OAK sayti » Материалы за 20.11.2018
 
20 noy 2018

Мингишов Лазиз Ўткировичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистоннинг экспорт рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишлари», 08.00.09–Жаҳон иқтисодиёти (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt228.

Илмий раҳбар: Насирходжаева Дилафруз Сабитхановна, иқтисодиёт фанлари доктори.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети, PhD27.06.2017.Tar/Yu/I/S/24.01.

Расмий оппонентлар: Исаджанов Абдували Абдураҳимович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Алимардонов Элшод Дилшодовичиқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Ярлакабов Умирзоқ Маматқуловичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): “Касб таълими ўқитувчиларини тайёрлаш жараёнида техник фикрлаш кўникмасини шакллантириш методикасини такомиллаштириш”, 13.00.05–Касб-ҳунар таълими назарияси ва методикаси (педагогика фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.4.PhD/Ped93.

Илмий раҳбар: Ҳамидов Жалил Абдурасулович, педагогика фанлари доктори, доцент.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Касб-ҳунар таълими тизимини инновацион ривожлантириш, педагог кадрларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш институти, DSc.27.06.2017.Ped.48.01.

Расмий оппонентлар: Муслимов Нарзулла Алиханович, педагогика фанлари доктори, профессор;  Ғаффоров Алишер Холмуродович, педагогика фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти.

Диссертация йўналиши: амалий ва назарий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Мейлиев Обид Рахматуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ҳудудий иқтисодиёт барқарорлигини таъминлашда солиқларнинг таъсирчанлигини ошириш масалалари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.3.PhD/Iqt333.

Илмий раҳбар: Жўраев Абдуғаффор Сафарович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти, DSc.27.06.2017.I.17.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Тошматов Шухрат Амонович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт  университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Жуманиёзова Феруза Ражабовнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Ўзбекистон енгил саноатини молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш»,  08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.2.PhD/Iqt107.

Илмий раҳбар: Маликов Тоҳир Сатторович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси ва Тошкент давлат иқтисодиёт университети, DSc.27.06.2017.I.15.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Санақулова Барногул Ризоқуловна, иқтисодиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот:  Бизнес ва бошқарув олий мактаби.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Абдикаримова Динара Рустамхановнанинг фалсафадоктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Банк кредитлари гаров таъминотини баҳолаш амалиётини такомиллаштириш йўллари», 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва кредит (иқтисодиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2018.3.PhD/Iqt379.

Илмий раҳбар: Джабриев Акбарали Нормурадович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент молия институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент молия институти,  DSc.27.06.2017. I.17.01.

Расмий оппонентлар: Жумаев Нодир Хосиятович, иқтисодиёт фанлари доктори, профессор; Йўлдошев Олим Абдураимович, иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат иқтисодиёт университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Султанов Шохрух Хабибуллаевичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Героин гиёҳвандликнинг касалликни турли босқичларидаги клиник-иммунологик ўзига хос хусусиятлари», 14.00.18–Психиатрия ва наркология (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2017.1.DSc/Tib90.

Илмий маслаҳатчи: Алимов Улугбек Худоярович, тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент врачлар малакасини ошириш  институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Тошкент врачлар малакасини ошириш институти, DSc.27.06.2017.Tib 31.01.

Расмий оппонентлар: Аграновский Марк Лейзерович, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Исмоилова Гули Аминджановна, тиббиёт фанлари доктори, профессор; Абдуллаева Васила Каримбековна, тиббиёт фанлари доктори, доцент.

Етакчи ташкилот: С.Д. Асфендияров номидаги Қозоғистон миллий тиббиёт университети.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик..

20 noy 2018

Қосимов Аъзам Азимовичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Болаларда билак суяклари қайта синиши (рефрактура) ва уларни даволаш хусусиятлари», 14.00.22–Травматология ва ортопедия (тиббиёт фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.4.PhD/Tib436.

Илмий раҳбар: Ходжанов Искандар Юнусович тиббиёт фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, DSc 28.02.2018.Tib.62.01.

Расмий оппонентлар: Борзунов Дмитрий Юрьевич, тиббиёт фанлари доктори (Россия Федерацияси); Дурсунов Ахмад Маликшаевич, тиббиёт фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Тошкент педиатрия тиббиёт институти.

Диссертация йўналиши: амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Абылова Амина Жанабаевнанинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Қорақалпоғистон гипс боғловчи моддалари дисперсияларининг хоссаларини минерал микротўлдиргичлар ёрдамида бошқаришнинг физик-кимёвий асослари», 02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: B2017.1.PhD/Т25.

Илмий раҳбар: Туремуратов Шарибай Науризбаевич, кимё фанлари номзоди, катта илмий ходим..

Диссертация бажарилган муассаса номи: Қароқалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассасалар номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Ахмедов Улуғ Каримович, кимё  фанлари доктори, профессор; Искендеров Ахмед Мақсетбаевич, техника фанлари доктори.

Етакчи ташкилот: Урганч давлат университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...

20 noy 2018

Мухамедов Қобилжон Ғофуровичнинг фан доктори (DSc) диссертацияси ҳимояси ҳақида эълон

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Маҳаллий хомашё асосида флокулянт ва плостификаторлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш, қўллаш ҳамда хоссаларини ўрганиш»,  02.00.11–Коллоид ва мембрана кимёси (техника фанлари).

Диссертация мавзуси рўйхатга олинган рақам: В2018.1.DSc/Т202.

Илмий маслаҳатчи: Муталов Шухрат Ахмаджонович, кимё фанлари доктори, профессор.

Диссертация бажарилган муассаса номи: Тошкент кимё-технология институти.

ИК фаолият кўрсатаётган муассаса (муассасалар) номи, ИК рақами: Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, DSc.27.06.2017.K/T.35.01.

Расмий оппонентлар: Абдурахимов   Саидакбар Абдурахмонович, техника  фанлари доктори, профессор; Акбаров Хамдам Икромович,  кимё фанлари доктори, профессор; Норметова Гульнара Рўзиқуловна, кимё фанлари доктори, профессор.

Етакчи ташкилот: Тошкент давлат техника университети.

Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик...