чиқиш ва унинг параметрларини асослаш», 05.02.03–Технологик машиналар. Роботлар, мехатроника ва робототехника тизимлари (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T621.

Илмий раҳбар: Мухаммадиев Давлат Мустафоевич, техника фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, DSc.27.06.2017.Т.08.01.

Расмий оппонентлар: Усманкулов Алишер Кадиркулович, техника фанлари доктори, доцент; Абдугаффаров Хусниддин Журабекович, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD).

Етакчи ташкилот: Наманган муҳандислик-технология институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 fev 2019

Ҳамидов Файзулло Рамазоновичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ер тузиш лойиҳаларида қишлоқ хўжалиги ер турлари таркибини оптималлаштириш (Бухоро вилояти материаллари мисолида)», 06.01.10–Ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/T839.

Илмий раҳбар: Авезбаев Саъдулла, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSс.27.06.2017.Т.10.02.

Расмий оппонентлар: Суюнов Абдусоли Саматович, техника фанлари доктори, профессор; Абдуллаев Тўлқин Мансурович, техника фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 fev 2019

Икрамова Малика Рахимбердиевнанинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Текислик дарёлари оқим ҳажмини бошқариш ва дарё ўзанининг қайта шаклланиши», 05.09.07–Гидравлика ва муҳандислик гидрологияси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/T66.

Илмий маслаҳатчи: Мухамедов Амин Мухамедович, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти, DSc.27.06.2017.Т.10.02.

Расмий оппонентлар: Махмудов Эрназар Жумаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хужаев Исматилла Кушаевич, техника фанлари доктори, профессор; Хикматов Фазлиддин Хикматович, география фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент архитектура-қурилиш институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

08 fev 2019

Мурадова Алевтина Александровнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мультисервисли алоқа тармоғи ишончлилик кўрсаткичларини тадқиқ қилиш моделлари ва алгоритмлари», 05.04.01–Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникация тармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.4.PhD/T918.

Илмий раҳбар: Нишанбаев Туйғун Нишанбаевич, техника фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент ахборот технологиялари университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент ахборот технологиялари университети, DSc.28.12.2017.Т.07.02.

Расмий оппонентлар: Рахимов Бахтиёржон Неъматович, техника фанлари доктори, доцент; Камалов Юнус Каримович, техника фанлари номзоди.

Етакчи ташкилот: Тошкент темир йўл муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...