OAK sayti » Материалы за 08.01.2019
 
08 yan 2019

Смаилова Лазат Кенжебековнанинг фалсафа доктори (РhD) диссертацияси ҳимояси тўғрисида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисосликлар шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўсмирларда носпецифик вульвовагинитлар цитокинотерапиясининг клиник-иммунологик жиҳатлари», 14.00.01–Акушерлик ва гинекология (тиббиёт фанлари).

Дисертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.PhD/Tib9.

Илмий раҳбар: Каримова Феруза Джавдатовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти (Ўзбекистон Республикаси) ва ҚР ССВ Акушерлик, гинекология ва перинатология илмий маркази (Қозоғистон Республикаси).

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент педиатрия тиббиёт институти, DSс.27.06.2017.Tib.29.01.

Расмий оппонентлар: Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Аюпова Фарида Мирзаевна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент тиббиёт академияси.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

08 yan 2019

Турсунов Джахангир Хусановичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Экспериментал қандли диабет ривожланишига экдистен таъсирининг молекуляр-ҳужайравий механизми», 03.00.01–Биокимё (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.2.PhD/Tib607.

Илмий раҳбар: Сабирова Рихси Абдукадировна, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент тиббиёт академияси.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Тошкент тиббиёт академияси, DSc.27.06.2017.Tib.30.03.

Расмий оппонентлар: Юлдашев Носир Мухамеджонович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Ишигов Ибрагим Агаевич, тиббиёт фанлари доктори, профессор,

Етакчи ташкилот: Россия Федерацияси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Қозон давлат тиббиёт университети Федерал давлат бюджет муассасаси (Россия Федерацияси).

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..